همکاران طیف

فرم نظرسنجی

نام:
ایمیل:
تحصیلات:
  • کیفیت محتوای کنفرانس ملی" اینترنت اشیاء" را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

مشاهده نتایج آخرین نظرسنجی
ورود به صفحه نظرسنجی
تحلیلها و گفتگوهای طیف

آرشیو تحلیلها