مشاوره فنی

مشاوره فنی

از جمله موضوعات فنی که  گروه مشاوره فنی طیف طی سال‌های اخیر بر آن متمرکز بوده است عبارتند از:

  • مطالعه و بررسي انواع فناوري‌ها در بخش باند وسیع مانند: DSL، FTTx، WiMAX، LTE، ۳G
  • ارائه سرويس‌ها و خدمات فناوری‌های نوین در پخش تلويزيوني مانند: استانداردهاي DVB،Mobile TV، IPTV

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.