شرایط و ضوابط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر وب سایت و شرکت طیف است.

۱- مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت طیف می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور اجازه کپی‌بردای، توزیع و انتقال این محتوا را ندارد.

۲- شرایط استفاده از خدمات سایت

به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت طیف، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید.