IoT قابلیت‌های مکمل OT و IT (فناوری عامل و فناوری اطلاعات) را تا حد زیادی تسهیل می کند


IoT می‌تواند قابلیت‌های مکمل  OTوIT را تا حد زیادی تسهیل کند تا به پیشرفت صنعت کمک کند، عمر دارایی را افزایش دهد و خطر را کم کند. موارد زیر برخی از روش‌هایی است که این منظور در آنها محقق می‌شود:

۱- عملیات‌های اتصال در سرتاسر جهان، هم در خشکی و هم در دریا

حسگرهای تعبیه شده، ابزار، اتوماسیون و ارتباطات داده، دیتای عملیاتی را تقریبا از هر نقطه‌ای از جهان جمع و منتقل می‌کند و تولیدکنندگان از این طریق می‌توانند درک دقیق و صحیح‌تری از عملیات‌های موجود داشته باشند. راهکارهای تحلیلی و سیستم‌های عملیاتی ادغام‌شده برای فهم و قابلیت مشاهده ضروری هستند.

۲- قابلیت مشاهده دارایی‌ها و تجهیزات در زمان واقعی

با اتصالات دیتای ذکرشده می‌توان به طور متمرکز بر عملکرد و سلامت دارایی نظارت داشت. جریان دیتا این امکان را فراهم می‌آورد که بتوان بلافاصله وضعیت دارایی‌های تولید بسیار مهم را در زمان واقعی تهیه کرد و سلامت عملیات‌ها را از دسک تاپ‌ها و دستگاه‌های موبایل ارزیابی کرد.

۳- رباتیک، وسایل نقلیه خودکار و هواپیماهای بدون سرنشین

پیشرفت‌های سریع در این فناوری‌ها موجب می‌شود که نیاز به نیروی انسانی در محل کاهش یابد، امکان نظارت و مشاهدات در زمان واقعی را، صرف‌نظر از مکان، از راه دور ممکن می‌کند و ریسک بررسی حوادث خطرناک را بسیار کاهش می‌دهد. نوآوری در اقدامات مهندسی برای تهیه سیستم‌های پیچیده و متصل بسیار اهمیت دارد.

۴- محاسبات شناختی (Cognitive Computing)

خطرات مربوط به ابهامات و ریسک‌های زمین‌شناسی در اکتشاف منابع بسیار مهم هستند. فشارها در به حداکثر رساندن بهره‌وری در عرصه نفت و گاز موجود زیاد است. شرکت Repsol برای اعمال محاسبات شناختی در بخش‌های بالادست کسب‌و‌کار که شرکت‌های انرژی در آن با پیچیدگی بیشتری مواجه هستند و تصمیم‌گیری در موفقیت کار حیاتی است، با‌IBM  تشکیل تیم داده‌اند. دو برنامه اولیه هدف‌گذاری شده است – یکی کمک به ارزیابی زمین‌های اکتشافی که به مزایده گذاشته می شود و دیگری کمک به بهینه‌سازی استراتژی در حفر چاه‌ها.

۵- بینش عملی

دیتای عملکرد دارایی که در زمان واقعی آنالیز شده، از طریق قوانین تجاری تقویت شده و در موقعیت و رفتار مربوط به پرسنلی که مسئول عملیات‌ها و نگهداری هستند، ارایه شده، می تواند تاثیر عظیمی بر افزایش بهره‌وری روزانه داشته باشد. آنالیزها می‌تواند بینشی دقیق از عملکرد و سلامت فعلی دارایی‌های ضروری ارایه دهد و همچنین می‌تواند افت یا خرابی پمپ‌های شناور برقی و سایر دارایی‌های تولید حیاتی را به تعویق بیاندازد.