اعضای هیئت تحریریه

فهرست اعضای هیئت تحریریه
نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
محمد کشوری سردبیر  
فرهاد توکل همدانی شورای هیئت تحریریه  
مریم پرستش عضو هیئت تحریریه  
علی رحمان‌پور عضو هیئت تحریریه  
عبدالمجید آقامحمدی عضو هیئت تحریریه  

 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.