مجله https://teyf.ir/fa/publications/magazine fa نشریه طیف برق، شماره ۵۴ https://teyf.ir/fa/publications/magazine/54 <span>نشریه طیف برق، شماره ۵۴</span> <div class="field field--name-field-article-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/article/images/teyf-magazine-54.jpg?itok=5ECTvM8c" width="155" height="220" alt="نشریه طیف برق، شماره ۵۴" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 15:50</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>فهرست:</strong></p> <p>...</p> <p><strong>سرمقاله:</strong></p> <p>...</p></div> <div class="field field--name-field-article-attachments field--type-file field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="http://www.teyf.ir/sites/default/files/article/attachments/teyf-magazine-54.pdf" type="application/pdf; length=9916932" title="Open file in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">نشریه طیف برق، شماره ۵۴</a></span><span class="file-size">9.46 MB</span></span></div> </div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=30&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="2byDmhuPC1F4lF6XI1I5F0hoaE2YPoS5uyKbtS5bGk0"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/fa/publications/magazine" hreflang="fa">مجله</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 11:20:23 +0000 emami 30 at https://teyf.ir نشریه طیف برق، شماره ۵۲ https://teyf.ir/fa/publications/magazine/52 <span>نشریه طیف برق، شماره ۵۲</span> <div class="field field--name-field-article-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/article/images/teyf-magazine-52.jpg?itok=ClpPeWi6" width="220" height="151" alt="نشریه طیف برق، شماره ۵۲" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 15:48</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>فهرست:</strong></p> <p>...</p> <p><strong>سرمقاله:</strong></p> <p>...</p></div> <div class="field field--name-field-article-attachments field--type-file field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://www.teyf.ir/sites/default/files/article/attachments/teyf-magazine-52.pdf" type="application/pdf; length=2864259" title="Open file in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">نشریه طیف برق، شماره ۵۲</a></span><span class="file-size">2.73 MB</span></span></div> </div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=29&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="MT6rSCcjq5u7E7m9g71QozQLL1lCVsoNlokf3UbsjqU"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/fa/publications/magazine" hreflang="fa">مجله</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 11:18:05 +0000 emami 29 at https://teyf.ir نشریه طیف برق، شماره ۵۱ https://teyf.ir/fa/publications/magazine/51 <span>نشریه طیف برق، شماره ۵۱</span> <div class="field field--name-field-article-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/article/images/teyf-magazine-51.jpg?itok=kSDyftZU" width="155" height="220" alt="نشریه طیف برق، شماره ۵۱" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/index.php/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 15:33</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>فهرست:</strong></p> <ul dir="rtl"><li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اخبار</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">فناوري 5</span><span>G</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">؛نزديكترازآنچه تصورمی کنید</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بررسی وضعیت توسعه </span><span>5G</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> از دیدگاه اپراتورهای موبایل</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">در کنفرانس </span><span>IRAN MVNO</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> چه گذشت؟</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">مقدمه ای بر مفاهیم </span><span>IoT</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بررسی نقشه راه راهبردی </span><span>IoT</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">مالزی: مالزی قطب </span><span>IoT </span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> می شود؟</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ابزاري مناسب براي اپراتورهاي مخابراتي دردستيابي به موفقيت</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">طيف فركانسي هم به بازارمی‌آيد!</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">دوفرصت باقيمانده براي همگرايي </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ها-  گفتگو با دکتر اسمی، مدیرعامل شرکت گسترش ارتباطات مبنا</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">رییس هیات مدیره شرکت شاتل: مشکل اصلی تمدید انحصار است نه سرمایه گذاری خارجی</span></span></span><span><span>گ</span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">فناوری </span><span>IoT</span><span> درخدمت صنايع انرژي و خدمات همگاني</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">افزايش بهره وري و امنيت نيروي انساني در محيط كار</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">گزارشی از کنفرانس جهانی ارتباطات راديويي </span><span>WRC-15</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">گزارش مراسم اعطاي پروانه ايجاد و بهره برداري از شبکه ارتباطات ثابت (</span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">)</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بیگ دیتا 1، روی دیگرسکه کسب و کار </span><span>IoT</span></span></span></li> </ul><p><strong>سرمقاله:</strong></p> <p><em><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>چند پروانه زنده می ­ماند؟</span></span></span></em></p> <p><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>آیا بال زدن یک پروانه در برزیل می تواند طوفانی در تگزاس به پا کند؟! </span></span></span></p> <p><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>این سوال، عنوان یکی از سخنرانی­ های ادوارد نورتون لورنز در سال ۱۹۷۲ است که برای اولین بار از عبارت «اثر پروانه­ ای» استفاده نمود. اثر پروانه‌ای به این معناست که تغییر جزیی در شرایط اولیه می‌تواند به نتایج وسیع و پیش‌بینی نشده در ستاده‌های سیستم منجر گردد. در تمامی پدیده‌ها، نقاطی وجود دارند که تغییری اندک در آنها باعث تغییرات عظیم خواهد شد و در این رابطه سیستم‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی، همچون سیستم‌های جوی از اثر پروانه‌ای برخوردارند.</span></span></span></p> <p><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>وقتی بال زدن پروانه­ای می­تواند طوفان ایجاد کند، تصمیمات رگولاتوری نیز می­تواند در سرنوشت تصمیمات قبلی موثر باشد. به عنوان مثال، اثر پروانه­ای بر سرنوشت پروانه­ های </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span><span><span> و </span></span></span><span><span><span>ServCo</span></span></span><span><span><span> هم می­ تواند اعمال شود! </span></span></span></p> <p><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>پس از کش و قوس­ های فراوان در طرح ساماندهي و اصلاح ساختاري پروانه‌هاي حوزه ارتباطات ثابت كشور، چند هفته ­ای است که پرونده مجوزدهی </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span><span><span> باز شده است. این دوران از حساسیت بالایی برخوردار است چرا که نه تنها سازمان تنظیم مقررات به دنبال نظارت بر اجرای تعهدات و شرایط مندرج در پروانه </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ها است، بلکه منطق اقتصادی ایجاب می­ کند که اپراتورهای جدید شبکه ثابت برای تحقق انتظارات سرمایه ­گذاران و سهامداران خود نیز در پی بهینه کردن تصمیمات و برنامه­ های اجرایی خود باشند. </span></span></span></p> <p><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>از این رو، بر اساس جلسات مختلف تبادل نظر گروه علمی تحلیلی طیف با اهالی فاوای کشور طی یکماه اخیر،  توجه به چند ملاحظه کلیدی در این باره ضروری است:</span></span></span></p> <p><strong><span><span><span>FCP</span></span></span></strong><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> بدون فیبر تقریباً همان </span></span></span></strong><strong><span><span><span>PAP</span></span></span></strong><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> سابق است:</span></span></span></strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> با توجه به ماده 9-4 مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دارنده پروانه </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span><span><span> هر ساله متعهد خواهد بود بخشی از شبکه انتقال و دسترسی خود را مستقل از شرکت مخابرات ایران تأمین کند. بدیهی است این شبکه جدید مستقل، مبتنی بر سیم مسی نخواهد بود! برای همین بود که متقاضیان پروانه </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> نیز با توجه به پروانه و عملکرد اپراتور </span></span></span><span><span><span>FTTx </span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> ، انتظار داشته ­اند که دوره حفاظت ایرانیان نت در سال 95 به پایان برسد و </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ها بدون وجود محدودیت قانونی یا مقرراتی خاصی، از سال آینده قادر به استفاده و بهره­ برداری از شبکه­ های فیبری باشند. اما با انتشار سخنان مختلف و اخذ سیاست­ های احتمالی در خصوص تمدید دوره حفاظت ایرانیان نت، ورق کاملاً بر می­ گردد. باید توجه داشت که تثبیت و نهایی شدن این تصمیم، به معنای عدم امکان بهره­ برداری از تکنولوژی فیبر نوری توسط اپراتورهای </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>نمود پیدا کرده و عملاً فلسفه اعطای مجوزهای ایجاد شبکه ثابت را زیر سوال می­ برد. به عبارت دیگر، چالش اصلی در خصوص ایرانیان نت تمدید دوره حفاظت است نه جذب سرمایه گذاری خارجی یا حتی داخلی. اگر دوره حفاظت این شرکت به هر دلیل و توجیهی تمدید شود، حداقل لازم است که این شرایط در سطح </span></span></span><span><span><span>FTTH</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> باقی مانده و در نتیجه </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ها تا سطح کابینت ­ها (</span></span></span><span><span><span>FTTC</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>)، قادر به ایجاد و بهره­­ برداری شبکه فیبری باشند.</span></span></span></p> <p><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>استراتژی فیبری به جای شبکه­ های فیبر جزیره ­ای:</span></span></span></strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> گرچه هنوز جزئیات مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص شرايط و ضوابط واگذاري امكانات ارتباطي مازاد دستگاهها به ارائه‌كنندگان مجاز شبكه و خدمات ارتباطی اعلام نشده است، اما این تصمیم رگولاتوری می­تواند گام مناسبی برای تسهیل دسترسی اپراتورهای </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> به كانالها و داكت‌ها، فيبر تاريك، دكل و فضاهای مازاد دستگاه­ ها محسوب شود. با اینحال ناتوانی ایرانیان نت در جذب سرمایه مورد نیاز برای ایجاد شبکه </span></span></span><span><span><span>FTTx</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> بعد از گذشت سه سال از اعطای پروانه، می­ تواند برای </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ها نیز تکرار شود. برای جلوگیری از تکرار این روند، لازم است تا دولت کلیه فعالیت­ ها و اقدامات جزیره­ ای انجام شده یا در حال انجام برای سرمایه­ گذاری، اجرا و بهره­ برداری شبکه دسترسی و انتقال فیبر نوری را از طریق ظرفیت­ های مقرراتی و در صورت نیاز قانونی کشور و با محوریت یک برنامه استراتژیک و قابل اعمال بر همه مالکین شبکه و اپراتورهای مخابراتی فعال در شبکه ثابت، هم راستا با هم نماید تا حداقل در بخش پسیو فیبر نوری که دارای بیشترین چالش اجرا و بازگشت سرمایه است، شاهد رعایت صلاح و صرفه کشور باشیم. </span></span></span></p> <p><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>قیمت فرکانس تعیین کننده نهایی نباشد:</span></span></span></strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> در مصوبه شماره 2 جلسه شماره 222 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، رگولاتوری سعی کرده است که با برگزاری مزایده در سه تکه باند فرکانسی مختلف، ملاحظات و نیازهای تمامی بازیگران ارتباطات کشور در استفاده از این منبع طبیعی ارزشمند مد نظر قرار گیرد. اگر دوره حفاظت ایرانیان نت با هر دلیل و منطقی تمدید شود، دستیابی به فرکانس مناسب و کافی، تنها راه حل اپراتورهای </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> برای دستیابی به یک مزیت رقابت نسبی در میان مدت خواهد بود. گرچه بهره­وری حداکثری از تکه باندها، اولویت اصلی رگولاتوری در تخصیص طیف فرکانسی است اما باید مراقب بود که روند برگزاری مزایده در سه تکه باند فرکانسی ۲۳۰۰، ۲۶۰۰ و ۳۵۰ به نحوی پیش نرود که در نهایت یک یا دو اپراتور خاص با تکه بر بضاعت مالی خود بر بخش مهمی از منابع رادیویی کشور مسلط شوند. شاید نحوه اجرای مزایده مربوطه، سهمیه ­بندی شفاف­تر در تکه باندهای فرکانسی و اصلاحات جزئی در شرایط مصوبه ۲۲۲ در راستای افزایش اهمیت حد نصاب امتیاز اولیه نسبت به قیمت پیشنهادی در مزایده، اثر خوبی برای پایدار شدن کسب و کار </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ها داشته باشد. </span></span></span></p> <p><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ادغام شرکتها یا اخذ پروانه </span></span></span></strong><strong><span><span><span>ServCo</span></span></span></strong><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> به جای افزایش غیر منطقی تعداد </span></span></span></strong><strong><span><span><span>FCP</span></span></span></strong><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ها:</span></span></span></strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> تا اینجای کار 9 شرکت موفق به اخذ پروانه </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> شده­اند و با توجه به غیر انحصاری بودن مجوزدهی </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>، بر روی کاغذ این پروانه­‌ها تا ۱۸ عدد هم قابل افزایش است. گرچه تعدد بازیگران </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> می­ تواند نوید دهنده رقابت بیشتر و افزایش رضایتمندی مشتریان در کیفیت و قیمت خدمات ارتباطات ثابت باشد، اما وقتی در کمتر کشور پیشرفته یا در حال توسعه­ای، تعداد اپراتورهای دارای شبکه ثابت به تعداد انگشتان یک دست می­رسد، بازار ارتباطات ثابت کشورمان در کنار مخابرات ایران و ایرانیان نت، پتانسیل شکل­گیری موفقیت آمیز این همه اپراتور </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> را دارد؟ متاسفانه سرمایه­ گذاران متقاضی اخذ این پروانه، فرصت­های ادغام با یکدیگر از یک طرف و اخذ پروانه </span></span></span><span><span><span>ServCo</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> از سوی دیگر را ندیده­اند و به این ترتیب، باید گفت که واقعیت تلخ شکست زود هنگام و ریزش بعضی از </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ها دور از انتظار نخواهد بود. شاید اگر تبعات تجاری این تصمیم با دقت بیشتری مورد توجه قرار می­گرفت، اکنون شاهد مذاکرات سازنده ادغام و تملیک (</span></span></span><span><span><span>M&amp;A</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>) در اخذ پروانه </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> یا تکاپوی بیشتر برای اخذ پروانه اپراتوری سرویس ثابت (</span></span></span><span><span><span>ServCo</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>) به جای گرفتن مجوز ایجاد شبکه بودیم.</span></span></span></p> <p><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>در نهایت می­ توان انتظار داشت که در صورت توجه کافی رگولاتوری، دولت و سرمایه­ گذران بخش خصوصی به ملاحظات یاد شده، گام­ های لازم برای حل مسائل اساسی کسب و کار دارندگان پروانه </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> و </span></span></span><span><span><span>ServCo</span></span></span><span><span><span> <span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">در عمل برداشته شود و بجای مرگ پروانه ­ها، شاهد رشد و بالندگی آنها باشیم.</span></span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-article-attachments field--type-file field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://teyf.ir/sites/default/files/article/attachments/teyf-magazine-51.pdf" type="application/pdf; length=8881500" title="Open file in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">نشریه طیف برق، شماره ۵۱</a></span><span class="file-size">8.47 MB</span></span></div> </div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=28&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="HSIC8R96VtpqBTi32jwhCA5qjgWxmWgWvrcmPgcZDC0"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/index.php/fa/publications/magazine" hreflang="fa">مجله</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 11:03:04 +0000 emami 28 at https://teyf.ir نشریه طیف برق، شماره ۵۰ https://teyf.ir/fa/publications/magazine/50 <span>نشریه طیف برق، شماره ۵۰</span> <div class="field field--name-field-article-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/article/images/teyf-magazine-50.jpg?itok=MwDdpQc1" width="160" height="220" alt="نشریه طیف برق، شماره ۵۰" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 15:25</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>فهرست:</strong></p> <ul dir="rtl"><li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اخبار</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">هر چه ساده تر کارآمدتر ( تجربه </span><span>Ofcom</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> در پشتیبانی از حقوق مشتریان و افزایش اختیارات آنها)</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اپراتورهای مجازی: پیش به سوی تسخیر بازارهای موبایل </span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">برترین اپراتورهای مجازی</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بیشترین رشد مشترکین در بازارهای جدید </span><span>MVNO</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">تفنگدار در سرزمین فرصت‌ها</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">از مدیریت قدرت مسلط بازار تا بازار ثانویه طیف فرکانسی</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">گذار دیجیتالی: فرصتی برای بازنگری بازار خدمات تلویزیونی</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span>Sub-brand</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ها سپر دفاعی اپراتورهای موبایل درمقابل اپراتورهای مجازی</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">از نقطه شروع به خط پایان فکر کنید</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بزرگ داده؛ گنجی نهفته در گاوصندوق شرکت‌های مخابراتی</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">مهمترین چالش‌های اپراتورهای مجازی در بازارهای نوظهور</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">توسعه موفق اقتصاد دیجیتالی از طریق نوآوری در نسل پنجم فناوری موبایل(</span><span>5G</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">)</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span>Axiata</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> اپراتور پیشرو در آسیا</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span>Lebara</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> اپراتور مجازی صادق، ساده و قابل اطمینان</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span>Masmovil</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> اپراتوری چند زبانه </span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span>Lyca</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> موفق ترین اپراتور موبایل مجازی </span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span>Virgin</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> اولین اپراتور موبایل مجازی در جهان </span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">فرصت‌های استفاده </span><span>M2M</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> در بازارهای مصرفی</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span>Son</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> راهکار برای بهینه سازی و سازماندهی دینامیک شبکه‌های موبایل</span></span></span></span></li> </ul><p><strong><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">سرمقاله:</span></span></span></span></strong></p> <p><em><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">آماده نیستیم!</span></span></span></em></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بعد از چندسال خمودگی در حوزه ارتباطات، از دست رفتن فرصت سوار شدن بر موج توسعه باندوسیع و خروج بسیاری از استعدادها از کشور، از سال گذشته و با مصوب شدن مجوزهای جدید در این حوزه، شادابی و تحرک به این صنعت برگشته است.</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بنده به عنوان تحلیلگری که از ۱۶ سال گذشته و با چاپ نشریه طیف، تحولات این حوزه را رصد می</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">کنم آنچه را که در جلسات عمومی و خصوصی با فعالین بخش ارتباطات مشاهده می</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">کنم، می</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">توان با فضای سال</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ مشابه دانست که بسیاری به</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">دنبال اخذ مجوزهای جدید (اپراتور سوم و وایمکس) بودند و یا به</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">دنبال سرمایه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">گذاری در شرکت مخابرات ایران.</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">به</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">عنوان یک نمونه مشخص از این احساسم می</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">توان به جلسه اول سال وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات با مدیران بخش</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های مختلف حوزه </span><span>ICT</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> اشاره کرد که در کنار اعلام انتظارات از این وزارتخانه و دولت، لیست بلندبالایی را از برنامه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های جدی خود برای توسعه فعالیت</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ها در این حوزه به وزیر اعلام کردند. به</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">عنوان مثال، در پنل شرکت</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های سرمایه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">گذاری، از برنامه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ریزی برای سرمایه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">گذاری</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های چند</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ده</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">هزار میلیارد تومانی در این بخش صحبت می</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">شد.</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">البته باید به تفاوت</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">هایی هم نسبت به دوره قبلی تحرک اشاره کرد. در سال</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، جلودار فعالیت</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ها یا شرکت</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های سرمایه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">گذار از بخش عمومی بودند و یا شرکت</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های تولیدکننده تجهیزات مخابراتی. ولی امروزه در کنار شرکت</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های سرمایه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">گذار جدیدی که مثلاً از بخش بانکی پا در این رقابت گذاشته</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اند، حضور شرکت</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های توانمند خصوصی اینترنتی نیز قابل توجه شده است که برنامه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ریزی جدی برای تحول در حوزه ارایه خدمات مثلاً در بخش موبایل در قالب مجوزهای </span><span>MVNO</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> انجام داده</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اند.</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ما در گروه طیف به</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">عنوان کانون تفکر مخابرات ایران با ارزیابی اولیه که از فضای حاکم بر این بخش داریم، انتظار ارسال ده</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ها درخواست از سوی شرکت</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های علاقه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">مند به دریافت مجوزهای </span><span>MVNO</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> از سازمان تنظیم مقررات را داریم! چرا</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">که علاقه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">مندان بدون نیاز به سرمایه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">گذاری بالا و تحمل ریسک متناسب با آن، می</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">توانند ایده</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های تجاری خود را برای ارایه سرویس</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">دهی بهتر به کاربران تشنه و محروم از خدمات در</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">خور</span> <span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">شان ایرانیان اجرایی کنند و در</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">نتیجه کسب</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">و</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">کار موفقی را راه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اندازی کنند.</span></span></span></p> <p><span><span><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اما </span></strong></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">به</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">عنوان یک تحلیلگر نمی</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">توانم فقط به نیمه پر لیوان نگاه کنم! فعالین با سابقه در حوزه مخابرات با بررسی اتفاقات سال</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های بعد از دوران رونق قبلی، با من هم</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">نظر خواهند شد. پس از گذشت حدود ۷ سال از آن سالها، دستاورد بخش </span><span>ICT</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> کشور از اعطای مجوزهای وایمکس، اپراتور سوم تلفن همراه و خصوصی</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">سازی مخابرات چه بوده است؟ نتایج با انتظارات ما در آن سال</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ها چقدر تشابه دارد؟؟</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بعد از شرکت در بزرگترین گردهمایی اپراتورهای مجازی تلفن همراه دنیا در بند </span><span>Nice</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> فرانسه و شنیدن مباحثات مطرح در این کنگره جهانی، نمی توانم نگرانی خود برای تکرار تجربه قبلی را ابراز نکنم! </span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">آیا رگولاتور ما آماده مدیریت فضای رقابتی در دوران جدید است؟ آیا توان اظهارنظر در مورد اختلاف نظر فیمابین اپراتورهای شبکه تلفن همراه و </span><span>MVNO</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ها را در حوزه <span>تعرفه عمده­فروشی</span> دارد؟ آیا تجربیات تلخ توسعه </span><span>ADSL</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> و نسل سوم تلفن همراه دوباره تکرار خواهد شد؟</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">کدام­یک از اپراتورهای تلفن همراه در ایران ساختار بخش عمده­ فروشی را در سطح بالای مدیریتی ایجاد کرده اند؟ استراتژی </span><span>Wholesale</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> مصوب هیات مدیره دارند؟ آیا هنوز به فکر مقاومت در مقابل <span>موج توسعه خدمات</span> هستند و می­ خواهند بازی را به بازیگران برون­مرزی در قالب اپراتورهای</span><span>OTT</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> واگذار کنند؟ آیا اپراتورهای بزرگ به­ دنبال تصحیح درصد درآمدی خود و کاهش درصد درآمد ناشی از مکالمات و پیامک هستند؟</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">علیرغم توسعه روزافزون بازار اپراتورهای مجازی در دنیا به­ویژه در کشورهای در­حال­توسعه، ۹۰ درصد این بازیگران جویای نام در همان ۲۴ ماه اول مجبور به خروج از این حوزه شده اند! آیا علاقه­م ندان سینه­ چاک اخذ مجوزهای </span><span>MVNO</span><span> ایده تجاری مستحکمی را برای تضمین ورود خود به سومین سال فعالیت دارند؟! آیا پیشنهاد برد ـ بردی برای میزبانان خود دارند یا فقط به­دنبال جنگ قیمتی با اپراتورهای تلفن همراه و کوچک کردن هرچه بیشتر سایز این بازار هستند؟ و ...</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">علیرغم وجود اختلافاتی بین ما و دیگران در آن سوی مرزها، همچنان می­توان از تجربیات بین­ المللی برای عدم تکرار شکست دیگری در صنعت مخابرات استفاده کرد. گروه طیف در­حال برنامه ­ریزی برای نقش­ آفرینی در این زمینه است و همچون گذشته آماده دریافت نظرات فعالین بخش ارتباطات هستیم.</span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-article-attachments field--type-file field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://www.teyf.ir/sites/default/files/article/attachments/teyf-magazine-50.pdf" type="application/pdf; length=6114296" title="Open file in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">نشریه طیف برق، شماره ۵۰</a></span><span class="file-size">5.83 MB</span></span></div> </div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=27&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="gXfgME2BKZhqTpL5IdOINfCgiQsKWTX_9jgayz6c0K8"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/fa/publications/magazine" hreflang="fa">مجله</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 10:55:31 +0000 emami 27 at https://teyf.ir نشریه طیف برق، شماره ۴۹ https://teyf.ir/fa/publications/magazine/49 <span>نشریه طیف برق، شماره ۴۹</span> <div class="field field--name-field-article-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/article/images/teyf-magazine-49.jpg?itok=spBZKCce" width="187" height="220" alt="نشریه طیف برق، شماره ۴۹" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 15:18</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>سرمقاله:</strong></p> <p><em><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">پرواز با این پروانه­ ها؛ چگونه؟</span></span></span></em></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">این روزها مهمترین خبر حوزه </span><span>ICT</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> ایران صدور پروانه های جدید اینترنتی است. بگذارید در شروع،بدون مقدمه بروم سراغ نشست اخیر گروه علمی تحلیلی طیف که با حضور تعدادی از متقاضایان پروانه های </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> برگزار شد -و گزارش آنرا هم علاوه بر ارسال به سازمان تنظیم مقررات، در این شماره هم به چاپ رسانده ایم-. در این نشست برخی انتقادات نسبت به اصول پروانه های </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> اظهار شد از جمله:</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">تعداد زیاد پروانه های </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> منجر به شکست بازار و ورشکستگی شرکتها می شود.</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بیست میلیارد تومان برای پروانه </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> زیاد است و اینترنت را هم گران می­کند.</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اصلاً توسعه شبکه فیبرنوری برای بیش از ده شرکت توجیه اقتصادی دارد؟ </span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اگر به ما فرکانس </span><span>LTE</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ثابت داده نشود، محکوم به شکستیم.</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">حدود یک سال قبل که مطالعات کارشناسی برای اصلاح سیاستهای کلی صدور پروانه های اینترنتی کشور را به عنوان مشاور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آغاز کردیم دو مسیر برای انجام پروژه وجود داشت؛ مسیر اول کوتاه و سرراست بود و مسیر دوم طولانی و پر از چالش های ریز و درشت؛ مسیر اول از اصلاح برخی مفاد پروانه های </span><span>PAP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> و </span><span>PSTN</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> می گذشت و مسیر دوم همه پروانه های حوزه اینترنت و ارتباطات ثابت را با بیش از ۱۰۰۰ شرکت در بر می گرفت. ما بر خلاف اغلب پروژه­ ها، مسیر طولانی­­ تر را برگزیدیم تا در ازای سختی بیشتر به هدف بزرگتری برسیم. به خاطر دارم شهریور ماه سال قبل درست زمانی که پیش نویس اولیه اصول پروانه های </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> و </span><span>ServCo</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> برای گرفتن نظرات ذی نفعان توسط سازمان منتشر شد در عین استقبال برخی شرکتها، با سونامی اعتراض بسیاری از شرکتهای فعال عمدتاً کوچکتر مواجه شدیم که این نحوه بازتعریف پروانه ها را مساوی با نابودی خود می دانستند. اگر نبود همراهی و استقامت سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات بر چارچوب اصلی سیاستهای مصوب، فشار اعتراض­ ها امکان داشت مسیر را عوض کند و درِ صدور پروانه های جدید را بر همان پاشنه ده سال قبل بچرخاند. اما این ایستادگی در نهایت به هدف مطلوب می رسد!؟</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">تغییرات قابل توجه در نیاز مشترکین ورشد نمایی مصرف پهنای باند در کشور، رشد انواع کاربردها و نرم افزارهای اجتماعی و تعاملی بر بستر ارتباطات باندوسیع، توسعه کاربری باندوسیع همراه و افزایش سهم بازار شرکت مخابرات ایران در سالهای اخیر از بازار اینترنت، چاره ای جز شکل گیری اپراتورهای قدرتمند که بتوانند نیازهای مشترکین را پاسخ دهند و رقابتی جدی را در بازار ایجاد کنند باقی نمی­گذارد. تمامی تلاش های یک سال اخیر در تدوین اصول پروانه ­های جدید با این هدف بوده است که فضای کسب و کار را برای ده سال آینده متفاوت از ده سال گذشته تعریف و ترسیم کند. دوران صدور پروانه برای </span><span>ISP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> و </span><span>ISDP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> با پهنای باند ماهیانه  </span><span>10Mbps</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> و حتی </span><span>1 STM1</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> سپری شده است. در ده سال آینده اپراتورهایی که صرفاً به دنبال ایجاد پورت </span><span>ADSL</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> بر بستر شبکه مخابرات باشند چشم انداز مبهمی دارند. دوران صدور پروانه تکنولوژی محور (همچون پروانه وایمکس و </span><span>LTE</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">) هم سپری شده است.</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اکنون که در مرحله ارزیابی درخواستهای اخذ پروانه </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> هستیم و از سوی دیگر سازمان مطابق مصوبه ۲۰۶ کمیسیون در حال تدوین سیاستهای صدور پروانه استفاده از فرکانس برای ارتباطات ثابت نیز هست، توجه به چند  نکته می تواند دید و نگاه کلان­تری را به سیاست های در دست اجرا بدهد؛ نگاهی که اگر حاکم شود نه تنها سطح انتظارات ذینفعان از سیاست های فعلی را بالا خواهد برد و بلکه در راهبردهای آنها نیز تغییراتی ایجاد خواهد کرد که در نهایت منجر به رشد و توسعه خودشان و انتفاع خواهد شد:</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">۱- در حال حاظر شرکت مخابرات ایران تنها شبکه فراگیر ارتباطی ثابت کشور را دارد. راه اندازی شبکه ای دیگر اگر چه برای پاسخ به نیازهای سالهای آینده مشترکین و نیز ایجاد رقابت با شرکت مخابرات ایران ضروری است اما بسیار مشکل و هزینه بر است. خلق یک اپراتور جدید که هیچ سابقه و تجربه ای نداشت در دولت قبل برای رساندن فیبرنوری به منازل (ایرانیان نت) هم در عمل به شکست انجامید. در پروانه های جدید </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> نه تنها بر خلاف پروانه­ های سابق اینترنتی اجازه ایجاد شبکه داده شده است بلکه حتی تعهداتی نیز برای اپراتورها در نظر گرفته است. مساله اینجاست که ایفای این تعهدات و تامین هزینه سنگین آن در ده سال آینده برای هر شرکت دارنده پروانه چگونه ممکن است؟ اگر بقا و موفقیت شرکت های </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> در آینده به ایجاد شبکه مستقل از مخابرات ایران وابسته است، هر شرکت چگونه به تنهایی می تواند این شبکه را ایجاد نماید!؟ </span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">۲- خوشبختانه یا متاسفانه باند فرکانسی ذاتاً منبعی محدود است و حتی اگر ما تنها ۴ اپراتور </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> هم می داشتیم امکان واگذاری فرکانس مناسب به همه آنها نبود. سازمان باند ۲۳۰۰ مگاهرتز را برای ایجاد شبکه بی سیم ثابت (مشهور به </span><span>Fixed LTE</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">) در نظر گرفته است و بخشی از آنرا به یک یا حداکثر دو کنسرسیوم که هر کدام حداقل متشکل از ۳ شرکت </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> باشند واگذار می کند. هر چند در اینجا محدودیت طبیعی شرکتها را وادار به همکاری نزدیک می­کند اما می توان به این مساله هم فکر کرد که چرا چنین اتحاد و تجمیعی در حوزه ارتباطات سیمی شکل نمی­ گیرد؟ آیا منطقی است که شرکتها از فرکانس که منبعی راهبردی و بسیار درآمدزاست استفاده مشترک کنند اما در توسعه شبکه سیمی که عموماً سودآوری کمتری دارد پراکنده و مجزا عمل کنند!؟</span></span></span></p> <p><span><span>۳- <span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">در هر دو مساله ایجاد سایت فیزیکی برای شبکه</span><span>Fixed LTE</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> و توسعه فیبرنوری مشکلات همکاری و مجوز شهرداری ها و هزینه های آن از مهمترین موانع است. در کنار این، در مساله توسعه کافوهای نوری شرکت مخابرات ایران نیز اگر شرکتها بخواهند در کنار کافوی مخابرات فضایی داشته باشند اساساً امکان ایجاد چندین کابینت در کنار کافوی نوری مخابرات ممکن و منطقی نیست. بنابراین در اینجا نیز بدون نوعی اتحاد و اشتراک میان شرکت ها عملاً راهی برای توسعه جدی در ده سال آینده متصور نیست.</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">۴- در مدل طراحی شده </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> و </span><span>ServCo</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> اساساً بنا بر این بوده است که تعداد</span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> از حد مشخصی بیشتر نشود (در گفتگویی که با دکتر عباسی در این شماره داشته ایم ایشان ۶ شرکت </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> را مناسب می دانند) تجربه کشورهای موفق حتی این عدد را در حد سه تا چهار اپراتور شبکه پایین می آورد. اما در مقابل در توسعه و ارایه خدمات که با پروانه های </span><span>ServCo</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> ممکن می شود تاکید بر ورود آزاد و حداکثری است. به نظر می رسد در بازار </span><span>ICT</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> کشور نگاه متوازنی به پروانه </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> و </span><span>ServCo</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> وجود ندارد و گویا پروانه </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> به دلیل گرانتر بودن حق امتیا‌‌ز بیشتر، ارزیابی سختگیرانه تر و تعهدات توسعه شبکه ارزشمندتر تلقی می شود! به نظر می رسد با هجوم شرکت ها به اخذ پروانه </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> و بی توجهی به پتانسیل پروانه </span><span>ServCo</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> نیز در نهایت هر دو دسته متضرر شوند. از این رو برخی شرکتها که مایل به توسعه شبکه نیستند و توانمندی بازاریابی و ارایه خدمات را در خود قوی تر می بینند باید به پروانه </span><span>ServCo</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> جدی تر بیاندیشند. همیشه گران­تر بودن دلیل بر بهتر بودن نیست!</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">در نهایت اکنون فرصتی کم نظیر پیش آمده است تا مسیر توسعه ارتباطات ثابت کشور در ده سال آینده ریل گذاری شود، سازمان تنظیم مقررات با حسن نیت همکاری نزدیکی با ذی نفعان این بخش داشته تا بهترین مقررات را برای این فضا تدوین کند. اکنون باید دید شرکتها چقدر می توانند از این فرصت استفاده کنند. جالب آنکه بسیاری از شرکت های کوچک </span><span>ISP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> و </span><span>ISDP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">که سال قبل در اعتراض به پیش نویس مقررات جدید به وزیر ارتباطات نامه نوشتند و خواستار توقف آن شدند، با درک اهمیت فرصت موجود کنسرسیومی با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت تشکیل داده و در مرحله اول واجد شرایط دریافت پروانه </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> شده اند. آیا شرکت های بزرگتر نیز برنامه ای برای مشارکت در ساخت آینده ده ساله خود دارند؟  پروانه </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">در نهایت کدام شرکتها را در آسمان کسب و کار ایران به پرواز در می آورد؟</span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-article-attachments field--type-file field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://www.teyf.ir/sites/default/files/article/attachments/teyf-magazine-49.pdf" type="application/pdf; length=5352491" title="Open file in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">نشریه طیف برق، شماره ۴۹</a></span><span class="file-size">5.1 MB</span></span></div> </div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=26&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="HLWzjcrmCqGLkGbRPmtWIwiRq_dHG-IHOCbjIuTcCMo"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/fa/publications/magazine" hreflang="fa">مجله</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 10:48:16 +0000 emami 26 at https://teyf.ir نشریه طیف برق، شماره ۴۸ https://teyf.ir/fa/publications/magazine/48 <span>نشریه طیف برق، شماره ۴۸</span> <div class="field field--name-field-article-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/article/images/teyf-magazine-48.jpg?itok=BNFxt1dj" width="160" height="220" alt="نشریه طیف برق، شماره ۴۸" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 15:13</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>سرمقاله:</strong></p> <p><em><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ایجاد بازار؛ مهمترین راهکار تقویت توانمندی بومی افتا</span></span></span></span></span></em></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>علی‌رغم تفاوت نظام‌های حاکم در کشورهای مختلف که منجر به تفاوت دیدگاه‌ها و عملکردها در مورد نقش دولت در حاکمیت ملی و دخالت در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود، ایفای نقش محوری دولت در سه حوزه امنیت؛ سلامت و آموزشوجه مشترک همه نظام‌های سیاسی است چرا که اساساً، این سه حوزه وظیفه ذاتی دولت‌هاست. در این میان، امنیت تفاوتی مهم با بقیه دارد که آن را در سطح اول اهمیت نسبت به بقیه قرار می‌دهد؛ اگر امنیت نباشد آن دو نیز نیستند. آیا می‌توان جامعه‌ای را تصور کرد که بدون برخورداری از سطح قابل قبولی از امنیت، از نظام سلامت و آموزشی مناسب برخوردار باشد؟</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>امروزه با توسعه شبکه‌های ارتباطاتی حفظ امنیت در فضای سایبر پا به پای اهمیت حفظ و ارتقاء امنیت در فضای واقعی و فیزیکی است چرا که خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات به متن زندگی مردم آمده‌اند و روز به روز وابستگی‌ها به فضای سایبر بیشتر می‌شود و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آن نیز افزایش می‌یابد. در حالی‌که در ساختارهای سنتی برای حفظ امنیت فیزیکی مکان‌ها،شبکه‌ها و افراد تمهیدات سختگیرانه در نظر گرفته و اعمال می‌شود، در فضای سایبری این میزان سختگیری و توجه به اهمیت موضوع دیده نمی‌شود و همچنان آسیب‌پذیری کشورها، سازمان‌ها و افراد در برابر تهدیدات فضای سایبر بسیار بالاست و از این روست که در این فضا می‌توان تعریف جدیدی از توانمندی و قدرت بازدارندگی امنیتی ارایه داد. اما مهمترین مسأله این است که چگونه می‌توان توانمندی ملی را در حوزه امنیت سایبری تقویت کرد؟</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>خوشبختانه یا متأسفانه ویژگی‌های چون دانش محوری، گستردگی و پراکندگی آن، سرعت تغییرات بالا، درهم تنیده‌شدن با نیازها در حوزه‌های مختلف صنعتی، تجاری و فردیتقویت توانمندی دفاع سایبری و امنیت در فضای مجازی از طریق روش‌های سنتی، مثلاً با ایجاد ارتش متمرکز حاکمیتی،امکان‌پذیر نیست. در واقع دانش و توانمندی در این حوزه در میان شبکه‌ای از متخصصان و شرکت‌های کوچک و بزرگی پراکنده است که لزوماً عنوان سرباز و ارتش و نیروی نظامی ندارند اما محصول آنها دقیقاً در جهت ارتقاء توان امنیتی و دفاعی کشور است.بنابراین سؤال مهم این است که مهمترین کاری که حاکمیت برای تقویت توانمندی دفاع سایبری و امنیت در فضای مجازی باید انجام دهد چیست؟</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>به اعتقاد نگارنده برای تقویت توانمندی بومی افتا نباید به دنبال راهکارهای پیچیده بود؛ تجربه نشان می‌دهد در مقوله حمایت،ساده‌ترین و سرراست‌ترین راهی که ما را به نتیجه می‌رساند همان راهی است که اگر از آن را نرویم صنعت افتا را به زمین می‌زند؛ همانطور که صنعت تولید تجهیزات مخابراتی در کشور را به زمین زد.این راهکار چیزی نیست جز ایجاد بازار مطمئن، مستمر، رو به رشد و رقابتی برای محصولات تولیدی شرکت‌های داخلی. در صورتی که شرکت‌های داخلی از وجود نیاز و تقاضای مستمر برای خرید محصولات خود مطمئن باشند، خود بهتر از نهادهای دولتی می‌دانند که چگونه باید محصول خود را توسعه دهند، نیروی انسانی خود را تقویت کنند و از پس مشکلات ریز و درشتی که با آن مواجه می‌شوند، برآیند. اما اگر تقاضایی برای خرید محصول در قالب بازار مطمئن و مستمر نداشته باشند، حل مشکلات دیگر به چه کار می‌آید؟ </span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>هر چند به نظر می‌رسد برخی مجموعه‌های حاکمیتی حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات، به موضوع ایجاد بازار توجه کرده‌اند، و از همین روست کهمی‌کوشند دومین نمايشگاهتوانمنديبوميدرفضايسايبري را تحت عنوان فن بازار برگزار کنند، اما این فرصت در صورتی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که مستمر باشد و در کنار آن دیگر حلقه‌ها و اقدامات لازم برای ایجاد و تقویت بازار برای محصولات این صنعت مورد توجه قرار گیرد.</span></span></span></span></span></p> <p><strong>مصاحبه با آقای مهندس قدس:</strong></p> <p><em><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>به عنوان اولین سوال، مهم‌ترین هدفی که از برگزاری نمایشگاه توانمندی بومی در صنعت سایبر دنبال نموده اید،چیست؟</span></span></span></span></span></em></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>همان گونه که می­دانید یکی از مهمترین اولویت­های کشور که مطالبه اساسی و به روز ما هم هست پاسخ به نیاز توسعه ارتباطات و فناوری­های مرتبط با آن است. در این بخش هم در فضای مجازی یا سایبر مانند فضای فیزیکی، تأمین امنیت لازمه ارایه خدمات پایدار است و هم تأمین امنیت با اتکاء به محصولات خارجی و نامطمئن خودش مخل امنیت محسوب می‌شود. بنابراین کشور چاره­ای ندارد جز آنکه به توانمندی داخلی و بومی در تأمین فضای تبادل اطلاعات و فضای سایبری اتکا نموده و توسعه این توانمندی در اولویت امور باشد. </span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>در اینجاست که نقش نهادهای متولی اهمیت پیدا می­کند، مجموعه صاایران نیز به عنوان یکی از نهادهای حاکمیتی موثر در این بخش، به دنبال یک محیط تعاملی برای ایجاد و شکل­گیری بازار برای محصولات سایبری را در کشور فراهم بود تا اینکه با هدف اتصال میان عرضه و تقاضا در این حوزه، اقدام به برگزاری این نمایشگاه نموده است. هدف نهایی این نمایشگاه هم توسعه بکارگیری محصولات بومی در زیرساخت‌های حیاتی و حساس فضای سایبری کشور به منظور کاهش تهدیدات سایبری است.</span></span></span></span></span></p> <p><em><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ظاهراً نمایشگاه امسال دومین دوره برگزاری خود را تجربه می­کند. تجربه نمایشگاه اول چطور بود و نمایشگاه امسال چه تفاوتی با نمایشگاه سال قبل دارد؟</span></span></span></span></span></em></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>در نمایشگاه اول خوشبختانه ما توانستیم تعداد زیادی از مسئولان که هر کدام به نوعی در زیرساخت­ها و مجموعه­های حساس و حیاتی کشور فعالیت دارند را با توانمندی و محصولات بومی شرکت­های فناور داخلی آشنا کنیم. به عنوان گام اول، همین آشنایی با قابلیت­ها و ظرفیت­های داخلی ایجاد شده دستاورد مهمی به حساب می‌آید. البته در کنار این آشنایی، زمینه تعامل شرکت­ها با سازمان­ها و مجموعه­هایی که در واقع مشتری آنها هستند نیز فراهم شد و حتی فضای تعاملی برای خرید و فروش نهایی محصولات هم بوجود آمد.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>به این ترتیب، نمایشگاه امسال با استقبال و حضور بسیار بیشتر شرکت­ها روبرو شده است و به نظر می‌رسد که شرایط مساعدتری برای توسعه بازار محصولات بومی در نمایشگاه دوم فراهم شود. </span></span></span></span></span></p> <p><em><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>تا الان وضعیت نمایشگاه امسال چگونه است؟</span></span></span></span></span></em></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>امسال حدود ۸۰ مجموعه با بیش از ۲۰۰ محصول جدید حضور دارند که تقریباً دو برابر سال قبل برآورد می‌شود.</span></span></span></span></span></p> <p><em><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>در بین شرکت‌کنندگان، فقط شرکت­های تولیدکننده محصولات امنیتی در فضای سایبریحضوردارند؟</span></span></span></span></span></em></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>خیر، بجز شرکت­های فناور و دانش­بنیان دو آزمایشگاه ارزیابی و شرکت­های دانشگاهیصنعت میکرو الکترونیک هم در نمایشگاه حضور دارند که جا دارد در اینجا از آقای دکتر موحدین، دبیر کارگاه میکروالکترونیک معاونت علمی ریاست جمهوری که در این بخش با ما همکاری کردند، صمیمانه تشکر کنم.</span></span></span></span></span></p> <p><em><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ملاک و نحوه انتخاب شرکت­ها چگونه بوده است؟</span></span></span></span></span></em></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>در ابتدا، بیش از ۱۸۰ شرکت موجود در بانک اطلاعاتی که در اختیار داشتیم را شناسایی و اطلاع­رسانی کردیم. پس از دریافت مستندات شرکت­ها و نهادها، یک کمیته محتوایی مسئول بررسی و انتخاب شرکت­های فناوری دارای محصول بومی شد تا در نهایت این شرکت‌ها به سه سطح شرکت‌های توانمند، شرکت‌های فعال و شرکت‌های خدماتیطبقه‌بندی شده و برای حضور در نمایشگاه گزینش شدند. </span></span></span></span></span></p> <p><em><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>به غیر از رشد کمی نمایشگاه دوم، مهمترین تفاوت نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته در چیست؟</span></span></span></span></span></em></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>مهمترین تفاوت حرکت نمایشگاه به سمت ایجاد فن بازار و تجاری­سازی و در واقع تلاقی عرضه و تقاضاست. امسال ما جهت تسهیل فروش مستقیم و بدون واسطه محصولات بومی، یک اتاق تجاری­سازی در نمایشگاه در نظر گرفته­ایم تافرآیندهای مذاکره، فروش و انعقاد قرارداد و تفاهم­نامه میان شرکت­ها و متقاضیان در داخل نمایشگاه شکل بگیرد. ضمناً برخی مجموعه­ها و نهادها نیز برای خرید برخی محصولات اولویت‌دار و راهبردی و همچنین محصولات کاربردی مورد نیاز در زیرساخت­های حساس کشور، اعلام آمادگی کرده­اند که این موضوع می‌تواند فرصت خوبی را برای افزایش فروش محصولات و حمایت از شرکت­های تولیدکننده بوجود آورد. </span></span></span></span></span></p> <p><em><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>با این شرایط، چه حجم و ارزش بازاری را برای نمایشگاه امسال متصور هستید؟</span></span></span></span></span></em></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ما هدف­گذاری گردش مالی ۲۰۰۰ میلیارد ريالی برای نمایشگاه امسال را در نظر گرفته‌ایم که البته هدف بلندی است و برای دستیابی بر آن باید همه تلاش کنند. با این وجود، حمایت نهادهای حاکمیتی متولی و سایر نهادها و حضور خوب شرکت­ها و استقبالی که صورت گرفته است و با توجه به تسهیلاتی که برای خرید محصولات بومی فناورانه در نظر گرفته شده است، امیدوارم بتوانیم این هدف را محقق نماییم.</span></span></span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-article-attachments field--type-file field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://www.teyf.ir/sites/default/files/article/attachments/teyf-magazine-48.pdf" type="application/pdf; length=4151149" title="Open file in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">نشریه طیف برق، شماره ۴۸</a></span><span class="file-size">3.96 MB</span></span></div> </div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=25&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="1FBvl55zQpxRU-ajkKGa9R3fONANoYFE5GAy2KoCMto"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/fa/publications/magazine" hreflang="fa">مجله</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 10:43:26 +0000 emami 25 at https://teyf.ir نشریه طیف برق، شماره ۴۷ https://teyf.ir/fa/publications/magazine/47 <span>نشریه طیف برق، شماره ۴۷</span> <div class="field field--name-field-article-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/article/images/teyf-magazine-47.jpg?itok=RLVqcvcf" width="156" height="220" alt="نشریه طیف برق، شماره ۴۷" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 15:01</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>فهرست:</strong></p> <ul><li>سرمقاله</li> <li>گزارش همایش ITC 2015</li> <li>از سیاست‌های زیگزاگی مخابرات تا سکوت ممتد پارلمان بخش خصوصی</li> <li>رگولاتوری همگرا از سال 94 کلید می خورد</li> <li>داستان موفقیت برترین های صنعت MVNO در سال 2014</li> <li>دیجیتالی شدن، عاملی برای ترغیب همکاری؟</li> <li>گوگل هم یک MVNO می شود؟</li> <li>فرصت فعالیت اپراتورهای مجازی در بازار موبایل چین فراهم است</li> <li>کفه ترازوی کدام طرف سنگین تر است؟</li> <li>قراردادهای M&amp;A در دنیا و فرصتی برای بازار ارتباطات ثابت ایران</li> <li>اما و اگرهای سرمایه گذاری در حوزه Wi-Fi</li> <li>Wi-Fi offloading، راه حل مقابله با سونامی ترافیک دیتا</li> <li>بررسی روند آزادسازی فرکانس‌های WiFi در کشور</li> <li>فمتوسل، آری یا نه؟!</li> <li>آشنایی با LTE Broadcast</li> <li>تلاش اروپا برای پیشتازی در نسل پنجم تلفن همراه</li> <li>توسعه خدمات ابری در گرو دست حمایتی دولت ها</li> <li>اخبار داخلی</li> <li>اخبار خارجی</li> </ul><p><strong>سرمقاله:</strong></p> <p><em>سال ۹۳ از تصمیم‌سازی تا موفقیت</em></p> <p>در آخرین روزهای باقیمانده از سال ۱۳۹۳، اگر بخواهیم نگاهی سریع و گذرا به حوزه فاوای کشور داشته باشیم، رخدادها و اتفاقات قابل توجهی را می‌توانیم برشماریم:</p> <ul><li>از پایان انحصار رایتل تا آزاد شدن اپراتورهای وایمکس از بند یک فناوری رو به افول</li> <li>از پایان اعتبار ده‌ساله پروانه شرکت‌های PAP تا آغاز ساماندهی و بازتعریف پروانه‌های ارتباطات ثابت</li> <li>از آغاز اجرای عملیات رومینگ ملی تلفن همراه تا تدارک انحصارزدایی نامبرینگ از دست اپراتورها</li> <li>از افزایش بازی با تعرفه خدمات تلفن و اینترنت تا تمرکز بیشتر دولت بر تضمین کیفیت خدمات</li> </ul><p>در همه این موارد، نشانه‌هایی از رویکرد جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات کشور در برقراری تعامل و همکاری سازنده و فعالانه با ذی‌نفعان مختلف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به چشم می‌خورد.<br /> حال که رگولاتوری ICT کشور در آغاز دهه دوم فعالیت خود قرار گرفته است، به نظر می‌رسد که این سازمان در حال پوست انداختن است. از یک طرف، این سازمان در حال باز تعریف ساختار درون سازمانی است تا به عنوان یک نهاد رگولاتوری چابک و متخصص، قادر به تنظیم و اعمال مقررات کارآمد بر محیط در حال همگرای خدمات ارتباطی ثابت و سیار باشد.<br /> علاوه بر این، مدیران ارشد سازمان تنظیم مقررات با هدف افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش رقابت و کیفیت در توسعه شبکه‌ها و خدمات ارتباطی، طی یکسال اخیر سعی نمودند که نگرشِ تعامل مستقیم با ذی‌نفعان مختلف را حاکم نموده و از این طریق، نظرات و مطالبات واقعی اپراتورها و شرکت‌های فعال در حوزه ICT کشور را در تصمیم‌‌سازی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به‌کار بستند.<br /> اخذ مشورت‌های تخصصی در حوزه ساماندهی پروانه ارتباطات ثابت (FCP) و اصول حاکم بر اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) نمونه‌هایی از این فرهنگ‌سازی ارزشمند بود.<br /> از برکات نهادینه شدن چنین رویکردی، گروه علمی تحلیلی طیف نیز موفق شد تا در انجام رسالت کانون تفکری و ایجاد پل تصمیم‌سازی میان مدیران ارشد رگولاتوری و نمایندگان بخش خصوصی، عملکرد بهتری داشته باشد. به طوری‌که در طی سال‌جاری و با برگزاری چهار سمینار و سلسله نشست‌های تخصصی، یک فضای گفتمان تعاملی میان ذی‌نفعان اثرگذار برقرار گردید:</p> <ul><li>۲۹ اردیبهشت: سمینار تخصصی «مواجه با خدمات OTT بر بستر شبکه‌های ارتباطی» با محوریت بررسی نقش خدمات OTT در کسب و کار اپراتورها و نقش رگولاتوری</li> <li>۲۴ شهریور: کنفرانس ملی «مجوزدهی و توسعه خدمات ارتباطی تخصصی» با محوریت بررسی سیاست‌های جدید سازمان در صدور پروانه‌های ارتباطات ثابت FCP</li> <li>۹ آذر: سمینار تخصصی «توسعه دسترسی بی‌سیم باند وسیع» با محوریت مسأله طیف فرکانسی و راهکارهای نوین مدیریت آن</li> <li>۲۸ بهمن: پنجمین سمینار مخابرات ایران (ITC 2015) با محوریت پروانه‌های جدید و فرصت‌های سرمایه‌گذاری</li> </ul><p>با توجه به تأثیرات قابل توجهی که این چهار رویداد تخصصی در شکل‌گیری تصمیمات پخته‌تر و مبتنی بر واقعیت‌های بازار خدمات فاوا بوجود آورده است، سرمقاله اسفند ماه نشریه را به ذکر چند نکته مرتبط با این دستاوردهای این رویدادها اختصاص داده‌ام:</p> <p>۱- تضاد منافع ذی‌نفعان مختلف، حقیقتی انکارناپذیر است و با توجه به دشواری‌های موجود در این تضاد، زمان به ثمر نشستن مدل تعامل ذی نفعان-حاکمیت با اما و اگرهای بسیاری خواهد بود. در مقابل، تجربه این ۴ رویداد تخصصی، به خوبی نشان داد که مدل تعامل کانون تفکر- حاکمیت- ذی‌نفعان از برتری و اثربخشی بیشتری برخوردار است، چرا که کانون‌های تفکر با ایجاد پل تصمیم‌سازی میان حاکمیت و ذی‌نفعان، زمینه تبادل نظر و انتقال مناسب دغدغه‌ها و مطالبات طرفین را در یک فضای تعاملی فعالانه فراهم می‌آورند.</p> <p>۲- حدود ۱۵ سال از فعالیت گروه طیف به عنوان کانون تفکر ICT کشور می‌گذرد، در طی این سال‌ها، سعی نموده‌ایم تا با برگزاری سمینارها و نشست‌های تخصصی و مرتبط با چالش‌ها و فرصت‌های روز ICT کشور، زمینه انتقال نظرات ‌میان بنگاه‌‌های اقتصادی و تصمیم‌گیران دولتی و حاکمیتی این حوزه را فراهم کنیم. اما امسال که مسئولان و تصمم‌گیران رگولاتوری آگاهانه به دنبال نظرات بازیگران مختلف بودند، اثر بخشی و کارکرد این رویدادها خیلی بیشتر از گذشته شد.</p> <p>۳- تجربه همایش ۲۴ شهریورماه نشان داد که برای به ثمر نشستن نظرسنجی‌های تخصصی در حوزه‌های حساسیت‌برانگیز بازار خدمات ارتباطی مانند ساماندهی بیش از ۱۰۰۰ پروانه ارتباطات ثابت، نیاز است تا در کنار مشاوره عمومی که در ادبیات رگولاتوری Public consultation شناخته می‌شود، بازیگران اصلی دولتی و خصوصی در پشت یک میز به تضارب آرا پردازند تا تصمیمات پخته‌تر و مبتنی بر واقعیت‌های بازار ICT کشور اخذ شود.</p> <p>۴- برجسته‌شدن موضوعات چالشی مانند همکاری و رقابت اپراتورهای شبکه و سرویس با یکدیگر، تخصیص منابع رادیویی جدید و سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق اپراتورهای مجازی MVNO و ServCo و نحوه مواجه با خدمات OTT که در رویدادهای امسال گروه طیف مطرح گردید؛ شرایط بازی ذی‌نفعان بازار خدمات ارتباطی کشور را به گونه‌ای رقم زد که تمامی شرکت‌ها و اپراتورهای فعال در این عرصه، برای ارتباط با حاکمیت و اقناع علمی تصمیم‌گیران، دارای برنامه و طرح حساب‌ شده‌تری باشند و بدین ترتیب، شفافیتی که از دل این نشست‌های تخصصی بیرون آمد، زمینه شفافیت بیشتر برای همه بازیگران را در این فرایند فراهم نمود.</p> <p>۵- یکی از مطالبات جدی ذی‌نفعان از سازمان تنظیم مقررات، میزان و نحوه ورود رگولاتوری به مسایل مختلف بود. مثلاً عدم نیاز به دریافت پروانه از رگولاتوری برای ارایه خدمات OTT مورد توجه حاضرین در نشست ۲۹ اردیبهشت قرار گرفت، اما ضرورت تدوین مقررات لازم و در نظر گرفتن منافع طرفین بازار توصیه گردید. حمایت از شرکت‌های کوچکتر در مقابل اپراتورهای غالب و SMP، حفاظت و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اپراتورها، تدوین طرح جامع فرکانسی کشور، افزایش نظارت بهنگام و مؤثر در قیمت‌گذاری و کیفیت خدمات؛ نمونه‌های دیگری از درخواست‌ها بود که انتظار می‌رود در سال آتی، با بازخورد فعالانه‌تر رگولاتوری ICT در سال آتی همراه باشد.</p> <p>البته باید به این واقعیت مهم نیز توجه شود که چهار رویداد برگزار شده خالی از اشکال نیستند و برای رفع ایرادات و نقاط ضعف‌های احتمالی، نیازمند همیاری و همفکری تمامی فعالان اکوسیستم ICT کشور هستیم. در پایان امید است که در سال 1394، گروه طیف در انجام رسالت کانون تفکری و زدن پل تصمیم‌سازی میان حاکمیت و در بازی ذی‌نفعان، گام‌های محکم‌تری بردارد.</p></div> <div class="field field--name-field-article-attachments field--type-file field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://www.teyf.ir/sites/default/files/article/attachments/teyf-magazine-47.pdf" type="application/pdf; length=4887638" title="Open file in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">نشریه طیف برق، شماره ۴۷</a></span><span class="file-size">4.66 MB</span></span></div> </div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=24&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="5JcSmTFNhTuHIy2wsQvuRUszxXJku3h-zpvP5OIBKkA"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/fa/publications/magazine" hreflang="fa">مجله</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 10:31:39 +0000 emami 24 at https://teyf.ir نشریه طیف برق، شماره ۴۶ https://teyf.ir/fa/publications/magazine/46 <span>نشریه طیف برق، شماره ۴۶</span> <div class="field field--name-field-article-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/article/images/teyf-magazine-46.jpg?itok=WtqCzq94" width="156" height="220" alt="نشریه طیف برق، شماره ۴۶" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 14:52</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>فهرست:</strong></p> <ul dir="rtl"><li><span><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">سرمقاله</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">اخبار</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">مدیران برجسته مخابراتی جهان از سال 2015 می گویند</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">چرا این روزها همه فرکانس می خواهند</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">طیف فرکانسی: مالکیت خصوصی یا عمومی؟</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">مجوزدهی باند فرکانسی در مسیر توسعه باندوسیع؛ روش ها و رویکردها</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">همه چیز به استفاده بهینه از طیف فرکانسی بستگی دارد</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">اشتراک طیف؛ راهکاری در راستای استفاده بهینه از منابع </span></span></span></li> <li><span><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">شبکه </span>LTE<span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"> در خدمت امداد و نجات</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">منتظریم تکلیف باند فرکانسی مشخص شود </span></span></span></li> <li><span><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">رهیافت مبتنی بر </span>Wi-Fi <span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"> عمومی و چالش های پیش رو</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">سرانجام باند فرکانسی آزاد شده تلویزیون آنالوگ چه خواهد بود؟</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">تخصیص یا استفاده اشتراکی</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">+۶۰ گیگاهرتز: باندهایی که دیگر نادیده گرفته نمی شوند</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">گزارش تحلیلی سمینار تخصصی توسعه دسترسی بی سیم باند وسیع</span></span></span></li> </ul></div> <div class="field field--name-field-article-attachments field--type-file field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://www.teyf.ir/sites/default/files/article/attachments/teyf-magazine-46.pdf" type="application/pdf; length=5589613" title="Open file in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">نشریه طیف برق، شماره ۴۶</a></span><span class="file-size">5.33 MB</span></span></div> </div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=23&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="3gNof9OMsznnxQ6-PPFnhySaZ_X8KgEI39ViBcqMoyo"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/fa/publications/magazine" hreflang="fa">مجله</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 10:22:27 +0000 emami 23 at https://teyf.ir نشریه طیف برق، شماره ۴۵ https://teyf.ir/fa/publications/magazine/45 <span>نشریه طیف برق، شماره ۴۵</span> <div class="field field--name-field-article-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/index.php/sites/default/files/styles/medium/public/article/images/teyf-magazine-45.jpg?itok=nWpPtbB1" width="156" height="220" alt="نشریه طیف برق، شماره ۴۵" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/index.php/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 14:12</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>فهرست:</strong></p> <ul dir="rtl"><li><span><span> <span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">سرمقاله</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اخبار</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">تشکیل کنسرسیوم و حضور سرمایه گذار با تجربه خارجی احتمال موفقیت اپراتورهای مجازی را افزایش می دهد(مصاحبه با مهندس فلاح جوشقانی در آستانه تدوین مقررات ورود اپراتورهای مجازی)</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">شهرفرنگ اپراتورهای مجازی</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بازتعریف فضای رقابتی </span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">کلید موفقیت اپراتورهای مجازی همراه</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اپراتورهای مجازی در راه خاورمیانه</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ترین‌های اپراتو مجازی</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اینفوگرافیک</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">رقابت یا رفاقت</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بررسی دلایل شکست اپراتورهای مجازی در سال‌های اخیر</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">تنظیم مقررات مربوط به نسل پنجم باید در دستور کار قرار گیرد</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">باند طلایی اسیر کاربردهای قدیمی</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">مورچگان دنیای ارتباطات </span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اپ‌ها و فرصت‌های تازه کسب و کار</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">نوآوری و سرمایه‌گذاری، کلید استقبال از محتواهای جدید</span></span></span></li> </ul><p><strong><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">سرمقاله:</span></span></span></strong></p> <p>بازار در انتظار MVNO</p> <p>بدون شک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این یک‌سال و اندی که از عمر دولت می‌گذرد فعال‌ترین زیرمجموعه وزارت ارتباطات بوده است و در گام اول چند اقدام کلیدی را برای توسعه بازار ارتباطات کشور در دستور کار قرار داده است. پس از چند واقعه مهم در سال‌های گذشته، یعنی ورود اپراتور دوم، خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران و بالاخره ورود اپراتور سوم پس از چند سال وقفه، انتظار وقوع «رخدادهای بزرگ» در سال‌های پیش‌رو برای ایجاد تحول و رشد در حوزه ارتباطات کشور انتظار بجا و معقولی به‌نظر می‌رسد. در نگاه اول شاید این رخدادهای بزرگ در ورود اپراتور چهارم تلفن‌همراه یا تولد شرکت‌هایی در قد و قواره شرکت مخابرات ایران دانسته شود، اما رشد و توسعه اعجاب‌آور خدمات ارتباطی به‌ویژه در بستر اینترنت نشان می‌دهد که دوران تولد اپراتورهای شبکه یا همان فیل‌های بزرگ بازارهای مخابراتی به‌سرآمده و علی‌رغم اهمیت جایگاه و نقش شرکت‌های معظم، اکنون نوبت هنرنمایی شرکت‌ها و اپراتورهای کوچکتر و نوآور است. سیاست‌ها و اقدامات اخیر سازمان تنظیم مقررات نشان می‌دهد که رگولاتوری نیز متوجه این تحول جهانی هست، چرا که بجای به جریان انداختن صدور پروانه برای اپراتور چهارم و پنجم، راهبرد دیگری را برای رشد بازار ارتباطات کشور در پیش گرفته است؛ راهبردی که اجرای موفق آن می‌تواند بازار مخابراتی کشور را متحول سازد و موجب افزایش قابل توجه رقابت و حجم بازار شود. اما این اتفاق چیست و چگونه می‌تواند تبعات مطلوبی در حوزه ارتباطات کشور بر جای بگذارد؟ </p> <p>از اواخر سال قبل که بحث ارتقاء شبکه‌های نسل دوم به نسل‌های بالاتر شبکه تلفن‌همراه مطرح شد، رگولاتوری اصلاح پروانه‌های مخابرات ایران و ایرانسل را در دستور کار قرار داد. این یکی از تغییرات مهم در فرآیند اصلاح و ارتقاء برای باز‌کردن باب ورود اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه است که در مصوبه 186 کمیسیون تنظیم مقررات هم مورد تأکید قرار گرفته و اکنون نیز تدوین اصول حاکم بر پروانه‌های آن در دست تدوین است. از سوی دیگر اصلاح پروانه‌های ISDP ، PSTN ، PAP و تعریف انواع جدیدی از پروانه‌ها در حوزه ارتباطات ثابت در دو دسته پروانه شبکه (NetCo) و پروانه سرویس (ServCo) توسط سازمان تنظیم مقررات که اصول آن نیز چندی قبل به نظر‌سنجی عمومی از کارشناسان گذاشته شد، اتفاق مهم دیگری بود که در واقع در حوزه ارتباطات ثابت به‌عنوان مکمل سیاست ورود اپراتورهای مجازی در حوزه ارتباطات سیار، اتخاذ شد. به این ترتیب با این سیاست هوشمندانه این امکان فراهم خواهد شد تا ارائه خدمات مخابراتی که تاکنون مترادف با سرمایه‌گذاری هنگفت و ورود اپراتورهای معظم و راه‌اندازی شبکه‌های وسیع و گسترده در کشور بوده است، توسط شرکت‌های کوچک، چالاک و البته توانمند در بازاریابی، برندسازی و مشتری‌مداری ممکن گردد.</p> <p> نکته‌ای که شاید در بازخورد انتشار پیش‌نویس مصوبه اصول پروانه‌های جدید ارتباطات ثابت و اکنون نیز در فرآیند نظرخواهی عمومی از کارشناسان در مورد اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه در رسانه‌ها و مجامع تخصصی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است، همین تحولی است که با به رسمیت شناخته‌شدن لایه سرویس و اپراتورهای ServCo  در حوزه ارتباطات ثابت و سیار ایجاد می‌شود. متناسب با اینکه ذی‌نفعان از جمله رگولاتوری، سرمایه‌گذاران و اپراتورهای بالقوه و بالفعل تا چه اندازه خود را برای بهره‌برداری از فرصت‌های این تحول آماده کرده باشند، خود و مشترکان نهایی شبکه‌های ارتباطاتی نیز از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد. اشتراک زیرساخت‌ها، کاهش انحصار اپراتور غالب (شرکت مخابرات ایران)، تسهیم بازار اپراتورهای بزرگ با بازیگران جدید، افزایش رقابت، افزایش سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش دسترسی شبکه، تنوع در خدمات و افزایش حق انتخاب مشترکان، همه و همه از مزایای رویکرد جدیدی است که در صورت اجرای صحیح می‌تواند در طی مدت 3 تا 5 سال بازار ارتباطات کشور را دگرگون کند. حوزه راه‌اندازی و توسعه سرویس بر خلاف شبکه‌های مخابراتی نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت نیست، بنابراین حضور شرکای خارجی علی‌رغم تحریم‌ها، سهولت بیشتری دارد، به‌ویژه آنکه در ارائه خدمات، لوازمی چون برند، تجربه، شیوه‌های بازاریابی و مشتری‌مداری – که همگی از نقاط قوت خدمات ارتباطی در فضای بین‌المللی هستند - اهمیت بیشتری از توانمندی مالی دارند. واقعیت بازار هم بیانگر آن است که علی‌رغم اشباع نسبی حوزه ثابت و سیار، به‌دلیل کمی تعداد بازیگران و شبه انحصاری‌شدن بازار، همچنان نیازهای خاص و پاسخ‌‌داده‌نشده فراوانی وجود دارد که اپراتورهای سرویس می‌توانند با هوشمندی این نیازها را بشناسند و به آنها پاسخ دهند. تجربه موفق رقابت ده‌ها شرکت فعال در حوزه سرویس‌های ارتباطی در حوزه ثابت و سیار در دنیا، در نهایت تنوع خدمات، حق انتخاب، قیمت مناسب و کیفیت بالا را برای مشترکین به دنبال داشته است. </p> <p>نکته آخر اینکه اگر ایده‌های خوب، بد اجرا شوند طبعاً به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. سازمان تنظیم مقررات که این تحول را کلید زده است می‌بایست خود را برای مدیریت چنان فضایی آماده کند. موفقیت اپراتورهای مجازی در حوزه ثابت و سیار از یک‌سو در گرو وجود مقررات مناسب و از سوی‌دیگر نیازمند نظارت مقتدرانه سازمان به‌ویژه در بخش همکاری اپراتورهای دارای شبکه است. تجربه ده سال اخیر در کشور نشان می‌دهد وقتی پای منافع مشترک در میان است باید قواعد را از همان ابتدا به درستی تدوین کرد و در اجرای آنها نیز جدیت و قاطعیت به‌خرج داد. بر اساس مطالعات کارشناسی و تخصصی، شاید حداقل در دوران چهارساله دولت یازدهم از جهت اقتصادی این امکان وجود نداشته باشد تا دولتمردان برای صدور پروانه برای اپراتورهای چهارم و پنجم اقدام نمایند؛ اما این فرصت برای آنها هست تا حلقه مفقوده خدمات ارتباطی در کشور را با حضور و رقابت ده‌ها اپراتور کوچکتر اما توانمند در ارائه خدمات ارتباطی به مردم تکمیل کرده و سال‌ها به آن افتخار کنند.</p></div> <div class="field field--name-field-article-attachments field--type-file field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="http://www.teyf.ir/sites/default/files/article/attachments/teyf-magazine-45.pdf" type="application/pdf; length=4186539" title="Open file in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">نشریه طیف برق، شماره ۴۵</a></span><span class="file-size">3.99 MB</span></span></div> </div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=22&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="BXltvbRp3sEULs1aS3cv17lyEAEjMBDapaV7l_pXzKs"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/index.php/fa/publications/magazine" hreflang="fa">مجله</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 09:42:32 +0000 emami 22 at https://teyf.ir نشریه طیف برق، شماره ۴۴ https://teyf.ir/fa/publications/magazine/44 <span>نشریه طیف برق، شماره ۴۴</span> <div class="field field--name-field-article-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/article/images/teyf-magazine-44.jpg?itok=-gDvuJWF" width="160" height="220" alt="نشریه طیف برق، شماره ۴۴" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 13:51</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>فهرست:</strong></p> <ul><li dir="rtl">سرمقاله</li> <li dir="rtl">اخبار</li> <li dir="rtl">پیچ تنظیم اصلی رقابت است نه تعرفه!</li> <li dir="rtl">سرمایه گذارانLTE باید صبور باشند</li> <li dir="rtl">LTE،فرصتی برای بازنگری در شیوه استفاده ازفرکانس</li> <li dir="rtl">سیاست‌های رگولاتوری در تسهیم شبکه: توفیق اجباری برای اپراتورها</li> <li dir="rtl">چشم اميد اپراتورها به وندورهاست</li> <li dir="rtl">تجربه یک مکالمه جدید</li> <li dir="rtl">قیمت‌گذاری LTE؛ خلاقیت اپراتورها</li> <li dir="rtl">LTE، اپراتورهای موفق را موفق‌تر می‌کند</li> <li dir="rtl">توانایی و عملکرد اپراتورها، ملاک تصمیم‌گیری باشد</li> <li dir="rtl">یویگوی کوچک، خاری در چشم بزرگان بازار</li> <li dir="rtl">سفری کوتاه به آينده</li> <li dir="rtl">چگونه به شبکه خود ایمان بیاوریم؟</li> <li dir="rtl">LTE، فناوری خستگی‌ناپذیر</li> <li dir="rtl">نسل‌پنجم: تحول یا تکامل؟</li> </ul><p><strong>سرمقاله:</strong></p> <p><span><span><span>ایران در دو راهی انتخاب: 3G یا LTE؟ </span></span></span></p> <p><span><span><span>بالاخره بعد از سال‌ها، انتظار به سر رسید و اگر همه‌چیز آنگونه که وزارت ارتباطات وعده داده است پیش رود، به‌زودی اپراتورهای 20 ساله و 8 ساله ما هم به "نسل‌های بالاتر" صعود خواهند کرد. اما این‌بار ظاهرا رگولاتوری ارتباطات ما هم به این نتیجه رسیده که در دعوای تکنولوژی خود را وارد نکند و انتخاب تکنولوژی را به اپراتورها واگذار کند. این تفاوت را می‌شود از مقایسه تعریف شبکه تلفن همراه در مصوبه 36 (اصول حاکم بر پروانه اپراتور سوم) و 186 (اصول حاکم بر نحوه ارتقاء پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن‌همراه) کمیسیون فهمید. در اولی صراحتا تأکید بر پیاد‌‌سازی" نسل‌سوم و پایین‌تر" بود و در دومی اجازه ارتقاء به" نسل سوم و بالاتر" به دو اپراتور داده شده و ظاهرا سقفی هم برای این بالاتر تصویر نشده است و نتیجه این می‌شود که اپراتورهای اول و دوم برخلاف اپراتور سوم اجازه خواهند داشت که نسل چهارم یعنی نسخه‌های 8 و بالاتر از استاندارد 3GPP را که به LTE و LTE-A و.. موسوم است پیاده نمایند. </span></span></span></p> <p><span><span><span>اما صحبت که به نسل‌چهارم و قابلیت‌های آن بویژه در سرعت بالای انتقال داده می‌رسد، برخی می‌گویند در کشور ما که اپراتور نسل‌سومش برای ارائه سرعت بالای Kbps128 از مشتری، پروانه وکالت و جواز کسب و کارت دانشجویی می‌خواهد، صحبت‌کردن از نسل‌چهارم چه فایده‌ای دارد؟ مگر از همان ظرفیت و قابلیت‌های فناورانه نسل سوم استفاده کرده‌ایم که مجوز نسل‌چهارم می‌دهیم؟ اصلاً ما که در اغلب شاخص‌های توسعه ICT در منطقه هم در انتهای جدولیم نسل‌چهارم به چه کارمان می‌آید!؟ شاید از دید یک فرد عادی، این استدلال چندان بیراه نباشد. مخصوصاً آنکه ممکن است بلوغ فناوری‌و تجهیزات قاعدتاً ارزان‌تر نسل‌سوم در توسعه باندوسیع سیار که مخصوصاً از سوی فروشندگان تجهیزات هم به خوبی تبلیغ می‌شود، تصمیم‌گیران اپراتورها را مجاب کند که انتخاب فناوری مناسب برای توسعه باندوسیع سیار کار چندان سختی هم نیست. اما آیا موضوع به همین سرراستی و سادگی است؟</span></span></span></p> <p><span><span><span>پاسخ به این سؤال راهبردی از منظرهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد؛ اما در هر صورت اپراتورها برای داشتن مسیر راه فناوری حداقل در ده سال آینده خود باید با تأمل بیشتری تصمیم بگیرند. از دید ما اتفاقا اینجا همان جایی است که می‌گویند توسعه نیافتگی هم در جای خود یک فرصت است و مزیت دارد! یعنی کشور ما که برای استفاده از نسل سوم حداقل 10 سال از بسیاری کشورهای در‌حال توسعه دیرتر عمل کرد و دست آخر هم با پیاده‌سازی محدود آن عملاً زمان طلایی برای بهره‌برداری گسترده از این فناوری را از دست داد، این فرصت را دارد که از این فناوری بگذرد و به فناوری نسل بعد اصطلاحاً جهش (Leapfrog) کند، امری که بسیاری از کشورها-حتی توسعه یافته و پیشرو در ارتباطات- به دلایل اقتصادی و فنی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های قبلی به راحتی نمی‌توانند بدان اقدام نمایند. اما شاید تجویز جهش به نسل‌چهارم در گفتار جذاب و آسان باشد، اما از دید حاکمیتی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری و فنی چندان هم بدون چالش نیست. در این شماره نشریه، ما سعی کرده‌ایم از منظرهای مختلف به این موضوع بپردازیم، اما در مجال کوتاه سرمقاله هم اپراتورها را به نکات زیر توجه می‌دهیم:</span></span></span></p> <ol dir="rtl"><li><span><span><span>اولین مسأله و شاید مهم‌ترین آن بحث باند فرکانسی مناسب برای LTE و فراتر از آن است. در نسل چهارم برخلاف نسل‌سوم مشکل انتخاب باند فرکانسی مورد توافق و فراگیر وجود دارد. حداقل 5 باند فرکانسی از 700 تا 2600 مگاهرتز وجود دارد که شبکه‌های LTE در آن پیاده شده‌اند. از مصوبه 186 رگولاتوری هم اینطور برمی‌آید که باند 2600 مگاهرتز به نسل‌چهارم اختصاص داده شده است. اما تجربه جهانی نشان می‌دهد باند 1800 حداقل از این باند برای LTE مناسب‌تر است. با توجه به اینکه اپراتورهای ما قبلاً این باند را برای نسل‌دوم در اختیار داشته‌اند، عملاً می‌بایست تصمیم مهمی برای استفاده بهتر از منابع فرکانسی در اختیار خود بگیرند. مسأله وقتی اهمیت بیشتری می‌یابد که در نظر داشته باشیم هر دو اپراتور مستقیم و غیرمستقیم پروانه وایمکس هم دارند که با مصوبه 190 رگولاتوری به TD-LTE ارتقاء یافته و عملاً باند فرکانسی 3600 مگاهرتز و احتمالاً در آینده نزدیک 2300 مگاهرتز را هم می‌گیرند. به این ترتیب دست اپراتورها برای انتخاب فناوری بازتر و اهمیت انتخاب صحیح دوچندان می‌شود.</span></span></span></li> <li><span><span><span>ساده‌انگاری است که مزیت نسل‌چهارم را همچون کاربران هیجان‌زده از پیشرفت فناوری تنها در سرعت انتقال اطلاعات بدانیم و سریع نتیجه بگیریم که نسل‌سوم بطور مطمئن نیاز ما را برآورده می‌سازد. بنا‌به تحلیل‌های فنی، فناوری LTE و نسخه‌های بعدی آن، حداقل 10 برابر استفاده بهتری از طیف فرکانسی داشته و با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته به‌کار گرفته شده در لایه فیزیکی، نه تنها سرعت، که ظرفیت چندین برابری برای انتقال داده دارند. این در حالیست که با گسترش نرم‌افزارهای کاربردی تلفن‌همراه و افزایش اقبال به سمت ویدئو، تقاضا برای ترافیک حتی در کشور ما به صورت نمایی در حال رشد است. به این ترتیب سرعت انتقال داده تنها معیار انتخاب فناوری برای ما نخواهد بود.</span></span></span></li> <li><span><span><span>در میان شاخص‌های انتخاب فناوری قطعاً هزینه تمام شده یکی از اصلی‌ترین شاخص‌هاست. هر چند ظاهراً تجهیزات نسل سوم ارزان‌تر است، اما این به معنای هزینه کمتر برای اپراتور نیست. مطابق تخمین کارشناسان، هزینه انتقال داده به ازای هر یک گیگابایت، در پیشرفته‌ترین نسخه نسل‌سوم (HSPA+) حداقل 2 برابر اولین نسخه نسل‌چهارم یعنی LTE است. با توجه به لزوم سرمایه‌گذاری چندین میلیارد دلاری در طول حداقل ده سال برای پوشش کشور توسط هر یک از اپراتورها و البته در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی و تقاضا و نیاز متفاوت در مناطق مختلف کشور، انتخاب فناوری بهینه و مقرون به‌صرفه کار چندان ساده‌ای هم نیست. به این ترتیب اپراتورها باید با مدیریت صحیح میان توازن هزینه- نیاز در هر منطقه فناوری مناسب را انتخاب و میلیون‌ها دلار صرفه‌جویی را به جیب سهامداران واریز نمایند.</span></span></span></li> <li><span><span><span>امروزه اپراتورهای موبایل دنیا سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند که بخش عمده‌ای از ترافیک شبکه‌های نسل‌سه و چهار خود بر روی شبکه وای-فای، بارگزاری (Off-load) شود؛ چرا که شبکه‌های موبایل توانایی پاسخ به این حجم عظیم از انتقال داده را ندارند. از سوی دیگر با توسعه پوشش وای- فای در مناطق مختلف، بخش مهمی از ترافیکی که به سمت اپراتورهای موبایل می‌آید هم از سمت این شبکه‌هاست. در کنار این واقعیت جهانی، در کشور ما مصوبه 186 رگولاتوری اجازه ارائه وای- فای برون ساختمانی را به همه اپراتورهای موبایل داده است. به این ترتیب این امکان هم فرصت است هم تهدید. انتخاب نسل سه یا چهار و تناسب آن با وای- فای به نحوی که بتواند باری از دوش شبکه اپراتور بردارد نه آنکه خود باری بر دوش شبکه موبایل شود، بسیار مهم و احتمالاً یکی از چالش‌های جدی آینده اپراتورها از لحاظ فنی و تجاری خواهد بود.</span></span></span></li> </ol><p><span><span><span>در نهایت اپراتورها خیلی بهتر از ما می‌دانند که از دید "مشتری" آنچه مهم است خدمات با کیفیت، پرسرعت و ارزان است نه پیاده‌سازی نسل‌سوم یا چهارم. تصمیمات دیروز اپراتورها لزوماً نمی‌تواند نیاز امروز و فردای مشتریان را پاسخگو باشد. اپراتورها امروز بر سر دو راهی انتخاب صحیح فناوری و توازن توسعه آنها در مناطق مختلف کشور هستند. اگر اپراتوری نسبت به انتخاب صحیح در این دو راهی بی‌تفاوت باشد، مشتریان در آینده برای انتخاب سرویس بهتر اپراتور رقیب مردد نخواهند ماند.</span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-article-attachments field--type-file field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://teyf.ir/sites/default/files/article/attachments/teyf-magazine-44.pdf" type="application/pdf; length=4533531" title="Open file in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">نشریه طیف برق، شماره ۴۴</a></span><span class="file-size">4.32 MB</span></span></div> </div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=21&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="fHV5k5lPnL1Xmjnuo4zFLOaPfJoWfm71SKE2BxFeZ_w"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/fa/publications/magazine" hreflang="fa">مجله</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 09:21:09 +0000 emami 21 at https://teyf.ir