مجله https://teyf.ir/fa/publications/magazine fa نشریه طیف برق، شماره ۵۴ https://teyf.ir/fa/publications/magazine/54 <span>نشریه طیف برق، شماره ۵۴</span> <div class="field field--name-field-article-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/article/images/teyf-magazine-54.jpg?itok=5ECTvM8c" width="155" height="220" alt="نشریه طیف برق، شماره ۵۴" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 15:50</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>فهرست:</strong></p> <p>...</p> <p><strong>سرمقاله:</strong></p> <p>...</p></div> <div class="field field--name-field-article-attachments field--type-file field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="http://www.teyf.ir/sites/default/files/article/attachments/teyf-magazine-54.pdf" type="application/pdf; length=9916932" title="Open file in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">نشریه طیف برق، شماره ۵۴</a></span><span class="file-size">9.46 MB</span></span></div> </div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=30&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="2byDmhuPC1F4lF6XI1I5F0hoaE2YPoS5uyKbtS5bGk0"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/fa/publications/magazine" hreflang="fa">مجله</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 11:20:23 +0000 emami 30 at https://teyf.ir نشریه طیف برق، شماره ۵۲ https://teyf.ir/fa/publications/magazine/52 <span>نشریه طیف برق، شماره ۵۲</span> <div class="field field--name-field-article-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/article/images/teyf-magazine-52.jpg?itok=ClpPeWi6" width="220" height="151" alt="نشریه طیف برق، شماره ۵۲" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 15:48</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>فهرست:</strong></p> <p>...</p> <p><strong>سرمقاله:</strong></p> <p>...</p></div> <div class="field field--name-field-article-attachments field--type-file field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="http://www.teyf.ir/sites/default/files/article/attachments/teyf-magazine-52.pdf" type="application/pdf; length=2864259" title="Open file in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">نشریه طیف برق، شماره ۵۲</a></span><span class="file-size">2.73 MB</span></span></div> </div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=29&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="MT6rSCcjq5u7E7m9g71QozQLL1lCVsoNlokf3UbsjqU"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/fa/publications/magazine" hreflang="fa">مجله</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 11:18:05 +0000 emami 29 at https://teyf.ir نشریه طیف برق، شماره ۵۱ https://teyf.ir/fa/publications/magazine/51 <span>نشریه طیف برق، شماره ۵۱</span> <div class="field field--name-field-article-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/article/images/teyf-magazine-51.jpg?itok=kSDyftZU" width="155" height="220" alt="نشریه طیف برق، شماره ۵۱" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 15:33</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>فهرست:</strong></p> <ul dir="rtl"><li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اخبار</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">فناوري 5</span><span>G</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">؛نزديكترازآنچه تصورمی کنید</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بررسی وضعیت توسعه </span><span>5G</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> از دیدگاه اپراتورهای موبایل</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">در کنفرانس </span><span>IRAN MVNO</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> چه گذشت؟</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">مقدمه ای بر مفاهیم </span><span>IoT</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بررسی نقشه راه راهبردی </span><span>IoT</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">مالزی: مالزی قطب </span><span>IoT </span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> می شود؟</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ابزاري مناسب براي اپراتورهاي مخابراتي دردستيابي به موفقيت</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">طيف فركانسي هم به بازارمی‌آيد!</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">دوفرصت باقيمانده براي همگرايي </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ها-  گفتگو با دکتر اسمی، مدیرعامل شرکت گسترش ارتباطات مبنا</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">رییس هیات مدیره شرکت شاتل: مشکل اصلی تمدید انحصار است نه سرمایه گذاری خارجی</span></span></span><span><span>گ</span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">فناوری </span><span>IoT</span><span> درخدمت صنايع انرژي و خدمات همگاني</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">افزايش بهره وري و امنيت نيروي انساني در محيط كار</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">گزارشی از کنفرانس جهانی ارتباطات راديويي </span><span>WRC-15</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">گزارش مراسم اعطاي پروانه ايجاد و بهره برداري از شبکه ارتباطات ثابت (</span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">)</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بیگ دیتا 1، روی دیگرسکه کسب و کار </span><span>IoT</span></span></span></li> </ul><p><strong>سرمقاله:</strong></p> <p><em><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>چند پروانه زنده می ­ماند؟</span></span></span></em></p> <p><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>آیا بال زدن یک پروانه در برزیل می تواند طوفانی در تگزاس به پا کند؟! </span></span></span></p> <p><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>این سوال، عنوان یکی از سخنرانی­ های ادوارد نورتون لورنز در سال ۱۹۷۲ است که برای اولین بار از عبارت «اثر پروانه­ ای» استفاده نمود. اثر پروانه‌ای به این معناست که تغییر جزیی در شرایط اولیه می‌تواند به نتایج وسیع و پیش‌بینی نشده در ستاده‌های سیستم منجر گردد. در تمامی پدیده‌ها، نقاطی وجود دارند که تغییری اندک در آنها باعث تغییرات عظیم خواهد شد و در این رابطه سیستم‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی، همچون سیستم‌های جوی از اثر پروانه‌ای برخوردارند.</span></span></span></p> <p><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>وقتی بال زدن پروانه­ای می­تواند طوفان ایجاد کند، تصمیمات رگولاتوری نیز می­تواند در سرنوشت تصمیمات قبلی موثر باشد. به عنوان مثال، اثر پروانه­ای بر سرنوشت پروانه­ های </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span><span><span> و </span></span></span><span><span><span>ServCo</span></span></span><span><span><span> هم می­ تواند اعمال شود! </span></span></span></p> <p><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>پس از کش و قوس­ های فراوان در طرح ساماندهي و اصلاح ساختاري پروانه‌هاي حوزه ارتباطات ثابت كشور، چند هفته ­ای است که پرونده مجوزدهی </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span><span><span> باز شده است. این دوران از حساسیت بالایی برخوردار است چرا که نه تنها سازمان تنظیم مقررات به دنبال نظارت بر اجرای تعهدات و شرایط مندرج در پروانه </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ها است، بلکه منطق اقتصادی ایجاب می­ کند که اپراتورهای جدید شبکه ثابت برای تحقق انتظارات سرمایه ­گذاران و سهامداران خود نیز در پی بهینه کردن تصمیمات و برنامه­ های اجرایی خود باشند. </span></span></span></p> <p><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>از این رو، بر اساس جلسات مختلف تبادل نظر گروه علمی تحلیلی طیف با اهالی فاوای کشور طی یکماه اخیر،  توجه به چند ملاحظه کلیدی در این باره ضروری است:</span></span></span></p> <p><strong><span><span><span>FCP</span></span></span></strong><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> بدون فیبر تقریباً همان </span></span></span></strong><strong><span><span><span>PAP</span></span></span></strong><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> سابق است:</span></span></span></strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> با توجه به ماده 9-4 مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دارنده پروانه </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span><span><span> هر ساله متعهد خواهد بود بخشی از شبکه انتقال و دسترسی خود را مستقل از شرکت مخابرات ایران تأمین کند. بدیهی است این شبکه جدید مستقل، مبتنی بر سیم مسی نخواهد بود! برای همین بود که متقاضیان پروانه </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> نیز با توجه به پروانه و عملکرد اپراتور </span></span></span><span><span><span>FTTx </span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> ، انتظار داشته ­اند که دوره حفاظت ایرانیان نت در سال 95 به پایان برسد و </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ها بدون وجود محدودیت قانونی یا مقرراتی خاصی، از سال آینده قادر به استفاده و بهره­ برداری از شبکه­ های فیبری باشند. اما با انتشار سخنان مختلف و اخذ سیاست­ های احتمالی در خصوص تمدید دوره حفاظت ایرانیان نت، ورق کاملاً بر می­ گردد. باید توجه داشت که تثبیت و نهایی شدن این تصمیم، به معنای عدم امکان بهره­ برداری از تکنولوژی فیبر نوری توسط اپراتورهای </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>نمود پیدا کرده و عملاً فلسفه اعطای مجوزهای ایجاد شبکه ثابت را زیر سوال می­ برد. به عبارت دیگر، چالش اصلی در خصوص ایرانیان نت تمدید دوره حفاظت است نه جذب سرمایه گذاری خارجی یا حتی داخلی. اگر دوره حفاظت این شرکت به هر دلیل و توجیهی تمدید شود، حداقل لازم است که این شرایط در سطح </span></span></span><span><span><span>FTTH</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> باقی مانده و در نتیجه </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ها تا سطح کابینت ­ها (</span></span></span><span><span><span>FTTC</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>)، قادر به ایجاد و بهره­­ برداری شبکه فیبری باشند.</span></span></span></p> <p><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>استراتژی فیبری به جای شبکه­ های فیبر جزیره ­ای:</span></span></span></strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> گرچه هنوز جزئیات مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص شرايط و ضوابط واگذاري امكانات ارتباطي مازاد دستگاهها به ارائه‌كنندگان مجاز شبكه و خدمات ارتباطی اعلام نشده است، اما این تصمیم رگولاتوری می­تواند گام مناسبی برای تسهیل دسترسی اپراتورهای </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> به كانالها و داكت‌ها، فيبر تاريك، دكل و فضاهای مازاد دستگاه­ ها محسوب شود. با اینحال ناتوانی ایرانیان نت در جذب سرمایه مورد نیاز برای ایجاد شبکه </span></span></span><span><span><span>FTTx</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> بعد از گذشت سه سال از اعطای پروانه، می­ تواند برای </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ها نیز تکرار شود. برای جلوگیری از تکرار این روند، لازم است تا دولت کلیه فعالیت­ ها و اقدامات جزیره­ ای انجام شده یا در حال انجام برای سرمایه­ گذاری، اجرا و بهره­ برداری شبکه دسترسی و انتقال فیبر نوری را از طریق ظرفیت­ های مقرراتی و در صورت نیاز قانونی کشور و با محوریت یک برنامه استراتژیک و قابل اعمال بر همه مالکین شبکه و اپراتورهای مخابراتی فعال در شبکه ثابت، هم راستا با هم نماید تا حداقل در بخش پسیو فیبر نوری که دارای بیشترین چالش اجرا و بازگشت سرمایه است، شاهد رعایت صلاح و صرفه کشور باشیم. </span></span></span></p> <p><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>قیمت فرکانس تعیین کننده نهایی نباشد:</span></span></span></strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> در مصوبه شماره 2 جلسه شماره 222 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، رگولاتوری سعی کرده است که با برگزاری مزایده در سه تکه باند فرکانسی مختلف، ملاحظات و نیازهای تمامی بازیگران ارتباطات کشور در استفاده از این منبع طبیعی ارزشمند مد نظر قرار گیرد. اگر دوره حفاظت ایرانیان نت با هر دلیل و منطقی تمدید شود، دستیابی به فرکانس مناسب و کافی، تنها راه حل اپراتورهای </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> برای دستیابی به یک مزیت رقابت نسبی در میان مدت خواهد بود. گرچه بهره­وری حداکثری از تکه باندها، اولویت اصلی رگولاتوری در تخصیص طیف فرکانسی است اما باید مراقب بود که روند برگزاری مزایده در سه تکه باند فرکانسی ۲۳۰۰، ۲۶۰۰ و ۳۵۰ به نحوی پیش نرود که در نهایت یک یا دو اپراتور خاص با تکه بر بضاعت مالی خود بر بخش مهمی از منابع رادیویی کشور مسلط شوند. شاید نحوه اجرای مزایده مربوطه، سهمیه ­بندی شفاف­تر در تکه باندهای فرکانسی و اصلاحات جزئی در شرایط مصوبه ۲۲۲ در راستای افزایش اهمیت حد نصاب امتیاز اولیه نسبت به قیمت پیشنهادی در مزایده، اثر خوبی برای پایدار شدن کسب و کار </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ها داشته باشد. </span></span></span></p> <p><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ادغام شرکتها یا اخذ پروانه </span></span></span></strong><strong><span><span><span>ServCo</span></span></span></strong><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> به جای افزایش غیر منطقی تعداد </span></span></span></strong><strong><span><span><span>FCP</span></span></span></strong><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ها:</span></span></span></strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> تا اینجای کار 9 شرکت موفق به اخذ پروانه </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> شده­اند و با توجه به غیر انحصاری بودن مجوزدهی </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>، بر روی کاغذ این پروانه­‌ها تا ۱۸ عدد هم قابل افزایش است. گرچه تعدد بازیگران </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> می­ تواند نوید دهنده رقابت بیشتر و افزایش رضایتمندی مشتریان در کیفیت و قیمت خدمات ارتباطات ثابت باشد، اما وقتی در کمتر کشور پیشرفته یا در حال توسعه­ای، تعداد اپراتورهای دارای شبکه ثابت به تعداد انگشتان یک دست می­رسد، بازار ارتباطات ثابت کشورمان در کنار مخابرات ایران و ایرانیان نت، پتانسیل شکل­گیری موفقیت آمیز این همه اپراتور </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> را دارد؟ متاسفانه سرمایه­ گذاران متقاضی اخذ این پروانه، فرصت­های ادغام با یکدیگر از یک طرف و اخذ پروانه </span></span></span><span><span><span>ServCo</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> از سوی دیگر را ندیده­اند و به این ترتیب، باید گفت که واقعیت تلخ شکست زود هنگام و ریزش بعضی از </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ها دور از انتظار نخواهد بود. شاید اگر تبعات تجاری این تصمیم با دقت بیشتری مورد توجه قرار می­گرفت، اکنون شاهد مذاکرات سازنده ادغام و تملیک (</span></span></span><span><span><span>M&amp;A</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>) در اخذ پروانه </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> یا تکاپوی بیشتر برای اخذ پروانه اپراتوری سرویس ثابت (</span></span></span><span><span><span>ServCo</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>) به جای گرفتن مجوز ایجاد شبکه بودیم.</span></span></span></p> <p><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>در نهایت می­ توان انتظار داشت که در صورت توجه کافی رگولاتوری، دولت و سرمایه­ گذران بخش خصوصی به ملاحظات یاد شده، گام­ های لازم برای حل مسائل اساسی کسب و کار دارندگان پروانه </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> و </span></span></span><span><span><span>ServCo</span></span></span><span><span><span> <span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">در عمل برداشته شود و بجای مرگ پروانه ­ها، شاهد رشد و بالندگی آنها باشیم.</span></span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-article-attachments field--type-file field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="http://www.teyf.ir/sites/default/files/article/attachments/teyf-magazine-51.pdf" type="application/pdf; length=8881500" title="Open file in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">نشریه طیف برق، شماره ۵۱</a></span><span class="file-size">8.47 MB</span></span></div> </div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=28&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="HSIC8R96VtpqBTi32jwhCA5qjgWxmWgWvrcmPgcZDC0"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/fa/publications/magazine" hreflang="fa">مجله</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 11:03:04 +0000 emami 28 at https://teyf.ir نشریه طیف برق، شماره ۵۰ https://teyf.ir/fa/publications/magazine/50 <span>نشریه طیف برق، شماره ۵۰</span> <div class="field field--name-field-article-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/article/images/teyf-magazine-50.jpg?itok=MwDdpQc1" width="160" height="220" alt="نشریه طیف برق، شماره ۵۰" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 15:25</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>فهرست:</strong></p> <ul dir="rtl"><li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اخبار</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">هر چه ساده تر کارآمدتر ( تجربه </span><span>Ofcom</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> در پشتیبانی از حقوق مشتریان و افزایش اختیارات آنها)</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اپراتورهای مجازی: پیش به سوی تسخیر بازارهای موبایل </span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">برترین اپراتورهای مجازی</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بیشترین رشد مشترکین در بازارهای جدید </span><span>MVNO</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">تفنگدار در سرزمین فرصت‌ها</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">از مدیریت قدرت مسلط بازار تا بازار ثانویه طیف فرکانسی</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">گذار دیجیتالی: فرصتی برای بازنگری بازار خدمات تلویزیونی</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span>Sub-brand</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ها سپر دفاعی اپراتورهای موبایل درمقابل اپراتورهای مجازی</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">از نقطه شروع به خط پایان فکر کنید</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بزرگ داده؛ گنجی نهفته در گاوصندوق شرکت‌های مخابراتی</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">مهمترین چالش‌های اپراتورهای مجازی در بازارهای نوظهور</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">توسعه موفق اقتصاد دیجیتالی از طریق نوآوری در نسل پنجم فناوری موبایل(</span><span>5G</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">)</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span>Axiata</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> اپراتور پیشرو در آسیا</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span>Lebara</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> اپراتور مجازی صادق، ساده و قابل اطمینان</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span>Masmovil</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> اپراتوری چند زبانه </span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span>Lyca</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> موفق ترین اپراتور موبایل مجازی </span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span>Virgin</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> اولین اپراتور موبایل مجازی در جهان </span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">فرصت‌های استفاده </span><span>M2M</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> در بازارهای مصرفی</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span>Son</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> راهکار برای بهینه سازی و سازماندهی دینامیک شبکه‌های موبایل</span></span></span></span></li> </ul><p><strong><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">سرمقاله:</span></span></span></span></strong></p> <p><em><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">آماده نیستیم!</span></span></span></em></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بعد از چندسال خمودگی در حوزه ارتباطات، از دست رفتن فرصت سوار شدن بر موج توسعه باندوسیع و خروج بسیاری از استعدادها از کشور، از سال گذشته و با مصوب شدن مجوزهای جدید در این حوزه، شادابی و تحرک به این صنعت برگشته است.</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بنده به عنوان تحلیلگری که از ۱۶ سال گذشته و با چاپ نشریه طیف، تحولات این حوزه را رصد می</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">کنم آنچه را که در جلسات عمومی و خصوصی با فعالین بخش ارتباطات مشاهده می</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">کنم، می</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">توان با فضای سال</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ مشابه دانست که بسیاری به</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">دنبال اخذ مجوزهای جدید (اپراتور سوم و وایمکس) بودند و یا به</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">دنبال سرمایه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">گذاری در شرکت مخابرات ایران.</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">به</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">عنوان یک نمونه مشخص از این احساسم می</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">توان به جلسه اول سال وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات با مدیران بخش</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های مختلف حوزه </span><span>ICT</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> اشاره کرد که در کنار اعلام انتظارات از این وزارتخانه و دولت، لیست بلندبالایی را از برنامه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های جدی خود برای توسعه فعالیت</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ها در این حوزه به وزیر اعلام کردند. به</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">عنوان مثال، در پنل شرکت</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های سرمایه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">گذاری، از برنامه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ریزی برای سرمایه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">گذاری</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های چند</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ده</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">هزار میلیارد تومانی در این بخش صحبت می</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">شد.</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">البته باید به تفاوت</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">هایی هم نسبت به دوره قبلی تحرک اشاره کرد. در سال</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، جلودار فعالیت</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ها یا شرکت</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های سرمایه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">گذار از بخش عمومی بودند و یا شرکت</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های تولیدکننده تجهیزات مخابراتی. ولی امروزه در کنار شرکت</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های سرمایه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">گذار جدیدی که مثلاً از بخش بانکی پا در این رقابت گذاشته</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اند، حضور شرکت</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های توانمند خصوصی اینترنتی نیز قابل توجه شده است که برنامه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ریزی جدی برای تحول در حوزه ارایه خدمات مثلاً در بخش موبایل در قالب مجوزهای </span><span>MVNO</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> انجام داده</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اند.</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ما در گروه طیف به</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">عنوان کانون تفکر مخابرات ایران با ارزیابی اولیه که از فضای حاکم بر این بخش داریم، انتظار ارسال ده</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ها درخواست از سوی شرکت</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های علاقه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">مند به دریافت مجوزهای </span><span>MVNO</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> از سازمان تنظیم مقررات را داریم! چرا</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">که علاقه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">مندان بدون نیاز به سرمایه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">گذاری بالا و تحمل ریسک متناسب با آن، می</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">توانند ایده</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های تجاری خود را برای ارایه سرویس</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">دهی بهتر به کاربران تشنه و محروم از خدمات در</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">خور</span> <span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">شان ایرانیان اجرایی کنند و در</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">نتیجه کسب</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">و</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">کار موفقی را راه</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اندازی کنند.</span></span></span></p> <p><span><span><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اما </span></strong></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">به</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">عنوان یک تحلیلگر نمی</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">توانم فقط به نیمه پر لیوان نگاه کنم! فعالین با سابقه در حوزه مخابرات با بررسی اتفاقات سال</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های بعد از دوران رونق قبلی، با من هم</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">نظر خواهند شد. پس از گذشت حدود ۷ سال از آن سالها، دستاورد بخش </span><span>ICT</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> کشور از اعطای مجوزهای وایمکس، اپراتور سوم تلفن همراه و خصوصی</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">سازی مخابرات چه بوده است؟ نتایج با انتظارات ما در آن سال</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ها چقدر تشابه دارد؟؟</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بعد از شرکت در بزرگترین گردهمایی اپراتورهای مجازی تلفن همراه دنیا در بند </span><span>Nice</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> فرانسه و شنیدن مباحثات مطرح در این کنگره جهانی، نمی توانم نگرانی خود برای تکرار تجربه قبلی را ابراز نکنم! </span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">آیا رگولاتور ما آماده مدیریت فضای رقابتی در دوران جدید است؟ آیا توان اظهارنظر در مورد اختلاف نظر فیمابین اپراتورهای شبکه تلفن همراه و </span><span>MVNO</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ها را در حوزه <span>تعرفه عمده­فروشی</span> دارد؟ آیا تجربیات تلخ توسعه </span><span>ADSL</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> و نسل سوم تلفن همراه دوباره تکرار خواهد شد؟</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">کدام­یک از اپراتورهای تلفن همراه در ایران ساختار بخش عمده­ فروشی را در سطح بالای مدیریتی ایجاد کرده اند؟ استراتژی </span><span>Wholesale</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> مصوب هیات مدیره دارند؟ آیا هنوز به فکر مقاومت در مقابل <span>موج توسعه خدمات</span> هستند و می­ خواهند بازی را به بازیگران برون­مرزی در قالب اپراتورهای</span><span>OTT</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> واگذار کنند؟ آیا اپراتورهای بزرگ به­ دنبال تصحیح درصد درآمدی خود و کاهش درصد درآمد ناشی از مکالمات و پیامک هستند؟</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">علیرغم توسعه روزافزون بازار اپراتورهای مجازی در دنیا به­ویژه در کشورهای در­حال­توسعه، ۹۰ درصد این بازیگران جویای نام در همان ۲۴ ماه اول مجبور به خروج از این حوزه شده اند! آیا علاقه­م ندان سینه­ چاک اخذ مجوزهای </span><span>MVNO</span><span> ایده تجاری مستحکمی را برای تضمین ورود خود به سومین سال فعالیت دارند؟! آیا پیشنهاد برد ـ بردی برای میزبانان خود دارند یا فقط به­دنبال جنگ قیمتی با اپراتورهای تلفن همراه و کوچک کردن هرچه بیشتر سایز این بازار هستند؟ و ...</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">علیرغم وجود اختلافاتی بین ما و دیگران در آن سوی مرزها، همچنان می­توان از تجربیات بین­ المللی برای عدم تکرار شکست دیگری در صنعت مخابرات استفاده کرد. گروه طیف در­حال برنامه ­ریزی برای نقش­ آفرینی در این زمینه است و همچون گذشته آماده دریافت نظرات فعالین بخش ارتباطات هستیم.</span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-article-attachments field--type-file field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="http://www.teyf.ir/sites/default/files/article/attachments/teyf-magazine-50.pdf" type="application/pdf; length=6114296" title="Open file in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">نشریه طیف برق، شماره ۵۰</a></span><span class="file-size">5.83 MB</span></span></div> </div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=27&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="gXfgME2BKZhqTpL5IdOINfCgiQsKWTX_9jgayz6c0K8"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/fa/publications/magazine" hreflang="fa">مجله</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 10:55:31 +0000 emami 27 at https://teyf.ir نشریه طیف برق، شماره ۴۹ https://teyf.ir/fa/publications/magazine/49 <span>نشریه طیف برق، شماره ۴۹</span> <div class="field field--name-field-article-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/article/images/teyf-magazine-49.jpg?itok=spBZKCce" width="187" height="220" alt="نشریه طیف برق، شماره ۴۹" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 15:18</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>سرمقاله:</strong></p> <p><em><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">پرواز با این پروانه­ ها؛ چگونه؟</span></span></span></em></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">این روزها مهمترین خبر حوزه </span><span>ICT</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> ایران صدور پروانه های جدید اینترنتی است. بگذارید در شروع،بدون مقدمه بروم سراغ نشست اخیر گروه علمی تحلیلی طیف که با حضور تعدادی از متقاضایان پروانه های </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> برگزار شد -و گزارش آنرا هم علاوه بر ارسال به سازمان تنظیم مقررات، در این شماره هم به چاپ رسانده ایم-. در این نشست برخی انتقادات نسبت به اصول پروانه های </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> اظهار شد از جمله:</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">تعداد زیاد پروانه های </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> منجر به شکست بازار و ورشکستگی شرکتها می شود.</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بیست میلیارد تومان برای پروانه </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> زیاد است و اینترنت را هم گران می­کند.</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اصلاً توسعه شبکه فیبرنوری برای بیش از ده شرکت توجیه اقتصادی دارد؟ </span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اگر به ما فرکانس </span><span>LTE</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ثابت داده نشود، محکوم به شکستیم.</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">حدود یک سال قبل که مطالعات کارشناسی برای اصلاح سیاستهای کلی صدور پروانه های اینترنتی کشور را به عنوان مشاور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آغاز کردیم دو مسیر برای انجام پروژه وجود داشت؛ مسیر اول کوتاه و سرراست بود و مسیر دوم طولانی و پر از چالش های ریز و درشت؛ مسیر اول از اصلاح برخی مفاد پروانه های </span><span>PAP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> و </span><span>PSTN</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> می گذشت و مسیر دوم همه پروانه های حوزه اینترنت و ارتباطات ثابت را با بیش از ۱۰۰۰ شرکت در بر می گرفت. ما بر خلاف اغلب پروژه­ ها، مسیر طولانی­­ تر را برگزیدیم تا در ازای سختی بیشتر به هدف بزرگتری برسیم. به خاطر دارم شهریور ماه سال قبل درست زمانی که پیش نویس اولیه اصول پروانه های </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> و </span><span>ServCo</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> برای گرفتن نظرات ذی نفعان توسط سازمان منتشر شد در عین استقبال برخی شرکتها، با سونامی اعتراض بسیاری از شرکتهای فعال عمدتاً کوچکتر مواجه شدیم که این نحوه بازتعریف پروانه ها را مساوی با نابودی خود می دانستند. اگر نبود همراهی و استقامت سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات بر چارچوب اصلی سیاستهای مصوب، فشار اعتراض­ ها امکان داشت مسیر را عوض کند و درِ صدور پروانه های جدید را بر همان پاشنه ده سال قبل بچرخاند. اما این ایستادگی در نهایت به هدف مطلوب می رسد!؟</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">تغییرات قابل توجه در نیاز مشترکین ورشد نمایی مصرف پهنای باند در کشور، رشد انواع کاربردها و نرم افزارهای اجتماعی و تعاملی بر بستر ارتباطات باندوسیع، توسعه کاربری باندوسیع همراه و افزایش سهم بازار شرکت مخابرات ایران در سالهای اخیر از بازار اینترنت، چاره ای جز شکل گیری اپراتورهای قدرتمند که بتوانند نیازهای مشترکین را پاسخ دهند و رقابتی جدی را در بازار ایجاد کنند باقی نمی­گذارد. تمامی تلاش های یک سال اخیر در تدوین اصول پروانه ­های جدید با این هدف بوده است که فضای کسب و کار را برای ده سال آینده متفاوت از ده سال گذشته تعریف و ترسیم کند. دوران صدور پروانه برای </span><span>ISP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> و </span><span>ISDP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> با پهنای باند ماهیانه  </span><span>10Mbps</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> و حتی </span><span>1 STM1</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> سپری شده است. در ده سال آینده اپراتورهایی که صرفاً به دنبال ایجاد پورت </span><span>ADSL</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> بر بستر شبکه مخابرات باشند چشم انداز مبهمی دارند. دوران صدور پروانه تکنولوژی محور (همچون پروانه وایمکس و </span><span>LTE</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">) هم سپری شده است.</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اکنون که در مرحله ارزیابی درخواستهای اخذ پروانه </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> هستیم و از سوی دیگر سازمان مطابق مصوبه ۲۰۶ کمیسیون در حال تدوین سیاستهای صدور پروانه استفاده از فرکانس برای ارتباطات ثابت نیز هست، توجه به چند  نکته می تواند دید و نگاه کلان­تری را به سیاست های در دست اجرا بدهد؛ نگاهی که اگر حاکم شود نه تنها سطح انتظارات ذینفعان از سیاست های فعلی را بالا خواهد برد و بلکه در راهبردهای آنها نیز تغییراتی ایجاد خواهد کرد که در نهایت منجر به رشد و توسعه خودشان و انتفاع خواهد شد:</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">۱- در حال حاظر شرکت مخابرات ایران تنها شبکه فراگیر ارتباطی ثابت کشور را دارد. راه اندازی شبکه ای دیگر اگر چه برای پاسخ به نیازهای سالهای آینده مشترکین و نیز ایجاد رقابت با شرکت مخابرات ایران ضروری است اما بسیار مشکل و هزینه بر است. خلق یک اپراتور جدید که هیچ سابقه و تجربه ای نداشت در دولت قبل برای رساندن فیبرنوری به منازل (ایرانیان نت) هم در عمل به شکست انجامید. در پروانه های جدید </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> نه تنها بر خلاف پروانه­ های سابق اینترنتی اجازه ایجاد شبکه داده شده است بلکه حتی تعهداتی نیز برای اپراتورها در نظر گرفته است. مساله اینجاست که ایفای این تعهدات و تامین هزینه سنگین آن در ده سال آینده برای هر شرکت دارنده پروانه چگونه ممکن است؟ اگر بقا و موفقیت شرکت های </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> در آینده به ایجاد شبکه مستقل از مخابرات ایران وابسته است، هر شرکت چگونه به تنهایی می تواند این شبکه را ایجاد نماید!؟ </span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">۲- خوشبختانه یا متاسفانه باند فرکانسی ذاتاً منبعی محدود است و حتی اگر ما تنها ۴ اپراتور </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> هم می داشتیم امکان واگذاری فرکانس مناسب به همه آنها نبود. سازمان باند ۲۳۰۰ مگاهرتز را برای ایجاد شبکه بی سیم ثابت (مشهور به </span><span>Fixed LTE</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">) در نظر گرفته است و بخشی از آنرا به یک یا حداکثر دو کنسرسیوم که هر کدام حداقل متشکل از ۳ شرکت </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> باشند واگذار می کند. هر چند در اینجا محدودیت طبیعی شرکتها را وادار به همکاری نزدیک می­کند اما می توان به این مساله هم فکر کرد که چرا چنین اتحاد و تجمیعی در حوزه ارتباطات سیمی شکل نمی­ گیرد؟ آیا منطقی است که شرکتها از فرکانس که منبعی راهبردی و بسیار درآمدزاست استفاده مشترک کنند اما در توسعه شبکه سیمی که عموماً سودآوری کمتری دارد پراکنده و مجزا عمل کنند!؟</span></span></span></p> <p><span><span>۳- <span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">در هر دو مساله ایجاد سایت فیزیکی برای شبکه</span><span>Fixed LTE</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> و توسعه فیبرنوری مشکلات همکاری و مجوز شهرداری ها و هزینه های آن از مهمترین موانع است. در کنار این، در مساله توسعه کافوهای نوری شرکت مخابرات ایران نیز اگر شرکتها بخواهند در کنار کافوی مخابرات فضایی داشته باشند اساساً امکان ایجاد چندین کابینت در کنار کافوی نوری مخابرات ممکن و منطقی نیست. بنابراین در اینجا نیز بدون نوعی اتحاد و اشتراک میان شرکت ها عملاً راهی برای توسعه جدی در ده سال آینده متصور نیست.</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">۴- در مدل طراحی شده </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> و </span><span>ServCo</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> اساساً بنا بر این بوده است که تعداد</span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> از حد مشخصی بیشتر نشود (در گفتگویی که با دکتر عباسی در این شماره داشته ایم ایشان ۶ شرکت </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> را مناسب می دانند) تجربه کشورهای موفق حتی این عدد را در حد سه تا چهار اپراتور شبکه پایین می آورد. اما در مقابل در توسعه و ارایه خدمات که با پروانه های </span><span>ServCo</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> ممکن می شود تاکید بر ورود آزاد و حداکثری است. به نظر می رسد در بازار </span><span>ICT</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> کشور نگاه متوازنی به پروانه </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> و </span><span>ServCo</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> وجود ندارد و گویا پروانه </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> به دلیل گرانتر بودن حق امتیا‌‌ز بیشتر، ارزیابی سختگیرانه تر و تعهدات توسعه شبکه ارزشمندتر تلقی می شود! به نظر می رسد با هجوم شرکت ها به اخذ پروانه </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> و بی توجهی به پتانسیل پروانه </span><span>ServCo</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> نیز در نهایت هر دو دسته متضرر شوند. از این رو برخی شرکتها که مایل به توسعه شبکه نیستند و توانمندی بازاریابی و ارایه خدمات را در خود قوی تر می بینند باید به پروانه </span><span>ServCo</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> جدی تر بیاندیشند. همیشه گران­تر بودن دلیل بر بهتر بودن نیست!</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">در نهایت اکنون فرصتی کم نظیر پیش آمده است تا مسیر توسعه ارتباطات ثابت کشور در ده سال آینده ریل گذاری شود، سازمان تنظیم مقررات با حسن نیت همکاری نزدیکی با ذی نفعان این بخش داشته تا بهترین مقررات را برای این فضا تدوین کند. اکنون باید دید شرکتها چقدر می توانند از این فرصت استفاده کنند. جالب آنکه بسیاری از شرکت های کوچک </span><span>ISP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> و </span><span>ISDP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">که سال قبل در اعتراض به پیش نویس مقررات جدید به وزیر ارتباطات نامه نوشتند و خواستار توقف آن شدند، با درک اهمیت فرصت موجود کنسرسیومی با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت تشکیل داده و در مرحله اول واجد شرایط دریافت پروانه </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> شده اند. آیا شرکت های بزرگتر نیز برنامه ای برای مشارکت در ساخت آینده ده ساله خود دارند؟  پروانه </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">در نهایت کدام شرکتها را در آسمان کسب و کار ایران به پرواز در می آورد؟</span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-article-attachments field--type-file field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="http://www.teyf.ir/sites/default/files/article/attachments/teyf-magazine-49.pdf" type="application/pdf; length=5352491" title="Open file in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">نشریه طیف برق، شماره ۴۹</a></span><span class="file-size">5.1 MB</span></span></div> </div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=26&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="HLWzjcrmCqGLkGbRPmtWIwiRq_dHG-IHOCbjIuTcCMo"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/fa/publications/magazine" hreflang="fa">مجله</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 10:48:16 +0000 emami 26 at https://teyf.ir نشریه طیف برق، شماره ۴۸ https://teyf.ir/fa/publications/magazine/48 <span>نشریه طیف برق، شماره ۴۸</span> <div class="field field--name-field-article-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/article/images/teyf-magazine-48.jpg?itok=BNFxt1dj" width="160" height="220" alt="نشریه طیف برق، شماره ۴۸" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 15:13</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>سرمقاله:</strong></p> <p><em><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ایجاد بازار؛ مهمترین راهکار تقویت توانمندی بومی افتا</span></span></span></span></span></em></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>علی‌رغم تفاوت نظام‌های حاکم در کشورهای مختلف که منجر به تفاوت دیدگاه‌ها و عملکردها در مورد نقش دولت در حاکمیت ملی و دخالت در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود، ایفای نقش محوری دولت در سه حوزه امنیت؛ سلامت و آموزشوجه مشترک همه نظام‌های سیاسی است چرا که اساساً، این سه حوزه وظیفه ذاتی دولت‌هاست. در این میان، امنیت تفاوتی مهم با بقیه دارد که آن را در سطح اول اهمیت نسبت به بقیه قرار می‌دهد؛ اگر امنیت نباشد آن دو نیز نیستند. آیا می‌توان جامعه‌ای را تصور کرد که بدون برخورداری از سطح قابل قبولی از امنیت، از نظام سلامت و آموزشی مناسب برخوردار باشد؟</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>امروزه با توسعه شبکه‌های ارتباطاتی حفظ امنیت در فضای سایبر پا به پای اهمیت حفظ و ارتقاء امنیت در فضای واقعی و فیزیکی است چرا که خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات به متن زندگی مردم آمده‌اند و روز به روز وابستگی‌ها به فضای سایبر بیشتر می‌شود و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آن نیز افزایش می‌یابد. در حالی‌که در ساختارهای سنتی برای حفظ امنیت فیزیکی مکان‌ها،شبکه‌ها و افراد تمهیدات سختگیرانه در نظر گرفته و اعمال می‌شود، در فضای سایبری این میزان سختگیری و توجه به اهمیت موضوع دیده نمی‌شود و همچنان آسیب‌پذیری کشورها، سازمان‌ها و افراد در برابر تهدیدات فضای سایبر بسیار بالاست و از این روست که در این فضا می‌توان تعریف جدیدی از توانمندی و قدرت بازدارندگی امنیتی ارایه داد. اما مهمترین مسأله این است که چگونه می‌توان توانمندی ملی را در حوزه امنیت سایبری تقویت کرد؟</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>خوشبختانه یا متأسفانه ویژگی‌های چون دانش محوری، گستردگی و پراکندگی آن، سرعت تغییرات بالا، درهم تنیده‌شدن با نیازها در حوزه‌های مختلف صنعتی، تجاری و فردیتقویت توانمندی دفاع سایبری و امنیت در فضای مجازی از طریق روش‌های سنتی، مثلاً با ایجاد ارتش متمرکز حاکمیتی،امکان‌پذیر نیست. در واقع دانش و توانمندی در این حوزه در میان شبکه‌ای از متخصصان و شرکت‌های کوچک و بزرگی پراکنده است که لزوماً عنوان سرباز و ارتش و نیروی نظامی ندارند اما محصول آنها دقیقاً در جهت ارتقاء توان امنیتی و دفاعی کشور است.بنابراین سؤال مهم این است که مهمترین کاری که حاکمیت برای تقویت توانمندی دفاع سایبری و امنیت در فضای مجازی باید انجام دهد چیست؟</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>به اعتقاد نگارنده برای تقویت توانمندی بومی افتا نباید به دنبال راهکارهای پیچیده بود؛ تجربه نشان می‌دهد در مقوله حمایت،ساده‌ترین و سرراست‌ترین راهی که ما را به نتیجه می‌رساند همان راهی است که اگر از آن را نرویم صنعت افتا را به زمین می‌زند؛ همانطور که صنعت تولید تجهیزات مخابراتی در کشور را به زمین زد.این راهکار چیزی نیست جز ایجاد بازار مطمئن، مستمر، رو به رشد و رقابتی برای محصولات تولیدی شرکت‌های داخلی. در صورتی که شرکت‌های داخلی از وجود نیاز و تقاضای مستمر برای خرید محصولات خود مطمئن باشند، خود بهتر از نهادهای دولتی می‌دانند که چگونه باید محصول خود را توسعه دهند، نیروی انسانی خود را تقویت کنند و از پس مشکلات ریز و درشتی که با آن مواجه می‌شوند، برآیند. اما اگر تقاضایی برای خرید محصول در قالب بازار مطمئن و مستمر نداشته باشند، حل مشکلات دیگر به چه کار می‌آید؟ </span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>هر چند به نظر می‌رسد برخی مجموعه‌های حاکمیتی حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات، به موضوع ایجاد بازار توجه کرده‌اند، و از همین روست کهمی‌کوشند دومین نمايشگاهتوانمنديبوميدرفضايسايبري را تحت عنوان فن بازار برگزار کنند، اما این فرصت در صورتی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که مستمر باشد و در کنار آن دیگر حلقه‌ها و اقدامات لازم برای ایجاد و تقویت بازار برای محصولات این صنعت مورد توجه قرار گیرد.</span></span></span></span></span></p> <p><strong>مصاحبه با آقای مهندس قدس:</strong></p> <p><em><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>به عنوان اولین سوال، مهم‌ترین هدفی که از برگزاری نمایشگاه توانمندی بومی در صنعت سایبر دنبال نموده اید،چیست؟</span></span></span></span></span></em></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>همان گونه که می­دانید یکی از مهمترین اولویت­های کشور که مطالبه اساسی و به روز ما هم هست پاسخ به نیاز توسعه ارتباطات و فناوری­های مرتبط با آن است. در این بخش هم در فضای مجازی یا سایبر مانند فضای فیزیکی، تأمین امنیت لازمه ارایه خدمات پایدار است و هم تأمین امنیت با اتکاء به محصولات خارجی و نامطمئن خودش مخل امنیت محسوب می‌شود. بنابراین کشور چاره­ای ندارد جز آنکه به توانمندی داخلی و بومی در تأمین فضای تبادل اطلاعات و فضای سایبری اتکا نموده و توسعه این توانمندی در اولویت امور باشد. </span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>در اینجاست که نقش نهادهای متولی اهمیت پیدا می­کند، مجموعه صاایران نیز به عنوان یکی از نهادهای حاکمیتی موثر در این بخش، به دنبال یک محیط تعاملی برای ایجاد و شکل­گیری بازار برای محصولات سایبری را در کشور فراهم بود تا اینکه با هدف اتصال میان عرضه و تقاضا در این حوزه، اقدام به برگزاری این نمایشگاه نموده است. هدف نهایی این نمایشگاه هم توسعه بکارگیری محصولات بومی در زیرساخت‌های حیاتی و حساس فضای سایبری کشور به منظور کاهش تهدیدات سایبری است.</span></span></span></span></span></p> <p><em><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ظاهراً نمایشگاه امسال دومین دوره برگزاری خود را تجربه می­کند. تجربه نمایشگاه اول چطور بود و نمایشگاه امسال چه تفاوتی با نمایشگاه سال قبل دارد؟</span></span></span></span></span></em></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>در نمایشگاه اول خوشبختانه ما توانستیم تعداد زیادی از مسئولان که هر کدام به نوعی در زیرساخت­ها و مجموعه­های حساس و حیاتی کشور فعالیت دارند را با توانمندی و محصولات بومی شرکت­های فناور داخلی آشنا کنیم. به عنوان گام اول، همین آشنایی با قابلیت­ها و ظرفیت­های داخلی ایجاد شده دستاورد مهمی به حساب می‌آید. البته در کنار این آشنایی، زمینه تعامل شرکت­ها با سازمان­ها و مجموعه­هایی که در واقع مشتری آنها هستند نیز فراهم شد و حتی فضای تعاملی برای خرید و فروش نهایی محصولات هم بوجود آمد.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>به این ترتیب، نمایشگاه امسال با استقبال و حضور بسیار بیشتر شرکت­ها روبرو شده است و به نظر می‌رسد که شرایط مساعدتری برای توسعه بازار محصولات بومی در نمایشگاه دوم فراهم شود. </span></span></span></span></span></p> <p><em><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>تا الان وضعیت نمایشگاه امسال چگونه است؟</span></span></span></span></span></em></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>امسال حدود ۸۰ مجموعه با بیش از ۲۰۰ محصول جدید حضور دارند که تقریباً دو برابر سال قبل برآورد می‌شود.</span></span></span></span></span></p> <p><em><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>در بین شرکت‌کنندگان، فقط شرکت­های تولیدکننده محصولات امنیتی در فضای سایبریحضوردارند؟</span></span></span></span></span></em></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>خیر، بجز شرکت­های فناور و دانش­بنیان دو آزمایشگاه ارزیابی و شرکت­های دانشگاهیصنعت میکرو الکترونیک هم در نمایشگاه حضور دارند که جا دارد در اینجا از آقای دکتر موحدین، دبیر کارگاه میکروالکترونیک معاونت علمی ریاست جمهوری که در این بخش با ما همکاری کردند، صمیمانه تشکر کنم.</span></span></span></span></span></p> <p><em><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ملاک و نحوه انتخاب شرکت­ها چگونه بوده است؟</span></span></span></span></span></em></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>در ابتدا، بیش از ۱۸۰ شرکت موجود در بانک اطلاعاتی که در اختیار داشتیم را شناسایی و اطلاع­رسانی کردیم. پس از دریافت مستندات شرکت­ها و نهادها، یک کمیته محتوایی مسئول بررسی و انتخاب شرکت­های فناوری دارای محصول بومی شد تا در نهایت این شرکت‌ها به سه سطح شرکت‌های توانمند، شرکت‌های فعال و شرکت‌های خدماتیطبقه‌بندی شده و برای حضور در نمایشگاه گزینش شدند. </span></span></span></span></span></p> <p><em><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>به غ