رویدادها https://teyf.ir/fa/events fa سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیاء ایران (۲۴ بهمن ۱۳۹۶) https://teyf.ir/fa/events/iotex-2018 <span>سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیاء ایران (۲۴ بهمن ۱۳۹۶)</span> <div class="field field--name-field-article-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/article/images/iotex-2018.jpg?itok=X1_b9rx1" width="157" height="220" alt="سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیاء ایران" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 12:47</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><span><span><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>درباره رویداد</span></span></span></strong></span></span>:</p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>اینترنت اشیا روندی که سرعت، مشارکت و نوآوری را به خدمت گرفته تا مسیر رشد و پیشرفت هوشمندسازی در ابعاد مختلف زندگی بشر را رقم بزند، امروز در محافل و مباحث داخلی متخصصان و فعالان بخش‌های مختلف صنعت ما نیز مرکز توجه قرار گرفته و برنامه‌های شرکت‌های پیشتاز عرصه نوآوری را معطوف به خود نموده است.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>به همین منظور در فروم اینترنت اشیا ایران شرکت‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دور هم جمع شده‌اند تا بتوانند مسیر ورود و پیشرفت </span></span></span><span><span>IoT</span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> در ایران را تسریع بخشند و چالش‌های جدی بهره‌برداری از این انقلاب و تحول فناورانه را بررسی و در راستای رفع آن تلاش کنند.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>اکنون با گذشت تقریبی ۳ سال از فعالیت فروم اینترنت اشیا ایران و همگرایی میان شرکت‌های عضو از یک سو و حرکت جدی بخش‌های مختلف صنعت به سوی بهره برداری از </span></span></span><span><span>IoT</span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> از سوی دیگر، موجب شد تا دبیرخانه این فروم، سومین کنفرانس تخصصی اینترنت اشیا، را با هدف بررسی آخرین وضعیت و روند سرمایه گذاری در توسعه خدمات مبتنی بر </span></span></span><span><span>IoT</span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> در بخش‌های مختلف اقتصاد و صنعت کشور و همچنین بررسی چالش‌ها و ارایه راهکارهای کاربردی در جهت رفع آنها برگزار نماید.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>بعد از ارایه مفاهیم مرتبط با </span></span></span><span><span>IoT</span></span><span><span><span> در اولین کنفرانس </span></span></span><span><span>IoT</span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> در سال 1394 و ارایه نمونه‌های صنعتی شده خدمات و فناوری های مرتبط با </span></span></span><span><span>IoT</span></span><span><span><span> در کنفرانس دوم، در سال 1395 مفتخریم از شما دعوت کنیم تا در سومین دوره رویداد و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیاء (</span></span></span><span><span>IoTEX 2018</span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>) با ارایه دستاوردهای شرکت‌های فعال در زمینه پیاده‌سازی خدمات </span></span></span><span><span>IoT</span></span><span><span><span> در فاز پایلوت با ما همراه باشید.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><strong><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span><span>مخاطبان کنفرانس</span></span></span></strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>:</span></span></span></span></span></p> <ul dir="rtl"><li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>نهادهای حاکمیتی</span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>ارایه دهندگان خدمات </span></span><span>IoT</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span> و هوشمندسازی</span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>بهره برداران از خدمات مبتنی بر </span></span><span>IoT</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>سرمایه گذاران در حوزه </span></span><span>ICT</span> </span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>استارتاپ های مرتبط با </span></span><span>ICT</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span> و هوشمندسازی</span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>مشاوران بین‌المللی و داخلی</span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>دانشجویان وو فعالین و مراکز پژوهشی</span></span></span></span></li> </ul><p><span><span><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>موضوعات کلیدی:</span></span></span></strong></span></span></p> <ul dir="rtl"><li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>بررسی فرصت‌های تجاری مطرح در حوزه اینترنت اشیاء و چالش‌های امنيتي و پیاده‌سازی این خدمات در ایران</span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>ضرورت سرمایه‌گذاری بر روی استارتاپ‌های اینترنت اشیاء توسط شرکت‌های بزرگ و اپراتورهای مخابراتی</span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>بررسی آخرین تحولات فناورانه در اجزای مختلف اکوسیستم </span></span><span><span>IoT</span></span><span><span> مانند نوآوری باز وارتباط فناوری‌های نوین </span></span><span>Block Chain</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>، رایانش ابری و </span></span><span>AI</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span> و... </span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>بررسی تجربیات جهانی در زمینه نقش‌آفرینی شرکت‌های مخابراتی در زنجیره ارزش خدمات مبتنی بر</span></span> <span><span>IoT</span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>بررسی تاثیر تحول دیجیتالی در صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از طریق توسعه خدمات مبتنی بر </span></span><span>IoT</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>تجزیه‌و‌تحلیل آخرین تحولات مطرح در حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات در حوزه خدمات مبتنی بر </span></span><span><span>IoT</span></span></span></span></li> </ul><p><strong><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>مهمترین بخش‌های تحت پوشش در این رویداد:</span></span></span></span></strong></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>در طول برگزاری رویداد، اکثر بخش‌های مطرح در موضوع هوشمندسازی از طریق </span></span><span>IoT</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span> مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت ولیکن تمرکز اصلی بر روی بخش‌های زیر خواهد بود:</span></span></span></span></p> <ul dir="rtl"><li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>خدمات شهری </span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>حمل‌و‌نقل</span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>انرژی (بخش‌های مرتبط با وزارت نیرو و وزارت نفت)</span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>خانه هوشمند</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span>خدمات مالی (بانک و بیمه)</span></span></span></span></li> </ul></div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=16&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="ZGgiZ9OGMy0zloC62-IpoerISU3vBCoKjcrcMqybpLM"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/fa/events" hreflang="fa">رویدادها</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 08:17:24 +0000 emami 16 at https://teyf.ir هفتمین کنفرانس بین‌المللی صنعت ارتباطات ایران (۲۱ شهریور ۱۳۹۶) https://teyf.ir/fa/events/itc-2017 <span>هفتمین کنفرانس بین‌المللی صنعت ارتباطات ایران (۲۱ شهریور ۱۳۹۶)</span> <div class="field field--name-field-article-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/article/images/itc-2017.jpg?itok=u7tua2u3" width="172" height="220" alt="هفتمین کنفرانس بین‌المللی صنعت ارتباطات ایران" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 12:38</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><blockquote> <p><span><span>آنهایی كه با صدای انقلاب صنعتی بیدار نشدند؛ ملت‌های توسعه‌نایافته كنونی لقب گرفته‌اند. </span></span><span><span>اكنون صدایی دیگر در راه است، آنهایی كه گوش خود را بر این صدا می بندند بــــه طور مسلم حاشیه نشینان فقیر دنیای فردا خواهند بود</span></span></p> <p><span><span>- لسترور</span></span></p> </blockquote> <p><span><span>تاریخ نشان میدهد که زندگی بشر همواره دارای جهش‌های زیادی بوده است و موج‌های فراوانی را به خود دیده است. در این بین برخی با هر موج پیش رفتند قدرت گرفتند و برخی اسیر موج‌های پیاپی ‌شدند و غرق شدند. قدرتمندان دنیای فردا مزد 2 چیز را می‌گیرند؛ موج‌شناسی و زمان‌بندی!</span></span></p> <p><span><span>رشد اقتصاد جهانی در حال توقف است و این موضوع جدیدی نیست؛چرا که 50 سال است که رشد اقتصادی رو به سقوط می‌رود. نکته مهم‌تر اینجاست که پیشرفت‌های عظیم همواره در چنین شرایطی بوجود آمده اند؛ اما موج عظیم بعدی چه خواهد بود؟ چه زمانی این امواج به ما خواهند رسید؟ واکنش ما در مقابل این امواج باید چه باشد؟<br /> امروزه حجم اطلاعات و ارتباطات به قدری وسیع است که شاید شناسایی موج‌ها کار چندان دشواری نباشد؛ چالش اصلی دنیای امروز همان زمان‌بندی است که نشان می‌دهد چه‌موقع و چگونه بر موج‌ها سوار شویم...<br /> گروه علمی تحلیلی طیف هرساله با برگزاری کنفراس‌های بین‌المللی ارتباطات در همین راستا ساحل ارتباطات ایران را هدف گرفته است و با بهره‌گیری از افراد شاخص این صنعت اقدام به برگزاری هفتمین کنفراس بین‌المللی ارتباطات ایران (ICT-2017) نمود.</span></span></p> <p><strong><span>اهمیت کنفرانس ارتباطات ایران:</span></strong></p> <p><span><span><span>بهره برداری از ظرفیت شبکه های ارتباطی ثابت موجود و توسعه نسل سوم و چهارم ارتباطات سیار و افزایش ضریب نفوذ باند پهن در میان عموم مردم، در سالهای نه چندان دور یکی از اهداف مهم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است که درسالهای اخیر گام های بلندی برای تحقق آن از سوی دولت و بخش خصوصی برداشته شده است. اکنون و در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم، از یک سو سرمایه­‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های پیشرفته همچون شبکه های فیبرنوری که بتواند جوابگوی نیاز بلندمدت کشور باشد و از سوی دیگر نفوذ فناوری‌ها ، پلتفرم‌ها و خدمات مبتنی بر اینترنت و شبکه های ارتباطی گسترده همچون اینترنت اشیاء زمینه را برای انقلاب دیجیتالی در عرصه خدمات بین بخشی همچون انرژی، مسکن و مدیریت شهر، حمل‌ونقل و گردشگری، صنعت‌وتجارت و در نهایت رشد و پیشرفت اقتصاد ملی آماده کرده است.</span></span></span></p> <p><strong>محور‌های کنفرانس ارتباطات ایران :</strong></p> <ul dir="rtl"><li><span><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">چالش‌ها و راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه بازار ارتباطات کشوردر 4 سال آینده</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">آسیب‌شناسی اقتصاد محتوا: چرخه هزینه/درآمد از اپراتورها تا صاحبان محتوا</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">ارایه تجربیات بین‌المللی در توسعه زیرساخت، ارایه خدمات و تنظیم مقررات آنها</span></span></span></li> <li><span><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">مدل‌های کسب‌و‌کار نوین برای شرکت‌های نوپا و چالش‌های رشد اکوسیستم استارت‌آپی در ایران</span></span></span></li> </ul><p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>با توجه به اهمیت موضوع در برنامه این رویداد برگزاری ۳ نشست تخصصی به شرح ذیل قرار گرفت:</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>"آسیب‌شناسی اقتصاد محتوا در شبکه های ارتباطی: چرخه هزینه/درآمد از اپراتورها تا صاحبان محتوا"</span></span></span></strong></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>رشد خدمات و سروس‌های محتوایی بویژه ویدئو در یک سال اخیر تاثیرکاملا محسوسی بر ترافیک داده اپراتورهاگذاشته است. اما مساله اینجاست که هنوز مدل کارامد و پایدار برای تعامل اقتصادی و متوزان میان بازیگران و اجزای زنجیره ارزش این اکوسیستم شکل نگرفته است. در این نشست ضمن ارایه آخرین روندهای حوزه محتوا و خدمات بر بستر شبکه‌های ارتباطی در کشور، چالش‌های این اکوسیستم بررسی شده و پیشنهاداتی برای اصلاح رویه‌های موجود ارایه می‌گردد.  </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><strong><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span><span>"مدل‌های کسب‌و‌کار نوین برای شرکت‌های نوپا و چالش‌های </span></span></span></strong><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>رشد اکوسیستم استارت‌آپی</span></span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span><span> در ایران"</span></span></span></strong></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span><span>فضای توسعه کسب‌و‌کارهای استارت‌آپی، در سال‌های اخیر در دنیا و البته ایران داغ شده است. این کسب‌و‌کارها تفاوت‌های محسوسی بویژه در مدل کسب‌و‌کارها با بخش سنتی حوزه تلکام دارند. با توجه به تاکید و هدف‌گذاری وزارت ارتباطات در دوره جدید بر توسعه اکوسیستم استارت‌آپی و ایجاد حداقل 20 هزار استارت‌آپ و 5 یونیکورن (استارت‌آپ با ارزش بازار میلیارددلاری) در پایان دوره 4 ساله پیش رو، این سوال جدی مطرح است که تفاوت مدل‌های کسب‌و‌کار این شرکت‌ها و اکوسیستم پیرامون ان (مانند شتاب‌دهنده‌ها) چیست و با توجه به آنها، چالش‌های تعامل میان بخش سنتی ارتباطات کشور با استارآپ‌ها کدام است؟ شرکت‌های بزرگ چگونه می‌توانند خود را در راستا و همسو با رشد این اکوسیستم قرار دهند؟</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>"۴ سال آینده چه باید کرد؟ چالش‌ها و راهکارهای افزایش سرمایه گذاری و توسعه بازار ارتباطات کشور"</span></span></span></strong></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>یکی از مهمترین دغدغه‌های شرکت‌های حوزه ارتباطات کشور بویژه اپراتورهای ثابت و سیار چالش رشد پایدار حجم بازار، درآمد و ادامه چرخه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات است. شکل‌گیری مطالبه کاهش تعرفه خدمات داده و نیز فروش نامحدود اینترنت ثابت از یک سو و وجود برخی محدودیت‌ها در زمینه بهره‌برداری از پروانه‌های خدمات ارتباطی نگرانی‌هایی را برای تقویت مسیر رشد مستمر و پایدار سرمایه‌گذاری و ارایه خدمات بویژه در حوزه اینترنت و داده ایجاد کرده است. در این نشست ضمن بررسی مهمترین این چالش‌ها، راهکارهای پیشنهادی شرکت‌ها در حضور رگولاتوری بررسی می‌گردد.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span><img alt="فهرست سخنرانان و حامیان" data-entity-type="file" data-entity-uuid="228c4d33-8f1e-4d74-ae8c-f527c776f661" src="/sites/default/files/inline-images/itc-2017-speakers-sponsors.jpg" /></span></span></span></span></span></span></p></div> <div class="field field--name-field-article-attachments field--type-file field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://teyf.ir/sites/default/files/article/attachments/itc-2017-time-table.pdf" type="application/pdf; length=289900" title="Open file in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">جدول زمانی کنفرانس</a></span><span class="file-size">283.11 KB</span></span></div> </div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=15&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="Iit2ZnMGDFvV9v5J71g_Izq7N62OdLYHq0yHUQ8rxTw"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/fa/events" hreflang="fa">رویدادها</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 08:08:45 +0000 emami 15 at https://teyf.ir دومین کنفرانس "اینترنت اشیا ایران" (۳۰ بهمن ۱۳۹۵) https://teyf.ir/fa/events/iran-iot-forum-2017 <span>دومین کنفرانس &quot;اینترنت اشیا ایران&quot; (۳۰ بهمن ۱۳۹۵)</span> <div class="field field--name-field-article-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/article/images/iran-iot-forum-2017.jpg?itok=lNCo9JWS" width="141" height="220" alt="دومین کنفرانس اینترنت اشیا ایران" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 12:27</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong><span>درباره کنفرانس:</span></strong></p> <p><span>فروم تخصصی "اینترنت اشیاء ایران" در آستانه دومین سال فعالیت خود، دومین کنفرانس تخصصی را با هدف بررسی آخرین تحولات و روندهای بین المللی و داخلی را برگزار نمود. این فروم با توجه به برنامه‌‌های توسعه‌ای مرتبط با شهر هوشمند، هوشمندسازی فرآیند تولید تا مصرف انرژی، توسعه کاربردهای‌IoT‌ در صنایع نفت و گاز، خانه هوشمندُ حوزه سلامت و... که امروز بطور جدی در دستور کار بخش‌‌های حاکمیتی و شرکت‌‌های خصوصی کشور قرار گرفته از یک سو، و روند رو به رشد ارتباطات بین‌الملل و شکل‌گیری تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی در حال شکل‌گیری از سوی دیگر، دومین کنفرانس تخصصی اینترنت اشیاء در سطحی وسیع‌تر از سال گذشته برنامه‌ریزی و در تاریخ ۲ اسفندماه برگزار  کرد. در این کنفرانس مشاوران بین‌المللی، نمایندگان نهادهای حاکمیتی، متخصصان و فعال در حوزه‌های انرژی، مخابرات، حمل‌و‌نقل و سلامت، در زمینه IoT سخنرانی خواهند داشت و مهمترین موضوعات و چالش‌های مطرح حوزه IoT را به بحث و بررسی خواهند گذاشت. با هدف ایجاد فضای تعاملی بیشتر برای کسب و کارهای خرد وکلان فعال و مرتبط با IoT و ارایه توانمندی‌های داخلی و آخرین دستاوردهای بین‌المللی، همزمان نمایشگاهی تخصصی برای 3 روز متوالی(30 بهمن تا 2 اسفندماه) برپا خواهد بود. فروم اینترنت اشیاء ایران در این کنفرانس تلاش شد علاوه بر بررسی فرصت‌‌های ناشی از پیاده‌‌سازی فناوری‌‌های ‌IoT، به تهدیدها و چالش‌های مرتبط با آن پرداخته شود.<br /> همچنین جمعی از ذینفعان ایرانی در بخش‌های مختلف مخابرات شهرداری‌ها، حمل‌و‌نقل و ...، مشاوران و مدیران با تجربه بین‌المللی فعال در حوزه‌IoT در این رویداد حضور و مشارکت جدی داشتند.   </span></p> <p><strong><span>محورهای اصلی کنفرانس:</span></strong></p> <ul><li><span> بررسی فرصت های تجاری مطرح در حوزه اینترنت اشیاء و چالش های پیاده سازی این خدمات در ایران</span></li> <li><span> بررسی تجربیات جهانی در زمینه نقش آفرینی شرکت های مخابراتی در زنجیره ارزش خدمات مبتنی بر IoT </span></li> <li><span>بررسی نقش مدیران فناوری اطلاعات در پیاده سازی IoT و هوشمندسازی صنعت</span></li> <li><span> بررسی آخرین تحولات فناورانه در اجزای مختلف اکوسیستم IoT   </span></li> <li><span> تجزیه و تحلیل آخرین تحولات مطرح در حوزه سیاست گذاری و تنظیم مقررات در حوزه خدمات مبتنی بر IoT</span></li> </ul><ul></ul><p><strong><span>فضای نمایشگاهی:</span></strong></p> <p><span>به منظور ارايه توانمندي‌هاي شرکت‌هاي داخلي و بين‌المللي فعال در زمينه IoT، شناخت بازار و ارزيابي از نيازمندي‌ها در اين زمينه و همچنين ایجاد فضای تعاملی میان فعالان و علاقمندان به موضوع IoT، نمایشگاه تخصصی" اينترنت اشياء ايران" با حضور شرکت های فعال در زمینه IoT همزمان با برگزاری دومین کنفرانس تخصصی اینترنت اشیاء ایران، برپاشد. شرکت‌هاي حاضر در این نمایشگاه، طی 3 روز متوالی به ارایه توانمندی و تعامل با ديگر بازیگران را پرداختند.</span></p></div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=14&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="2QLXeMvVDhZgSqCZxkkNfQKliBHjnoqh9b3DvqIj7-0"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/fa/events" hreflang="fa">رویدادها</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 07:57:25 +0000 emami 14 at https://teyf.ir دومین کنفرانس "اپراتورهای مجازی تلفن همراه" (۱۹ آبان ۱۳۹۵) https://teyf.ir/fa/events/iran-mvno-2016 <span>دومین کنفرانس &quot;اپراتورهای مجازی تلفن همراه&quot; (۱۹ آبان ۱۳۹۵)</span> <div class="field field--name-field-article-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/article/images/iran-mvno-2016.jpg?itok=UP6S2QEs" width="220" height="124" alt="Iran MVNO 2016" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 12:19</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><span><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">درباره کنفرانس:</span></strong></span></p> <p><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اگر چه با تصویب اصول حاکم برمجوز اپراتورهای مجازی تلفن همراه (</span><span>MVNO</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">) در سال گذشته، شوق تجربه فضای تجاری جدید میان فعالان حوزه</span><span> ICT </span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">از </span><span>FCP</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ها گرفته تا شرکت­های سرمایه ­گذار و مجموعه ­های خرد فعال این صنعت، ایجاد شد.</span></span></p> <p><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اما پس از سیل متقاضیان دریافت این مجوز! و تکاپوی طراحی جدید مدل ­های کسب و کار و جذب شرکاء خارجی به منظور واجد شرایط شدن برای دریافت و در نهایت اختصاص سهم موافقت اصولی بیشتر از این بخش بازار و دریافت بیش از 20 موافقت اصولی توسط متقاضیان، امروز همچنان بیش از زمزمه ­هایی از آغاز به کار این اپراتورها به گوش نمی رسد!</span></span></p> <p><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">شاید فضای مبهم جدید رقابتی، طرح­ های تجاری ناکارآمد، نیاز به اطمینان بخشی به سرمایه­ گذاران و شرکاء تجاری، تفاهم با</span><span>MNO</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ها و... همه و همه تنها بخشی از دلایل صاحبان مجوز اپراتورهای مجازی برای تعلل در ورود رسمی به بازار و آغاز کار است.</span></span></p> <p><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ما که در جشن آغاز شکل­ گیری این فضای جدید تا اعطای مجوزها، در سال گذشته با ارایه مشاوره از یک سو و از سوی دیگر در سطحی کلان با برگزاری کنفرانس "</span><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اپراتورهای مجازی تلفن همراه: موفقیت یا ناکامی</span></strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">" همراه شما بودیم، دومین مجمع سالانه "</span><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">اپراتورهای مجازی</span></strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">" را با هدف تسریع روند ورود این اپراتورها به بازار، ایجاد فضایی برای ارایه توانمندی­ ها، تبادل ایده ­ها، بهره­ مندی از تجربیات موفق یا ناموفق احتمالی، بازنگری مدل­ های کسب­ وکار کارآمد و تبیین مسیر آینده برای بازار ایران را با همراهی فعالان این حوزه برگزار نمودیم.</span></span></p> <p><strong><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">موضوعات کلیدی:</span></span></strong></p> <ul dir="rtl"><li><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بررسی آخرین تحولات در مدل های کسب و کار اپراتورهای مجازی تلفن همراه (</span><span>MVNO</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">)</span></span></li> <li><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ارایه برنامه دریافت­ کنندگان مجوزهای </span><span>MVNO</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> در ایران</span></span></li> <li><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بررسی ابعاد فنی، حقوقی و رگولاتوری قراردادهای عمده فروشی در کسب و کار </span><span>MVNO</span></span></li> <li><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">بررسی تأثیر ارایه خدمات مبتنی بر </span><span>IOT/M2M</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"> در کسب و کار </span><span>MVNO</span></span></li> <li><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ارایه آخرین تحولات در پلتفرم</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">ها و بخش</span><span>­</span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA">های مختلف راه ­انداز عملیاتMVNO</span></span></li> </ul><p> </p> <p><img alt="حامیان کنفرانس" data-entity-type="file" data-entity-uuid="9ec91981-fde9-40af-b8e4-2c5de0e6234f" src="/sites/default/files/inline-images/iran-mvno-2016-sponsors.jpg" /></p></div> <div class="field field--name-field-article-attachments field--type-file field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://teyf.ir/sites/default/files/article/attachments/iran-mvno-2016-time-table.pdf" type="application/pdf; length=249229" title="Open file in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">جدول زمانی کنفرانس</a></span><span class="file-size">243.39 KB</span></span></div> </div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=13&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="T3tLV8j7WO9qxSa81R1ZoWYD4UoB1EU92iFRRUIZs9c"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/fa/events" hreflang="fa">رویدادها</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 07:49:23 +0000 emami 13 at https://teyf.ir اینترنت اشیا: چالش‌ها و فرصت‌های IoT در ایران (۷ بهمن ۱۳۹۴) https://teyf.ir/fa/events/iran-iot-forum-2016 <span>اینترنت اشیا: چالش‌ها و فرصت‌های IoT در ایران (۷ بهمن ۱۳۹۴)</span> <div class="field field--name-field-article-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/article/images/iran-iot-forum-2016.jpg?itok=1d418Syh" width="220" height="154" alt="Iran IoT Forum 2016" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> <span><span lang="" about="/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 12:12</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span><span><span>درباره:</span></span></span></span></strong></p> <p><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>در کنار استفاده از فرصت‌­های ناشی از پیاده‌­سازی فناوری­‌های </span></span></span><span><span>IoT</span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>، تهدیدها و چالش­‌های مرتبط نیز باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرند؛ چالش­‌های مرتبط با بحث تأمین امنیت، استانداردسازی، نبود استراتژی مشخص در اپراتورهای مخابراتی، عدم قطعیت در برنامه­ی دولت و سازمان­‌های خدماتی بزرگ حاکمیتی و در نهایت عدم توجه به ظرفیت­‌های داخلی و به ویـژه شرکت‌­های استارت­آپ که نقش بی‌­بدیلی در توسعه­</span></span></span><span><span>IoT</span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> دارند، همه و همه از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه مسئولین و ذی­نفعان توسعه­ خدمات مبتنی بر </span></span></span><span><span>IoT</span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> قرار گیرد.</span></span></span></span></p> <p><strong><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span><span><span>محورهای سمینار:</span></span></span></span></span></strong></p> <ul dir="rtl"><li><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span><span>بررسی کاربردهای مختلف </span></span></span><span>IoT</span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span><span> برای بازارهای عمودی فرصت ها و چالش های پیش رو.</span></span></span></span></li> <li><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span><span>بررسی نقش اپراتورهای مخابراتی در زنجیره­ ‌ارزش خدمات مبتنی بر </span></span></span><span>IoT</span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span><span>.</span></span></span></span></li> <li><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span><span>بررسی موضوعات مرتبط با سیاسست­گذاری و تنظیم مقررات در حوزه خدمات مبتنی بر </span></span></span><span>IoT</span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span><span>.</span></span></span></span></li> <li><span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"><span><span>بررسی چالش­های فناورانه مرتبط با توسعه­ی خدمات مبتنی بر </span></span></span><span>IoT</span></span></li> </ul><p><strong><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span><span>ميزگرد:</span></span></span></span></span></strong></p> <p><span><span><span>در ميزگرد پاياني کنفرانس با حضور نمایندگانی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت نیرو، اپراتورهای همراه اول و ایرانسل و استارت­آپ­ها سعی گردید فرصت­ها، چالش­ها و پیش­نیازهای حرکت کشور به سمت IoT مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد. مسائل قانون­گذاری و تنظیم مقررات، لزوم شکل­گیری طرح­های جامع و همکاری میان نهادهای درگیر، نقش و اولویت­های اپراتورها و دغدغه­های استارت­آپ­ها از موضوعات مهمی بودند که در این میزگرد مورد بحث قرار گرفت.</span></span></span></p> <p><strong><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span><span>برخي سخنرانان:</span></span></span></span></span></strong></p> <p>  </p><ul dir="rtl"><li><span><span><span><span>Ignacio Liopis</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>، مدير توسعه محصول شرکت </span></span></span><span><span><span>IoT Sense</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> از کشور اسپانيا</span></span></span></span></li> <li><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>مهندس عطوفي، معاون بازاريابي و امور مشتريان شرکت همراه اول</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span>Jeremy Potgieter</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>، مدير بخش </span></span></span><span><span><span>M2M</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> و </span></span></span><span><span><span>IoT</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> شرکت </span></span></span><span><span><span>MTN</span></span></span></span></li> <li><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>مهندس نمازي، مدير تحقيقات و پشتيباني فني شرکت خدمات انفورماتيک</span></span></span></span></li> <li><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>دکتر فردوسي زاده، رئيس پژوهشکده </span></span></span><span><span><span>ICT</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> دانشگاه شاهد</span></span></span></span></li> <li><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>دکتر ميرمطهري، معاون فني شرکت هاي وب</span></span></span></span></li> <li><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>مهندس مهدوي، مدير فني بخش </span></span></span><span><span><span>VoIP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> شرکت پارس آنلاين</span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span>Atilla Soki</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>، مدير ارشد شرکت اريکسون</span></span></span></span></li> </ul></div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=12&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="FPlhULe1fQtf7q9PXbU7vVIcRoUMMeKTcFJsju1l1go"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/fa/events" hreflang="fa">رویدادها</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 07:42:08 +0000 emami 12 at https://teyf.ir ششمین کنفرانس بین‌المللی Iran Telecom Conference 2016 (۵ خرداد ۱۳۹۵) https://teyf.ir/fa/events/itc-2016 <span>ششمین کنفرانس بین‌المللی Iran Telecom Conference 2016 (۵ خرداد ۱۳۹۵)</span> <span><span lang="" about="/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 12:02</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>گروه علمی - تحلیلی طیف در ادامه فعالیت‌های کانون تفکری خود و پس از برگزاری موفق ۵ دوره از کنفرانس مخابرات ایران، به عنوان بزرگترین گردهم‌آیی مدیران و فعالان مخابراتی ایران، بر آن است تا در آستانه تحول فضای اقتصادی کشور بعد از اعلام توافق برجام و بهبود فضای تعاملات بین‌المللی کشور عزیزمان ایران، ششمین دوره از این رویداد بین‌المللی <strong>(2016</strong></span></span></span><strong><span><span><span>ITC</span></span></span></strong><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>)، </span></span></span></strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>را با هدف بررسی فرصت‌های گسترده سرمایه‌گذاری و کسب‌وکارهای جدید در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، در تاریخ 5 خردادماه سال جاری و در محل سالن همایش‌های بین‌المللی منطقه آزاد کیش برگزار نمود.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>به عنوان تنها کانون تفکر فعال در حوزه مخابرات، به پشتوانه مطالعات و تجربه‌مان براین باوریم که تعامل و همکاری و همفکری میان سرمایه‌گذاران، اپراتورها، ارایه‌دهندگان راهکارهای مخابراتی و مشاورین بین‌المللی می‌تواند مدل ارتباطی جدیدی مبتنی بر شراکت موفقیت‌آمیز خدمات در فضای بازار فاوا</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> ایران ایجاد کند. بازاری که این روزها با رویکرد جدید رگولاتوری ایران مبنی بر ورود بازیگران جدید مانند </span></span></span><span><span><span>FCP</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>،</span></span></span><span><span><span> MVNO</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>، مزایده طیف فرکانسی </span></span></span><span><span><span>TD-LTE</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>، بیش از پیش به بازاری رو به رشد و مستعد رقابتی‌شدن نزدیک شده است.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>از این‌رو از همه فعالان برجسته داخلی و بین‌المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دعوت شد تا در این رویداد بین‌المللی حضور و مشارکت داشته باشند. امید است این رویداد توانسته باشد گامی هرچند کوچک اما موثر به سوی بهره‌گیری از فرصت‌های بکر و مناسب و همسو با منافع ملی برای گسترش سرمایه‌گذاری خارجی و جذب مشارکت تجاری جدید در صنعت مخابرات، </span></span></span><span><span><span>IT</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>، رسانه و سایر بازارها بردارد.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>محورهای مطرح در این کنفرانس</span></span></span></strong><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>:</span></span></span></strong></span></span></p> <ul dir="rtl"><li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار جدید در بازار ایران</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>الزامات و پیش‌نیازهای جذب سرمایه‌گذاری برای افزایش حجم بازار </span></span></span><span><span><span>ICT</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> ایران</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>بررسی مشکلات و چالش‌های رگولاتوری در بازار موبایل و باندوسیع ایران</span></span></span></span></span></li> </ul><p><span><span><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>مخاطبین:</span></span></span></strong></span></span></p> <ul dir="rtl"><li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>شرکت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>دارندگان مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>مدیران و کارشناسان ارشد نهادهای حاکمیتی</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ارایه‌دهندگان داخلی وبین‌المللی راهکارهای مخابراتی</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>شرکت‌های مشاوره‌ای و موسسات تحقیقاتی در حوزه </span></span></span><span><span><span>ICT</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>اصحاب رسانه و سایر علاقمندان</span></span></span></span></span></li> </ul></div> <div class="field field--name-field-article-attachments field--type-file field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://teyf.ir/sites/default/files/article/attachments/itc-2016-conference.pdf" type="application/pdf; length=148499" title="Open file in new window" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">کنفرانس ITC 2016</a></span><span class="file-size">145.02 KB</span></span></div> </div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=11&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="KpKaxkfVsSWBmNFcRkNXLug2X3WjT8xDfZITyEGYgNI"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/fa/events" hreflang="fa">رویدادها</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 07:32:01 +0000 emami 11 at https://teyf.ir کنفرانس اپراتورهای مجازی تلفن همراه: موفقیت یا ناکامی (۲۴ شهریور ۱۳۹۴) https://teyf.ir/fa/events/iran-vmno-2015 <span>کنفرانس اپراتورهای مجازی تلفن همراه: موفقیت یا ناکامی (۲۴ شهریور ۱۳۹۴)</span> <span><span lang="" about="/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 11:54</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><span><span><span><span><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>درباره کنفرانس:</span></span></strong></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>اگرچه از ورود اولین اپراتور مجازی تلفن همراه (</span></span><span><span>Mobile Virtual Network Operator</span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>) در دنیا بیش از ۱۵ سال می‌گذرد، اما پروژه ورود این اپراتورها به کشور ما به تازگی و با اطلاعیه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در روزهای پایانی سال گذشته، کلید خورده است.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>ورود </span></span><span><span>MVNO</span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>ها به منظور افزایش رقابت، افزایش کیفیت و پوشش نیازهای مشتریان خاص و ترغیب نوآوری و ارایه خدمات ارزش افزوده به این خدمات در بازار تلفن همراه کشور، ضروری بنظر می‌رسد، اما در این میان دغدغه‌های بسیاری وجود دارد که بنظر در هیاهوی اخذ مجوز برای این فعالیت محو شده و به چشم نمی‌آید. از این‌رو پس از برگزاری پنجمین همایش مخابرات ایران در اسفند سال گذشته، که به مباحث چالشی قانون‌گذاری و مجوزدهی این اپراتورها پرداخته شد و مشاهده دغدغه های بیشمار فعالان مخابراتی از اپراتورها گرفته تا ارایه دهندگان خدمات و... بر آن شدیم کنفرانسی با موضوعات اصلی فعالیت این اپراتورها و بر اساس تجربه‌های بازار بین‌المللی </span></span><span><span>MVNO</span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>ها به منظور قرار دادن چشم‌اندازی روشن از این بازار پیش روی فعالان و علاقمندان صنعت مخابرات، برگزار نماییم.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>در این راستا با دعوت از سخنرانانی از اپراتورهای علاقمند و مشاوران توانمند بین‌المللی این کنفرانس را در روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما با حضور گرم شما فعالان و دلسوزان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار خواهیم نمود.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>امیدواریم با همراهی شما بتوانیم گام مؤثری در مسیر شکل‌گیری و فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه در کشور برداریم.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><strong><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>محورها و موضوعات اصلی:</span></span></strong></span></span></span></span></p> <ul dir="rtl"><li><span><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>بررسی مدل‌های کسب‌و‌کار اپراتورهای مجازی تلفن همراه</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>بررسی عوامل عدم موفقیت اپراتورهای </span></span><span><span>MVNO</span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span> بر اساس تجربیات بین‌المللی</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>بررسی فرصت‌ها و چالش‌های ورود اپراتورهای مجازی تلفن همراه به بازار خدمات باندوسیع کشور</span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span>بررسی مدل‌های موفق و کارآمد اپراتورهای </span></span><span><span>MVNO</span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span> متناسب با بازار مخابرات کشور</span></span></span></span></span></span></li> </ul></div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=10&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="JRyyeQ2q8q37BnWT3XDXa1Op3pT6CU4_FCkLNfnYJPI"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/fa/events" hreflang="fa">رویدادها</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 07:24:58 +0000 emami 10 at https://teyf.ir درباره رویدادهای طیف https://teyf.ir/fa/events/about <span>درباره رویدادهای طیف</span> <span><span lang="" about="/fa/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">emami</span></span> <span>یکشنبه، 08/05/2018 - 11:39</span> <div class="field field--name-field-article-body field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>گروه علمی - تحلیلی طیف به عنوان تنها کانون تفکر مخابرات، از سال ۱۳۸۲ تا کنون ده‌ها همایش‌ تخصصی و کاربردی  درحوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حمایت نهادهای دولتی و شرکت‌های فعال و به نام این بخش از صنعت برگزار نموده است.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>این گروه همواره در همایش‌های خود، با بهره‌مندی از سه اصل:</span></span></span></span></span></p> <ul dir="rtl"><li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>طرح مهمترین و کلیدی‌ترین موضوعات روز حوزه فاوا</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> ایران و جهان</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>سخنرانی افراد کلیدی و متخصصین به نام </span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>حضور و گردهم آوردن همه فعالان و ذی‌نفعان </span></span></span></span></span></li> </ul><p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>تلاش دارد فضایی مناسب جهت تعامل میان فعالان داخلی و بین‌المللی ایجاد نماید.</span></span></span></span></span></p> <p><strong><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>اهداف اصلی برگزاری این رویدادها:</span></span></span></span></span></strong></p> <ul dir="rtl"><li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>تحلیل، بررسی و نقد برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور در حوزه فاوا</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>بررسی فرصت‌ها و چالش‌های مطرح در بازار داخلی</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ارائه راهکارهای عملی و کاربردی در راستای پیشبرد رشد و تعالی صنعت فاوا</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> کشور در منطقه و جهان</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ارائه استراتژی‌های جهانی</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>تبیین وضعیت موجود بازار فاوا</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> در کشور و بررسی آخرین وضعیت </span></span></span><span><span><span>در جهان</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ایجاد فضای مناسب جهت همفکری، هم‌اندیشی و تعامل مدیران فعال و صاحب‌نظران برتر داخلی و خارجی</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>ارائه راهکارهایی عملی و مناسب جهت کاهش و رفع چالش‌های موجود بخش فاوا</span></span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span> کشور</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>شناسایی و بهره‌برداری بهنگام از فرصت‌های بکر و کارآمد</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>کاهش فاصله‌های صنعت مخابرات کشور با جهان</span></span></span></span></span></li> <li><strong><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>تأثیرگذاری مناسب بر لایه تصمیم‌گیران این بخش در راستای اتخاذ تصمیمات مناسب و کارآمدتر در حوزه فاوا</span></span></span></span></span></strong></li> </ul><p> </p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>همایش‌های گروه طیف با ارائه دانشی کاربردی در موضوعات چالش برانگیز روز حوزه فاوا</span></span></span><span><span>  </span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>پاسخگوی نیازهای بخش وسیعی از مدیران، متخصصان، کارشناسان، پژوهشگران و علاقمندان حوزه ارتباطات و فناوری ارتباطات می‌باشد. </span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>برخی از همایش‌های گروه طیف:</span></span></span></span></span></p> <ul dir="rtl"><li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>کنفرانس مجوزدهی و توسعه خدمات ارتباطی؛ از سیاست‌گذاری تا اجرا</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>سمینار تخصصی "بررسی چالش ها و راهکارهای ظهور پدیده اپراتورهای </span></span></span><span><span>OTT</span></span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>"</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>همایش سالانه مخابرات ایران</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>همایش ملی «خدمات چندرسانه‌ای باندوسیع؛ از سیاست‌گذاری تا اجرا</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>همايش  نوآوري و تحول در ارايه خدمات مخابراتي (ITTS 2012</span></span></span></span></span>)</li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>همایش انتقال پهنای باند بین‌الملل</span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>همايش ملي آينده مخابرات</span></span></span><span><span>Telecom 2.0 </span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>کنفرانس ملی پرداخت الکترونیک </span></span></span><span><span>(EPC 2010)</span></span></span></span></li> <li><span><span><span lang="FA" xml:lang="FA" xml:lang="FA"><span><span>همایش تخصصی </span></span></span><span><span>Wimax</span></span></span></span></li> </ul></div> <section> <h2>افزودن دیدگاه جدید</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=9&amp;2=field_article_comment&amp;3=comment" token="6MqDoiFaK0bhSbETofgtBPH9v_oUFh3TA6XoV9El-To"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-article-category field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field--label">دسته‌بندی</div> <div class="field--item"><a href="/fa/events" hreflang="fa">رویدادها</a></div> </div> Sun, 05 Aug 2018 07:09:07 +0000 emami 9 at https://teyf.ir