نشریه طیف برق، شماره ۴۶

نشریه طیف برق، شماره ۴۶

فهرست:

 • سرمقاله
 • اخبار
 • مدیران برجسته مخابراتی جهان از سال ۲۰۱۵ می گویند
 • چرا این روزها همه فرکانس می خواهند
 • طیف فرکانسی: مالکیت خصوصی یا عمومی؟
 • مجوزدهی باند فرکانسی در مسیر توسعه باندوسیع؛ روش ها و رویکردها
 • همه چیز به استفاده بهینه از طیف فرکانسی بستگی دارد
 • اشتراک طیف؛ راهکاری در راستای استفاده بهینه از منابع
 • شبکه LTE در خدمت امداد و نجات
 • منتظریم تکلیف باند فرکانسی مشخص شود
 • رهیافت مبتنی بر Wi-Fi  عمومی و چالش های پیش رو
 • سرانجام باند فرکانسی آزاد شده تلویزیون آنالوگ چه خواهد بود؟
 • تخصیص یا استفاده اشتراکی
 • +۶۰ گیگاهرتز: باندهایی که دیگر نادیده گرفته نمی شوند
 • گزارش تحلیلی سمینار تخصصی توسعه دسترسی بی سیم باند وسیع
پیوست اندازه
نشریه طیف برق، شماره ۴۶۵.۳۳ MB ۵.۳۳ MB

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.