EN

خلاصه ای از مطالب بیان شده در اولین رویداد هفته ایران دیجیتال

مهندس فلاح جوشقانی(معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتبطات رادیویی)

۱ – تحول دیجیتالی، تحول سازمانها در عصر دیجیتال است و در این راستا، تغییر استراتژی لازم است.
۲ – تحول دیجیتالی، طرح استفاده از ابزارهای دیجیتالی نیست.
۳ – استراتژی باید در همه حوزههای ساختاری، الگوهای ارزش آفرین، مالی و سرمایهگذاری باشد.
۴ – اپراتورها باید به دنبال ایجاد تحول باشند، زیرا سرویسهایی که قبلاً ارزشآفرین بودند، الان دیگر مورد توجه
نیستند.
۵ – اهداف تحول دیجیتال عبارت است از:

 • افزایش سرعت در ارائه خدمات،
 • بهبود فرآیندهای عملیاتی اپراتورها،
 •  چابکی سازمانی،
 • کاهش هزینههای شبکه با استفاده از مجازیسازی،
 • پایان دادن به جنگ میان اپراتورها با OTT .

۶ – باز طراحی رگولاتوری (رگولاتوری مشارکتی) با تحول دیجیتالی لازم است.

مهندس عربزاده(مشاور شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران)

۱ – در تحول دیجیتالی باید فرآیندها و پروتکلها متحول شوند و تحول در ساختارهای سازمانی رخ دهد (فرهنگ
دیجیتالی پیادهسازی شود).
۲ – اکثر کشورهای پیشرو دنیا، در راستای تحول دیجیتالی، Digital Hub را ایجاد نمودهاند.
۳ – برای ورود به حکمرانی دیجیتالی، چهار مرحله لازم است:

 • خلق اکوسیستم دیجیتالی،
 • پاسخگویی دیجیتالی،
 • نقش دیجیتالی،
 • تصمیمگیری دیجیتالی (به طور حتم، دولتهای آینده، سیاستهای خود را براساس Big Data ها اتخاذ
  خواهند نمود)

۴ – در حاکمیت دیجیتال، نوآوری و خلق محصول، دو نکته بسیار مهم است.
۵ – ضرورت Smart Hub برای ورود به حاکمیت دیجیتال احساس میشود.

مهندس نامداری(معاون توسعه و نوآوری شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا)

۱ – مطالعات نشان میدهد که انفجار صنعت به دو دلیل تقسیم زنجیره ارزش آن صنعت به بخشهای کوچکتر و
استانداردسازی در آن صنعت، رخ داده است.

۲ – یکی از موارد مهم در جهان امروز برای ساختن بلاکهایی از صنایع دیجیتالی، Open API است.

۳ – بررسیها نشان میدهد که Open API سهم عمدهای در درآمد شرکتهای بزرگ از جمله آمازون، گوگل و
eBay داشته است.

۴ – آنچه که در حوزه Open API مهم است، توجه رگولاتوری به استانداردسازی Open API است.

مهندس عطوفی(مدیر عامل شرکت خدمات ارتباطی رایتل)

۱ – اپراتورهای آینده باید یک Smart pipe باشند.
۲ – دوران سرمایهگذاری اپراتورها در تولید سرویس به پایان رسیده و باید با شرکتها همکاری کنند.
۳ – استراتژی رایتل در آینده، تبدیل شدن به اپراتور خدمات دیجیتال است.
۴ – دیجیتالی شدن، فرآیند به کارگیری اطلاعات دیجیتال در کسب و کار است.

مهندس ادریسیان(مدیر عامل کارانوبین)

۱ – به دلیل عدم توجه به تغییر و تحول، حدود ۵۲ درصد از شرکتها در طی ۱۵ سال گذشته از بازار رقابت خارج
شدهاند.
۲ – تغییر و تحول به صورت تدریجی صورت میگیرد.
۳ – تغییر و تحول در Uni Coren ها سال به سال بیشتر میشود.
۴ – کسب و کارهای جدید، در حوزه دیجیتال و خدمات ارتباطی نیست.
۵ – استارتآپها به دلیل چابکی، میتوانند به شرکتهای بزرگی تبدیل شوند.
۶ – انگیزه استارتآپها از همکاری با شرکتهای بزرگ عبارتست از:

 • دسترسی به شبکه مشتری شرکتها،
 • استفاده از دانش تخصصی شرکتها،
 • استفاده از زیرساخت موجود در شرکتها.

۷ – مزایایی که همکاری استارتآپها با شرکتهای بزرگ برای شرکتها به همراه دارد، عبارتست از:

 • یادگیری،
 • ورود به بازار جدید،
 • افزایش توان رقابتی.

مهندس گوران(عضو هیات مدیره شرکت آیو)

۱ – تهیه مدل کسب و کار دیجیتال و ارائه سرویس دیجیتال، به عنوان اولویت برای فعالان حوزه ارتباطات میباشد.
۲ – اپراتورها در حال تهیه RFP در حوزه Open API هستند.

دکتر نیکوفر(قائم مقام مدیر عامل همراه اول)
۱ – تحول دیجیتالی شامل پویایی و دینامیک است.
۲ – زیربنای تحول دیجیتالی، Cyber Security است.
۳ – همراه اول، رویکرد بومیسازی و تعامل با کشورهای خارجی را در مسیر دیجیتالی شدن ادامه خواهد داد.
۴ – در مسیر تحول دیجیتال، فناوریهایی وجود دارند که شبکه و تحول دیجیتال را تغییر خواهند داد، این
فناوریها عبارتند از: اشیاء هوشمند، داده هوشمند، معماری هوشمند، سیستم هوشمند، تعامل انسان و ماشین،
کار و زندگی هوشمند.
۵ – دیجیتالسازی مبتنی بر فناوریهایی چون هوش مصنوعی و تحلیل داده است.
۶ – تحول دیجیتالی در سه مرحله انجام میگیرد: یکپارچهسازی فرآیندها، تبدیل شدن به هوشمندی دیجیتالی،
تجدیدی ساختار به عنوان یک شرکت دیجیتال.
۷ – در دیجیتالسازی، فرهنگ سازمانی باید عوض شود(فرهنگ دیجیتالی هوشمند).
۹ هفته دیجیتال ایران ۱۷ تا ۲۱ آذرماه ۹۷
۸ – دیجیتالسازی در سه حوزه درون سازمانی (فرآیندها و منابعیابی دیجیتال)، بیرون سازمانی (سمت مشتری)
و توانمندسازها برای دیجیتالسازی (توسعه و سرمایهگذاری) باید صورت گیرد.

دکتر روحانینژاد(مدیر فروم اینترنت اشیاء ایران)

۱ – در گرداب تغییرات دیجیتال، پس از حوزههای تکنولوژی، مدیا (چندرسانهای)، خردهفروشی و سرویسهای
مالی، بیشترین سرعت را ارتباطات دارد که وارد تحول و تغییر شده است .
۲ – با توجه به بررسیهای انجام شده و گزارشات منتشر شده در زمینه تحول دیجیتال، تاثیر تحول دیجیتال بر
صنعت مخابرات دنیا به صورت زیر بیان شده است:

 • درآمد مستقیم بخش مخابرات در ۱۰ سال در حدود ۱٫۲ تریلیون دلار افزایش پیدا خواهد کرد .
 •  ۰٫۸ تریلیون دلار، ارزش آفرینی بر سایر بخشها در ۱۰ سال را به همراه خواهد داشت .
 • میانگین ارزش افزوده به صنعت تلکام در بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ ، در حدود ۲۰ درصد خواهد بود .
 • و در نهایت، حدود ۲ تریلیون دلار ارزش در بازار تلکام دنیا ایجاد خواهد نمود

۳ – با توجه به آمارهای منتشر شده و نیز هنوز صنعت تلکام این باور را پیدا ننموده است که سرمایهگذاری در
حوزه دیجیتالیسازی داشته باشد و در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، عقبتر از حوزههایی چون سرویسهای
نرمافزاری، سرویسهای بانکی، مدیا و سلامت قرار دارد .
۴ – برای ورود به حوزه دیجیتال در صنعت ارتباطات(تلکام) باید به این نکته توجه داشت که دیجیتالسازی، تنها
ارائه سرویسهای دیجیتال مدنظر نیست و تحول دیجیتال در تمامی سطوح کسب و کار (اعم از فرهنگ کارکنان،
ظرفیتها، نوآوری، ساختار و استراتژی) باید صورت گیرد. با توجه به مطالعات انجام شده، مهمترین هدف تحول
دیجیتال، افزایش سرعت توسعه و ارائه محصولات جدید است .
۵ – در بخش نوآوری، اپراتورها نمیتوانند در همه حوزهها وارد شوند و به ارائه خدمات بپردازند. به همین خاطر،
ایجاد رابطه همکاری بین اپراتورها و شرکتها(از جمله استارتآپها) لازم و ضروری است. لذا، نوآوری را باید از
بیرون سازمان متصور شد .
۶ – در بحث دیجیتالسازی از نقش اپراتورهای مجازی تلفن همراه، نباید غافل شد. اپراتورهای مجازی تلفن همراه،
در جهان مورد توجه قرار گرفتهاند. اپراتورهای مجازی تلفن همراه، تهدیدی برای صنعت ارتباطات نیستند. با توجه
به آمارهای منتشر شده از سهم درآمدی اپراتورها از خدمات ارتباطی، اپراتورها در حوزه موبایل IoT ، درآمدی در
حدود ۲ تا ۴ درصد خواهند داشت که در برابر سایر درآمدها، بسیار ناچیز است و به راحتی میتوانند از آن
چشمپوشی کنند. در صورتی که سایر خدمات کسب و کار، درصد بیشتری از درآمد را به دست خواهند آورد .
۱۱ هفته دیجیتال ایران ۱۷ تا ۲۱ آذرماه ۹۷
۷ – در مبحث دیجیتالسازی، نقش رگولاتوری انکار ناپذیر است. موضوعاتی چون تحول نظام پروانهها(توجه به
تکنولوژیهایی چون FMC )، رگولاتوری مشارکتی و همکاری با سایر رگولاتوریها، توانمندسازی استارتآپها،
توجه به رگولاتوری خدمات اینترنت اشیاء و نیاز به تدوین آییننامه مالکیت دیتا باید مورد توجه و بررسی قرار
گیرد.

دکتر آذری جهرمی(وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات)

۱ – اگر اکنون وارد IoT شویم، میتوانیم جایگاه خود را در دنیا حفظ کنیم.
۲ – ظرفیت و دانش استفاده از اینترنت اشیاء در کشور وجود دارد.
۳ – باید اکوسیستم مربوط به اینترنت اشیاء تهیه شود.
۴ – اکوسیستم در چهار حوزه شهری، سلامت، نیرو و کشاورزی در حال ایجاد است و برای همین منظور، آزادسازی
داده و منابع برای ورود بخش خصوصی در حوزه نیرو، انجام شده است.
۵ – در راستای ایجاد رگولاتوری مشارکتی، صحبتهایی با بانک مرکزی شروع شده است.
۱۲ هفته دیجیتال ایران ۱۷ تا ۲۱ آذرماه ۹۷
۶ – در سایر حوزهها، رگولاتوری به شکل واقعی شکل نگرفته است و باید فعالیتهای لازم در این خصوص انجام
شود.
۷ – سند توسعه ایران دیجیتال توسط دانشگاه تهران در حال انجام و تهیه است.
۸ – در سطح سازمان، کارگاههای آموزشی در راستای تحول دیجیتالی در حال برگزاری است.
۹ – حفاظت از سایتهای دیجیتال، اگر مبتنی بر اینترنت اشیاء باشد، باعث کاهش هزینهها میشود.
۱۰ – در خصوص اینترنت اشیاء، ابتدا پیادهسازی شود و سپس گزارش داده شود.
۱۱ – مجموعه مخابرات به دنبال راهکاری برای حذف چاپ قبض باشد. با این کار، ۱۴۴۰ میلیارد تومان ذخیره
مالی خواهد داشت.
۱۲ – حوزههایی که اپراتورها میتوانند از اینترنت اشیاء استفاده کنند و نکردهاند، معرفی شود.
۱۳ – بررسی شود تحول دیجیتالی در چه حوزههایی میتواند باعث ذخیرهسازی هزینه شود.