مطالعات بازار و تحلیل اطلاعات و آمار

مطالعات بازار و تحلیل اطلاعات و آمار

گروه آمار و تحليل اطلاعات طيف در راستای ارتقاء سطح کمي و کيفی فناوری‌های نوين، آغازگر راهي نو در بخش گردآوری و پيش بيني اطلاعات تخصصي ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، خدمات زير را ارائه مي‌کند. انجام نظرسنجی‌هاي تخصصی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه گزارش ها و آمارهای سالانه از وضعيت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور شامل بخش های:

  • سرويس هاي ارزش افزوده
  • خدمات دولت الکترونيک، پرداخت الکترونيک، پرداخت سيار و ...
  • باند وسيع ثابت و سيار:DSL، FTTx، WiMAX، LTE، 3G
  • سرويس‌ها و خدمات نوين تلويزيوني:DVB، Mobile TV، IPTV
  • بررسي روند تغييرات آمار و اطلاعات بازار جهاني در بخش هاي مخابراتي
  • روند تحولات در تجهيزات نهايي کاربر
  • تعرفه خدمات فاوا در کشورهاي جهان
  • شاخص‌هاي مخابراتي به تفکيک قاره و کشور
  • آمار و اطلاعات سرويس‌دهندگان مخابراتی، توليد کنندگان تجهيزات و تامين کنندگان محتوا در کشورهای مختلف

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.