نشریه طیف برق، شماره ۴۶

نشریه طیف برق، شماره ۴۶

فهرست:

 • سرمقاله
 • اخبار
 • مدیران برجسته مخابراتی جهان از سال 2015 می گویند
 • چرا این روزها همه فرکانس می خواهند
 • طیف فرکانسی: مالکیت خصوصی یا عمومی؟
 • مجوزدهی باند فرکانسی در مسیر توسعه باندوسیع؛ روش ها و رویکردها
 • همه چیز به استفاده بهینه از طیف فرکانسی بستگی دارد
 • اشتراک طیف؛ راهکاری در راستای استفاده بهینه از منابع
 • شبکه LTE در خدمت امداد و نجات
 • منتظریم تکلیف باند فرکانسی مشخص شود
 • رهیافت مبتنی بر Wi-Fi  عمومی و چالش های پیش رو
 • سرانجام باند فرکانسی آزاد شده تلویزیون آنالوگ چه خواهد بود؟
 • تخصیص یا استفاده اشتراکی
 • +۶۰ گیگاهرتز: باندهایی که دیگر نادیده گرفته نمی شوند
 • گزارش تحلیلی سمینار تخصصی توسعه دسترسی بی سیم باند وسیع
Attachment Size
نشریه طیف برق، شماره ۴۶5.33 MB 5.33 MB

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.