پاکستان بعنوان اولین رگولاتور نسل ۴ آسیا شناخته شد


ITU پاکستان را اولین رگولاتور نسل ۴ آسیا اعلام کرد

مطابق آمارهای ارائه­ شده توسط ITU کشور پاکستان بعنوان اولین رگولاتور نسل ۴ در کشورهای آسیایی شناخته شده است. این درحالی است که رگولاتور بسیاری از کشورهای آسیایی هنوز در نسل ۲ و ۳ قرار دارند و در حال حاضر از ۳۸ کشور مناطق آسیایی فقط ۸ درصد از این کشورها توانسته ­اند به تکنولوژی ۴G دست پیدا کنند.

بسیاری از کشورهای اروپایی نیز به نسل ۵ رگولاتوری حوزه تلکام دست پیدا کرده ­اند. براساس معیارهای کمی و کیفی ارائه­ شده توسط ITU که براساس این معیارها کشورها می­ توانند میزان پیشرفت خود را در سیاست­ گذاری و رگولاتوری مورد ارزیابی قرار دهند.

رتبه پاکستان در شاخص های ITU

پاکستان توانسته است از مجموع شاخص ­ها رتبه ۸۸ از ۱۰۰ را کسب کند. بر این اساس  این کشور از نسل ۳ گذار کرده و به نسل ۴  رگولاتوری و سیاست­گذاری رسیده است. همچنین این کشور در مسیر دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی خود و سیاست­گذاری در این مسیر به خوبی عمل کرده است.

 

منبع:

پاکستان بعنوان اولین رگولاتور نسل ۴ آسیا شناخته شد