قرارداد شرکت آفریقایی IS برای عرضه خدمات دسترسی عمده فروشی بر روی شبکه TD-LTE


شرکت آفریقایی ISعرضه‌کننده سلوشن‌های اینترنتی عمده‌فروشی که متعلق به شرکت Dimension Data است، برای عرضه خدمات دسترسی عمده‌فروشی بر روی شبکهTD-LTE-A، توافق‌نامه‌ای را با شرکت Rainامضا کرده است.

شرکتIS  اعلام کرده است که قصد دارد با هدف قرار دادنISPهای داخلی، به مشتریان آنها امکان دهد تا از اتصالات موبایل شبیه فیبر و سلوشن‌های اینترنتی بهره‌مند شوند؛ شرکت Rainنیز پیش‌بینی می‌کند که عرضه رقابتی  LTE-Aبه مشتریان با قیمت مناسب، فرصت‌های رشد بسیار خوبی را برای ISPهای داخلی ایجاد می‌کند. اخیرا نیز شرکت  Rainاعلام کرده بود که تا به حال، ۷۵۰ سایت  LTE-Aراه‌اندازی کرده و قصد دارد تا پایان سال جاری، تعداد سایت‌های راه‌اندازی شده ۴Gرا به ۲ هزار سایت افزایش دهد. خدمات بی‌سیم ثابت این شرکت با نام تجاری Rain to the Home عرضه خواهد شد و به عنوان جایگزینی برای خدمات فیبری یا  XDSLبه شمار می‌رود.