درخواست اشتراک ماهنامه طیف

 

اگر مایلید به جمع  مشترکان این نشریه بپیوندید می توانید وجه اشتراک را به شماره حساب ۸-۱۹۷۳۶-۲۱ بانک پارسیان، شعبه کارگر شمالی بنام مؤسسه پژوهش و توسعه فاوا طیف وایز نموده و اطلاعات ثبت نامی خود را از طریق شماره:۸۸۵۱۳۸۱۲-۰۲۱ و یا ایمیل Magazine@teyf.ir ارسال نمایید.

 فرم اشتراک:

نام:                                                                                          نام خانوادگی:

نام شرکت/سازمان:                                                             زمینه فعالیت:

شماره فیش واریزی:                                                            تعداد اشتراک:

 

 

اشتراک ۶ شماره
840000 ریال        

 

اشتراک ۱۲ شماره
1300000 ریال

فرم اشتراک

*نوع پرداخت:
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونيک :
تلفن همراه :
نوع اشتراک :
قیمت :
آيا مايل به دريافت نسخه الکترونيکي مجله نيز مي‌باشيد؟
*کد امنیتی:
 

 

اگر مایلید به جمع  مشترکان این نشریه بپیوندید می توانید وجه اشتراک را به شماره حساب ۸-۱۹۷۳۶-۲۱ بانک پارسیان، شعبه کارگر شمالی بنام مؤسسه پژوهش و توسعه فاوا طیف وایز نموده و اطلاعات ثبت نامی خود را از طریق شماره:۸۸۵۱۳۸۱۲-۰۲۱ و یا ایمیل Magazine@teyf.ir ارسال نمایید.

 فرم اشتراک:

نام:                                                                                          نام خانوادگی:

نام شرکت/سازمان:                                                             زمینه فعالیت:

شماره فیش واریزی:                                                            تعداد اشتراک:

 

 

اشتراک ۶ شماره
840000 ریال        

 

اشتراک ۱۲ شماره
1300000 ریال