درباره ماهنامه


این نشریه به عنوان نشریه تخصصی کانون تفکر مخابرات ایران، ویژه مدیران و کارشناسان ارشد بیش از 10 سال است که منتشر می‌شود و در شمار شاخص‌ترین نشریات فعال این حوزه محسوب می‌شود.

 اهداف:

ü      ایجاد بستر مناسب جهت نقد و بررسی سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و پروژه‌های کلان و کلیدی بخش ICT با هدف تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در جهت اصلاح آنها

ü      افزایش آگاهی و دانش کارشناسان و مدیران حوزه ICT، نسبت به آخرین تحولات و فناوری‌های بین‌المللی

ü      انتشار دستاوردها و پیشرفت‌های شرکت‌های فعال داخلی در حوزه ICT

ü      تحلیل روند فعلی و چشم‌انداز صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در مقایسه با روند جهانی آن

مخاطبین:

·         تصمیم‌گیران و مدیران ارشد سازمان‌های دولتی و حاکمیتی در حوزه ICT

·         مدیران ارشد شرکت‌های فعال درحوزه ICT

·         کارشناسان مخابراتی و حوزه ICT و حوزه‌های مرتبط مانند تجارت، بهداشت انرژی

·         دانشگاهیان و پژوهشگران مراکز تحقیقاتی