1.6 ميليارد دستگاه متصل در سال 2016 در شهرهاي هوشمند استفاده خواهد شد

1.6 ميليارد دستگاه متصل در سال 2016 در شهرهاي هوشمند استفاده خواهد شد

بسياري از شهرها در کنفرانس پايداري و تغييرات اقليمي در انگليس، COP21 در پاريس، نسبت به اهداف زيست‌محيطي در کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي و توسعه استانداردهاي زيست‌محيطي متعهد هستند. خانم  Tratz-Ryanاضافه کرد، "شهرهاي هوشمند مي‌توانند با اطلاعات جمع‌آوري شده از حسگرها با شهروندان و شرکت‌هاي تجاري تعامل داشته باشند و فضايي تعاملي را ايجاد نمايند." به عنوان مثال حسگرهاي ايستگاه اتوبوس در سنگاپور مي‌توانند افراد را با نيازهاي مختلف شناسايي کنند – به اتوبوس‌ها اعلام مي‌شود که مسافر فردي مسن است تا افراد مسن زمان کافي براي سوار شدن به اتوبوس داشته باشند. سنسورهاي متصل به دوچرخه‌ها و چرخ‌هاي خريد در مالاگا يا مادريد، با اطلاعات جمع‌آوري شده از وب پورتالي که در دسترس عموم است، آلودگي هوا را نشان مي‌دهند. وي افزود، "شهروندان مي‌توانند فعالانه در توسعه و جهت‌دهي استراتژيک شهر خود مشارکت کنند. در عين حال، شرکت‌هاي تجاري در استفاده از ديتاي حسگرها براي ايجاد گزاره ارزشي خود قوي‌تر مي‌شوند."       


تاریخ درج:1394/10/06

بازگشت

فرم ارسال نظر

* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* نظر:
 

نظرات کاربران

رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.