راهکارهای ایجاد کسب و کار پایدار در بازار LPWA برای اپراتورها

راهکارهای ایجاد کسب و کار پایدار در بازار LPWA برای اپراتورها

راهكارهاي ايجاد كسب‌وكار پايدار در بازار LPWA براي اپراتورها
شركت Analysys Mason پيش‌بيني مي‌كند كه تا سال 2025، تعداد اتصال‌هاي شبكه [1]LPWA به 3.5 میلیارد اتصال برسد، اما درآمد کلی اتصال فقط به 5میلیارد دلار آمریکا افزایش خواهد یافت. در مقابل، درآمد اتصال M2M سلولار در همین بازه زمانی، به 23 میلیارد دلار آمریکا خواهد رسید. در اين ميان، ارایه‌دهندگان خدمات IoT برای پشتیبانی از طرح تجاری شبکه‌های LPWA و نوآوری برای کسب جریان‌های درآمدی جدید، به حجم بالايي از اتصال‌هاي LPWA نیاز خواهند داشت. رشد اتصال‌هاي LPWA در طی مرحله اولیه توسعه بازار عمدتا متاثر از شبکه‌های خصوصی اختصاصی بوده است. براي مثال، شرکت‌هایي مانند Sensus و Telensa شبکه‌های LPWA اختصاصی را برای هدف قرار دادن بخش‌های خاصی از صنعت که فقدان شبکه‌ای با ویژگی‌هايي همچون توان كم، هزینه كم و فضای وسیع (LPWA) در بازار آن وجود داشت، ارایه کردند.
 گزینه‌های استراتژیک بازيگران حوزه اتصال LPWA
پيش‌بيني مي‌شود كه درآمد حاصل از هر اتصال LPWA کم باشد و در سال 2025، فقط به 5 دلار آمریکا مي‌رسد (شکل 1). بعضا حجم ترافیک برنامه‌های کاربردی اتصال LPWA، پایین خواهد بود و میانگین درآمد حاصل از هر اتصال (ARPC)[2] برای برخی از برنامه‌های کاربردی کمتر از 1 دلار آمریکا در سال خواهد بود. با این حال، هزینه‌های شبکه کمتر از هزینه‌های سلولار M2M قدیمی است چراكه به سايت‌هاي سلولي كمتري براي دستيابي به پوشش‌دهي مورد نظر نياز است و همچنين، زيرساخت فعلي را مي‌توان مجددا مورد استفاده قرار داد و هيچ هزينه مازاد براي طيف راديويي وجود ندارد. براي مثال، استاندارد NB-IoT را مي‌توان با يك به‌روز رساني نرم‌افزاري در ايستگاه‌هاي پايه سلولي فعلي توسعه داد و فقط به بخشي از سايت‌هاي سلولي مورد نياز براي M2M سلولار نياز دارد. شركت SIGFOX اظهار داشته است که با 1500 ايستگاه پايه در فرانسه به پوشش سرتاسري دست یافته است. از این رو، موانع ورود کمتر است که رقابت را تشدید خواهد کرد و حاشیه سود را به طور بالقوه‌ای کاهش خواهد داد. بدين ترتيب، هزینه کمتر استقرار شبکه LPWA درآمد پایین اتصال را جبران خواهد کرد. اپراتورهای شبکه که بازار اتصال LPWA را هدف قرار مي‌دهند، مي‌توانند در راه‌اندازی شبکه، چند گزینه را دنبال کنند که برخی از آنها مکمل يكديگر هستند.
·        بهره‌گيري از مزيت مقیاس در اتصال LPWA. یک ارایه‌دهنده خدمات شبکه می‌تواند اتصال‌ها را در مقیاسی وسیع ارایه نماید تا بازده معقولی ایجاد نماید. اپراتور SIGFOX از این مدل پیروی می‌کند. MVNOهای بزرگتر می‌توانند از اندازه و توانایی خود برای پيروي از مدل مشابه و در نتيجه، افزايش توليد و كاهش هزينه‌ها بهره گيرند.
·        ارایه روش‌هاي end-to-end: ممکن است یک شرکت، برنامه‌های کاربردی کاملی ايجاد كند و بخش‌های خاصی از صنعت را هدف قرار دهد که به اتصال LPWA متکی است. اپراتور Telensa این رویکرد را اتخاذ کرده است و یک راهکار اختصاصی LPWA برای پشتیبانی از برنامه‌های روشنایی خیابانی و مدیریت پلتفرم ايجاد كرده است. برخی MNOها از این رویکرد برای بخش‌های معدودی از صنعت استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، AT&T، Deutsch Telekom و وودافون موقعیت خوبی در استفاده از این استراتژی دارند زیرا تمرکز آنها بر IoT و بودجه‌های سرمایه‌گذاری عظیم است.
·        تکمیل سایر انواع اتصال. MNOها و ارایه‌دهندگان فعلي راهکار IoT، اتصال LPWA را برای ارایه طيف کاملی از روش‌ها و خدمات اتصال IoT ارایه می‌نمایند. اگر آنها از کسب و کار سلولار سنتی با حاشیه سود بالاتر پشتیبانی کنند، درآمدها و حاشیه سودهای پایین ناشي از شبكه LPWA از اهمیت کمتری برخوردار است.
·        ارایه قابلیت‌های توسعه در کنار اتصال LPWA. ممكن است برخی از ارایه‌دهندگان IoT، اتصال LPWA را همراستا با ايجاد قابلیت‌هايي (مانند توانمندساز برنامه‌های کاربردی، مدیریت و امنیت دستگاه) برای توسعه‌دهندگان ارایه نمایند. برخی از اپراتورهای موبایل و ارایه‌دهندگان خدمات IoT مانند Actility، در حال حاضر از این مدل استفاده می‌کنند.
در مجموع، موانع نسبتا کم ورود به بازار LPWA و چشم‌انداز بازده پایین حاصل از اتصال می‌تواند براي کسب و کار پایدار، چالش‌برانگيز باشد. در اصل، توسعه قابليت‌ها یا روش‌هاي end-to-end، مستلزم مهارت و شناخت بالقوه بخش‌های خاص صنعت خواهد بود که بسیاری از اپراتورها فاقد آن هستند. پتانسیل اتصال LPWA وسیع است، اما اپراتورهای شبکه برای ایجاد یک تجارت بلندمدت پایدار، به اقدامات جسورانه نیاز خواهند داشت.[1]. Low Power Wide Area

[2]. Average revenue per connection


تاریخ درج:1395/07/25

بازگشت

فرم ارسال نظر

* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* نظر:
 

نظرات کاربران

رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.