حمايت شرکت هاي فناوري خالق پلتفرم از IoT

حمايت شرکت هاي فناوري خالق پلتفرم از IoT

فناوري IoT مفهومي است که در حال حاضر همه بازارها و صنايع را به طور مجازي بهشيوه هاي اساسي،متحول و بازتعريف مي کند.
در حقيقت، شرکت IHS بر اساس گزارش"پلتفرم هاي IoT: ايجاد قابليت IoT" پيش بيني مي کند که ميزان پايه دستگاه هاي نصب شده در بازار IoT از 15.4 ميليارد دستگاه در سال 2015  به 30.7 ميليارد دستگاه در سال 2020 و 75.4 ميليارد دستگاه در سال 2025 افزايش خواهد يافت.
يکي از نشانه هاي مهم مفهوم بنيادين IoT اين است که اکثر اطلاعات و ارتباطات وندورهاي فناوري در حال حاضر به طور استراتژيک در حال توسعه پيشنهادات IoT هستند.شرکت هايي که در قلب بخش هاي مخابرات، شبکه، زيرساخت صنعتي، سيستم شرکتي، و محاسبات ابري قرار دارند، پلتفرم هايي را ارايه مي دهند که موجب تسهيل تغيير بنيادين اقتصادي وسيع تر به اتصال فراگير مي شود.  
در طي پنج سال گذشته تلاش¬هاي ناپيوسته اتصال دستگاه ها و حسگرها به روش صنعتي خاصي در حال يکي شدن به بينشي جامع از نفوذ اتصال محيط فيزيکي جهاني هستند.  
تحليلگر ارشد شرکت IHS، Sam Lucero اظهار داشت: پلتفرم هاي IoT در طي چرخه عمر برنامه هاي کاربردي، پيچيدگي را در توسعه، راه اندازي و مديريت آن ها برطرف مي کند. بعلاوه، اين پلتفرم هاي زيربنايي، در انتخاب رويکردهاي مختلف استراتژيک در زمينه IoT، انعطافي فراتر از محصولات مديريت شده ساده اتصال، به اپراتورها ارايه مي دهد. پلتفرم هاي IoT علاوه بر ارايه راهکارهاي کامل، end-to-end اينترنت اشياء به بازار، توسعه دهندگان و مجريان را قادر به ارايه خدمات جديد ارزش افزوده مي کنند.  


تاریخ درج:1395/02/26

بازگشت

فرم ارسال نظر

* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* نظر:
 

نظرات کاربران

رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.