ارايه هفت مرحله تعيين کننده براي رهبري اروپا در بازار موبايل توسط GSMA

ارايه هفت مرحله تعيين کننده براي رهبري اروپا در بازار موبايل توسط GSMA

ارايه هفت مرحله تعيين کننده براي رهبري اروپا در بازار موبايل توسط  GSMA

 

بروکسل: GSMA براي دستيابي به موقعيت پيشرو در بازار موبايل، هفت مرحله را براي اروپا تعيين کرد. تقاضاي ديتاي موبايل در قاره اروپا، به ويژه با رشد فناوري 4G، رو به افزايش است. با پيشرفت فناوري موبايل به سمت فناوري 5G، فرصتي براي اروپا پيش آمده تا موقعيت برتري را در حوزه ديجيتال کسب نمايد و اتصال سريع موبايل را براي تمام شهروندانش گسترش دهد. دولت­ها و سياست­ گذاران بايد براي تحقق اين موضوع و بهره ­برداري بهتر از مقياس يک باراز ديجيتال واحد، مقررات را به شکلي تنظيم نمايند که موجب جذب سرمايه و ارتقاء پياده ­سازي راه­کارهاي پيشرفته موبايل در صنعت و خدمات عمومي شوند.  

مدير ارشد رگولاتوري GSMA اظهار داشت: "اروپا بايد براي درگير شدن در فناوري 4G و تبديل شدن به رهبر 5G رويکرد خود را نسبت به سياست مخابراتي تغيير دهد. هفت حوزه حياتي را شناسايي کرده­ايم که در صورت عمل کردن به هر هفت حوزه به صورت يکجا مي­توان اروپا را به خط مقدم اقتصاد ديجيتالي جهان سوق داد و موج بعدي نوآوري موبايل را به شهروندانش ارايه کرد."

 

هفت اقدام سياسي براي تحقق انتظارات جاه­ طلبانه 5G اروپا

1. تغيير اهداف چارچوب مخابراتي اروپا براي هدف قرار دادن سرمايه­ گذاري و رقابت پايدار در منافع درازمدت مصرف­ کنندگان

اگر اروپا مي­خواهد به هدف جاه­ طلبانه فناوري 5G دست پيدا کند، آيين­ نامه آن بايد به گونه­ اي تنظيم شود که هدف آن دستيابي مستمر به سطوح بالاتر سرمايه­ گذاري شبکه نسبت به سال­هاي اخير باشد. اين هدف تنها زماني محقق مي­شود که رگولاتورها براي به حداکثر رساندن منافع مصرف­ کنندگان در بلندمدت، سطح رقابت پايدار را حفظ نمايند. از اين­ رو، اين چارچوب رگولاتورها را ملزم به افزايش رشد، نوآوري و سرمايه­ گذاري در بازارهاي ارتباطاتي مي­کند تا منافع کاربران نهايي در بلندمدت حاصل شود.         

2. حذف مقررات خدمات موبايل و تمرکز مجدد سياست در رابطه با طيف فرکانسي

سياست­گذاران بايد با افزايش اشکال جديد رقابت در بازارهاي خدمات مخابراتي، فرصت حذف مقررات و کسب نقش رهبري در فناوري 5Gرا براي اروپا تصاحب کنند. مقررات مختص يک بخش بايد در صورت وجود رقابت، حذف شود. طرح مقررات­ زدايي نيز بايد شامل حذف شرايط مجوزهاي طيف فرکانسي مانند، تعهدات دسترسي عمده ­فروشي، که ارتباطي به تخصيص کارآمد طيف فرکانسي ندارد، باشد.

 3. اجراي طرح جاه­طلبانه کاهش هزينه موبايل

افزايش چشمگير سطوح سرمايه­ گذاري موردنياز براي هدايت نقشه راه دستيابي اروپا به فناوري 5G تنها زماني محقق مي­شود که هزينه ­هاي پياده­سازي شبکه موبايل به­طور قابل­ملاحظه­اي کاهش يابد. کميسيون اروپا بايد بررسي کند که براي کاهش بيشتر هزينه­ هاي راه­اندازي شبکه موبايل، ازجمله سايت­ها، هزينه ­هاي طيف فرکانسي و ساير ماليات­هاي ورودي، چه اقدامي مي­توان انجام داد.   

4. تمرکز بر آنچه موجب عملکرد عالي مي­شود

BERECبايد درک بهتري را از عوامل موردنياز توليد بازارهاي با عملکرد عالي که نيازهاي مصرف­ کنندگان را تامين مي­کنند، ايجاد نمايد. رگولاتورها بدنبال افزايش عرضه طيف فرکانسي به منظور کاهش نياز به محدوديت امواج راديويي اپراتورها يا ساير مداخلات هستند.   

 

5. ايجاد انعطاف براي تامين تقاضاهاي جديد توسط شبکه­ ها

در حال حاضر تقاضاهاي مختص شبکه­ هاي موبايل در مقايسه با الزامات آتي موردنياز IoT، برنامه­ هاي متصل و رشد چشمگير پيش­ بيني شده در ترافيک ديتا طي پنج سال آينده، مشخص هستند. مقرراتي که اهداف ساده و يکپارچه ­اي را براي پوشش شبکه تعيين مي ­کنند يا کيفيت شبکه را با سرعت برابر مي­ دانند درآينده ديگر مناسب يا مرتبط نخواهند بود. مقررات بيطرفي شبکه که استاندارهاي عملکرد بسيار متفاوت موردنياز برنامه­ هاي مختلف را نديده مي­ گيرند، مانع نوآوري مي­ شوند، هزينه­ ها را افزايش مي­ دهند و به مصرف­ کنندگان خسارت مي­ زنند.  

6. تضمين حقوق طيف فرکانسي، سرمايه­ گذاري را افزايش مي­دهد
اگر اروپا بخواهد نقش اصلي را در فناوري 5G ايفا کند، سياست طيف فرکانسي بايد متمرکز بر رشد سرمايه­ گذاري باشد. بايد شرايط تمديد را ساده و شفاف کنيم و به سمت هدف بلندمدت مجوزهاي دائمي حرکت کنيم. با آزادسازي طيف فرکانسي بيشتر، بايد نياز به محدوديت امواج راديويي کاهش يابد؛ درحاليکه بايد درمورد هزينه­ ها، قيمت­ هاي رزرو و تعهدات رگولاتوري نيز اقدام شود، تا اطمينان حاصل شود که شيوه مجوزدهي به طيف فرکانسي به گونه­اي است که سرمايه­ گذاري شبکه موردنياز بهره­ برداري را ارتقاء مي­دهد.  

 

7. در اولويت قرار دادن موبايل در ارايه اهداف سياستگذاري وسيع­ تر

سياست­گذاران اروپايي بايد اطمينان حاصل نمايند که براي رسيدگي به اهداف وسيع­تر و ارايه خدمات عمومي به شهروندان، موبايل را در طراحي سياست­ها در اولويت قرار داده­اند. اگر اقدامات تکميلي ارايه شده توسط GSMA اجرا شود، بسياري از اين اهداف تجاري بدست خواهند آمد. اگر براي تامين اهدافي که به طور کلي به نفع جامعه است، نياز به کمک­ هاي مالي باشد، سوبسيد بايد از محل ماليات عمومي تامين شود.

 


تاریخ درج:1395/03/17

بازگشت

فرم ارسال نظر

* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* نظر:
 

نظرات کاربران

رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.