آرشیو همایش های برگزار شده

کنفرانس ملی:
مجوزدهی و توسعه خدمات ارتباطی؛ از سیاست‌گذاری تا اجرا

زمان:۲۴ شهریورماه ۱۳۹۳

مکان: مؤسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی

در این کنفرانس، علاوه بر بررسی روند توسعه خدمات ارتباطی در کشور و ورود اپراتورهای مجازی تلفن همراه در حوزه ارتباطات سیار کشور، روند مجوزدهی و اعمال مقررات در حوزه خدمات اینترنتی که از دغدغه‌های اصلی شرکت‌های فعال در این حوزه است، بررسی گردید.