مشاوره کسب و کار

مشاوره کسب و کار

مشاوره کسب و کار:

در این بخش گروه مشاوره طیف، مشاوره‌ مديريتي و تحلیل مسائل مطرح در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات ايران و جهان در حوزه‌های ذیل ارائه می نماید:

مدل‌هاي کسب‌و‌کار (Business Models)

طرح‌های تجاري (Business Plans

ارزيابي شرکت‌ها براي جذب سرمايه‌گذاري
برنامه‌ها و طرح‌های استراتژیک

بازگشت